Reaktorová nádoba a lapač taveniny pro JE Kudankulam 4 byly dodány na staveniště