Část poplatků, které platí kontrolované provozy na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), se zřejmě zvýší. Vyplývá to z návrhu na změnu nařízení vlády, který v pondělí projedná vláda. Podle něj se mají zvýšit některé sazby takzvaného udržovacího poplatku, které držitelé povolení k provozu platí státu za každý kalendářní měsíc. Důvodem je klesající podíl těchto poplatků na celkových výdajích úřadu. Poplatky se neměnily od roku 2011.

Důvodová zpráva materiálu mimo jiné uvádí, že výdaje SÚJB na výkon jeho funkcí vzrostly z 307,5 milionu korun v roce 2015 na 370,5 milionu Kč v loňském roce, tj. průměrně meziročně téměř o sedm procent. Proti tomu příjmy státního rozpočtu vyplývající z udržovacích poplatků spíše stagnují – v roce 2015 činily 173,2 milionu korun, v roce 2018 pak 171,4 milionu korun s největším kladným výkyvem v roce 2016, kdy činily 175,1 milionu korun, píše se v dokumentu, který vládě předkládá premiér Andrej Babiš (ANO) a předsedkyně SÚJB Dana Drábová.

„Podíl příjmů státního rozpočtu z udržovacích poplatků na skutečných celkových výdajích SÚJB činil v roce 2015 54,7 procenta a dále každoročně klesal až na 43,4 procenta v roce 2018, v letošním roce je to již pouze asi 37,8 procenta,“ dodává zpráva.

Možnosti vnitřních úspor výdajů úřadu jsou podle ní minimální.

Drábová v nedávném rozhovoru s ČTK uvedla, že SÚJB hospodaří s ročním rozpočtem asi 400 milionů korun a má přes 200 zaměstnanců. Dozor nad jadernou bezpečností tvoří zhruba třetinu práce úřadu, zbytek tvoří mimo jiné kontroly dalších zařízení, které ionizující záření využívají, uvedla. Doplnila, že jich je na 10.000, například jde o všechny nemocnice, které mají rentgen.

Takzvaný udržovací poplatek se má zvýšit například energetickým jaderným zařízením se jmenovitým výkonem vyšším než 50 megawattů, tj. pro jaderné elektrárny, a to z 2,100.000 Kč na 2,896.000 Kč měsíčně. Úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložiště obsahujícího výlučně přírodní radionuklidy, nově zaplatí 241.000 Kč místo dosavadních 175.000 Kč měsíčně.

Měsíční poplatek obohacovacího závodu, závodu na výrobu jaderného paliva nebo závodu na přepracování vyhořelého paliva zůstane 934.000 Kč. Nezmění se ani sazby takzvaného poplatku za žádost, který se platí při vydání povolení k umístění zařízení, které je úřadem kontrolováno.

Předkladatelé materiálu tvrdí, že na konečné spotřebitele navrhovaná změna vliv mít nebude. „Úvaha, že zvýšení udržovacích poplatků bude mít vliv na konečnou cenu energií pro konečného spotřebitele, která se při přípravě návrhu objevila, je neracionální z několika důvodů. Především plátce pravděpodobně neprodává energii přímo konečnému spotřebiteli, ale regulované distribuci, přičemž někteří plátci ani nejsou producenty elektrické energie,“ píše se v podkladech pro vládu.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *