Evropský parlament odhlasoval snížení emisí CO2 do roku 2030 o 55 %

DomůEvropská UnieEvropský parlament odhlasoval snížení emisí CO2 do roku 2030 o 55 %

Evropský parlament ve čtvrtek 14. března odhlasoval navýšení cíle omezení emisí skleníkových plynů do roku 2030 na 55 %. Současný cíl je nastaven na snížení emisí „o alespoň 40 %“. Europoslanci rovněž podpořili klimatický plán předložený Evropskou komisí, který je pro co nejambicióznější scénáře. Informoval o tom portál Euractiv

Europoslanci podpořili nezávaznou rezoluci Evropské komise týkající se návrhu klimatického plánu do roku 2050. Jedním z hlavních bodů rezoluce je výzva ke zvýšení cílů snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 ze stávajících 40 % na 55 %.

V loňském roce Komise zveřejnila informace, že EU je v současnosti na dobré cestě k dosažení 45% snížení CO2, metanu a jiných skleníkových plynů. Ovšem za předpokladu, že budou plně implementované unijní politiky, jež byly přijaté v roce 2018. Konkrétně se jedná o dosažení podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie ve výši 32 % a 32,5% zvýšení energetické účinnosti do roku 2030.

Europoslanci podpořili i klimatický plán Komise

Parlament také schválil snahu prosadit klimaticky neutrální plán. Adekvátní jsou pak podle europoslanců dva nejambicióznější představené scénáře. Ve výsledku tedy scénáře, jejichž cílem je dosažení nulových emisí skleníkových plynů do roku 2050. Finální slovo ovšem budou mít zástupci členských států, a to v otázce zvýšení nastaveného cíle i celého klimatického plánu.

Ministři energetiky, životního prostředí a hospodářství již absolvovali veřejné debaty na téma předloženého plánu Komisí. Představitelé členských států pak o tématu budou debatovat na summitu tento týden. Komise očekává, že se klimatickému plánu bude brzy věnovat dostatek pozornosti, protože signatáři Pařížské dohody mají odevzdat své dlouhodobé strategie Organizaci spojených národů do roku 2020.

Není to poprvé, co Evropský parlament podpořil ambicióznější cíle v klimaticko-energetické politice EU. Kupříkladu v oblasti emisí CO2 u nových automobilů také argumentoval pro vyšší snížení.