Domů
Názory
Jaderná energetika v roce 2020 - část II.
Zdroj: EDF Energy
Betonování Hinkley Point C

Jaderná energetika v roce 2020 - část II.

Obsah tohoto článku nebyl zpracován ani upravován redakcí webu oEnergetice.cz a článek nemusí nezbytně vyjadřovat její názor.

V roce 2020 začal fungovat již sedmý typ reaktoru III. generace, čínský reaktor Hualong One. Rusko a Jižní Korea spustily první své bloky III, generace mimo svého území. Ruský reaktor VVER1200 se rozběhl v Bělorusku a jihokorejský APR1400 v Spojených arabských emirátech. Čína dokončuje blok Hualong One v Pákistánu. První zkušenost z provozu bloků III. generace ukazují, že by mohly splnit očekávání, která jsou do nich vkládána.

První část článku je k dispozici pod zde.

Vývoj jaderné energetiky v Evropě

V Evropě se buduje jen velmi omezený počet bloků. Největší počet je francouzského reaktoru EPR. Dva projekty mají velmi dlouhé zpoždění, prvním je první reaktor EPR, kterým je Olkiluoto 3 ve Finsku a druhým pak Flamanville 3 ve Francii. U bloku Olkiluoto bylo v dubnu 2020 požádáno o možnost zavezení paliva. Během testů se objevilo několik technických problémů. V květnu byl například nalezen defekt u části armatury vyrobené v Německu. Část problémů souvisí se značným zpožděním výstavby. Došlo tak k dalšímu odkladu spuštění bloku. Palivo tak bude zavezeno až na jaře roku 2021 a produkce elektrické energie se posunula až na podzim stejného roku.

U bloku Flamanville se zavezení paliva předpokládá až v roce 2022. V roce 2020 byla povolena jeho dodávka do areálu elektrárny. Zdržení je dáno nutností opravy některých svarů.

Poměrně dobře zatím probíhá výstavba dvou bloků EPR v elektrárně Hinkley Point C. Ovšem i zde se nepodařilo vyhnout zpoždění vlivem koronavirové epidemie. Pozitivní však je, že se daří využívat zkušenosti získané na prvním bloku při budování toho druhého, což u něj umožňuje zkracovat jednotlivé etapy. Začátkem května 2020 tak došlo k dokončení betonáže jaderného ostrova druhého bloku.

U projektu Sizewell C se pořád diskutuje o finančním modelu, který ještě stále není rozhodnut. Značně však pokročila příprava staveniště. Zároveň se daří postupně předkládat plány projektu odpovídajícím orgánům a realizovat potřebná veřejná slyšení. Na konci roku vyhlásila britská vláda, že začne s firmou EDF rozhovory o konečném modelu financování elektrárny. Úspěch realizace tohoto projektu je kritický pro budoucnost bloku EPR i pro budoucnost britské energetiky a splnění jejího cíle, kterým je realizace nízkoemisního mixu. Budoucnost reaktoru EPR pak také závisí na politickém rozhodnutí o jaderné energetice v domovské zemi.

O plánovaném využití čínských reaktorů Hualong One pro elektrárnu Bradwell B jsme už psali. Zde je důležitým krokem získání evropské licence pro tento reaktor. Zároveň také dostal Bradwell B licenci pro dodavatele elektřiny. Jednání pokračuje i v dalších dvou lokalitách, kde se plánují nové jaderné bloky, ale konkrétní dodavatelé (Hitachi a Westinghouse) od nabídky odstoupili.

Byla dokončena betonáž základové desky druhého bloku v elektrárně Hinkley Point C (zdroj EDF)
Byla dokončena betonáž základové desky druhého bloku v elektrárně Hinkley Point C (zdroj EDF)

Jaderná energetika ve střední a východní Evropě

Je stále jasnější, že odchod od uhlí ve střední a východní Evropě nebude možný bez využití jaderných zdrojů. Reálnější se stává výstavba jaderných bloků v Polsku, které je na uhlí velmi silně závislé. Tam se rozhodli jít cestou využití amerických reaktorů a také využít americké finanční půjčky. Ta je umožněna přijetím nového zákona v USA, který dovoluje financovat projekty v jaderné energetice v zahraničí, což zatím nebylo možné. Polsko by chtělo postavit 6 – 9 GWe. Jedním z míst, které by se mohly využít, je nedokončená jaderná elektrárna Žarnowiec. Druhým potenciálním místem je Kopalino. Polsko předpokládá, že první blok se dostane do provozu v roce 2033.

Odchod od uhlí musí řešit i jihovýchod Evropy. Vede to ke snaze o dokončení některých dlouho pozastavených projektů. Tato snaha je však v Rumunsku i Bulharsku velmi silně ovlivněno ideologickým i politickým bojem a politikařením. Rumunsko skončilo jednání o spolupráci s čínským investorem o dostavbě reaktorů v elektrárně Černá voda a začalo v této oblasti spolupracovat s USA a Francií. Stále ještě není vyřešena dokončení jaderné elektrárny Belene v Bulharsku nebo výstavba dalšího bloku v elektrárně Kozloduj. Hlavně kvůli politikaření je tak budoucnost těchto projektů stále velmi nejistá.

K posunu došlo v roce 2020 na Ukrajině ve snaze o dostavbu dvou pozastavených bloků v Chmelnické jaderné elektrárně, jedná se o třetí a čtvrtý blok. Zde by bylo výhodou, že v této elektrárně se připravuje možnost propojení se sítí Evropské unie a dodávek elektřiny do ní. Na turbínách pro tento třetí a čtvrtý blok pracuje ukrajinská firma Turboatom, která zároveň realizuje modernizaci turbín ukrajinských jaderných elektráren. Během roku 2020 proběhlo několik analýz možného průběhu dostavby a stavu staveniště, například jeřábů, které se zde nacházejí a pro výstavbu by se využívaly.

Dokončení obou bloků by mohla realizovat česká firma Škoda JS. Její představitelé se domnívají, že to bude možné a dokončené reaktory budou splňovat všechny požadované bezpečnostní parametry. Některé práce potřebné pro uskutečnění dostavby byly už realizovány a odborníci ze Škody JS mohly stav přímo na místě prostudovat. Firma se bude snažit o co nejvyšší míru lokalizace prací a dodávek na Ukrajině. Vzhledem k tomu, že se podílí na modernizaci a údržbě i dalších jaderných zařízení na Ukrajině, má navázáno dostatek potřebných kontaktů. Dodávala řadu celků spojených například s manipulacemi s jaderným palivem pro Zaporožskou a Jihoukrajinskou jadernou elektrárnu.

Pro české firmy by tato stavba byla velmi cennou zkušeností před výstavbou nových jaderných bloků u nás. Na základě rozhodnutí ukrajinské vlády z konce září 2020 se práce na dostavbě bloků obnovily. Zatím jde o kontrolu a obnovu staveniště, přípravu projektu dostavby a vytvářením dodavatelských řetězců. Dokončení bloků se plánuje na rok 2025.

Staveniště finské elektrárny Hanhikivi, tam by se výstavba reaktoru měla rozběhnout v roce 2021 (Fennovoima)
Staveniště finské elektrárny Hanhikivi, tam by se výstavba reaktoru měla rozběhnout v roce 2021 (Fennovoima)

Situace v České republice a na Slovensku

V minulém přehledu se psalo, že se situace se stavbou nového bloku přece jen pohnula a začalo se pracovat na finančním modelu a přípravě potřebných smluv. Ty se nakonec připravily a předpokládají, že nový blok bude stavět ČEZ s určitými garancemi státu, které zajistí nízkou cenu úvěru a pojištění. Cena elektřiny z bloku by tak mohla být k 60 EUR/MWh. Smlouvy mezi ČEZ a státem byly podepsány a navrhovaný model byl odeslán k orgánům evropské unie k posouzení a notifikaci. Připomeňme, že návrh musí řešit to, že ČEZ, který má budoucí staveniště a zároveň zkušenosti s jadernými elektrárnami a potřebné odborníky, není státní firmou, ale má minoritní akcionáře. Ti jsou většinou zaměření na krátkodobější zisk a hodně dlouhodobá investice je nesmí poškodit. Je možná řada finančních modelů, každý má své výhody a nevýhody. Nakonec je vždy nutné nějaký vybrat a nikdy s ním nebudou spokojeni všichni.

Česká republika předpokládá, že půjde cestou výběrového řízení na tlakovodní reaktor s výkonem do 1200 MWe. Připomeňme, že omezení výkonu je dáno dvěma faktory. Pro naší menší energetickou soustavu je vhodnější menší blok. Zároveň je třeba v případě souběžného provozu nového a všech starých bloků v Dukovanech počítat s omezenými možnostmi chlazení. Do soutěže by se mohlo přihlásit v principu pět uchazečů s reaktory, o kterých jsme v přehledu referovali.

Původně se předpokládalo, že k vyhlášení tendru dojde na konci roku 2020. Bohužel se pak projevilo to, že současné politické elity se nesoustředí na řešení problémů, ale čistě na politický a ideologický boj. Volby byly v minulém roce a jsou i v roce 2021, takže se politici všech stran věnují pouze politikaření, ať to stojí, co to stojí. Opoziční strany tak začaly bojovat za odložení rozhodnutí o případné realizaci stavby nového bloku a případné formě soutěže do doby až po volbách a zároveň za vyřazení čínského a ruského dodavatele. Piráti hrají v Evropské unii i v Česku na strunu protijaderného postoje a zároveň rychlého uzavření uhelných zdrojů. Podobné hlasy se ozývají i z jiných stran, například TOP09. A ze všech pak zní volání po nadřazení ideologického pohledu nad odborné či technické otázky a nad veškerou realitu. Podle mě bude mít takové účelové politikaření, kterého se politici bez jakékoliv snahy si obstarat fakta a zabývat se jimi dopouštějí, katastrofální dopady na českou energetiku.

Je dobré připomenout, že velká většina dodavatelů jaderných bloků vytváří pro danou stavbu konsorcia. Například blok VVER1200 nabízí konsorcium složené z Rosatomu, GE Steam Power a Framatomu SAS pro dostavbu jaderné elektrárny v Belene. S těmito firmami spolupracuje Rosatom i v projektech Hanhikivi a Paks, s firmou GE Steam Power pak i na projektech Akkuya a El-Dabaa. Ovšem i tato konsorcia by pravděpodobně ideologičtí bojovníci vyřadili. Je ovšem otázkou, jaký by měla po vyřazení dvou silných kandidátů z pěti soutěž vůbec smysl, a jestli by pak nebyla rozumnější dohoda s vybraným dodavatelem bez soutěže, jak to předpokládá například Polsko.

Začínám tak být k budoucnosti jaderné energetiky i energetiky v Česku velmi skeptický. Určitě se nic moc nepohne ve volebním roce 2021. Řešení dlouhodobých problémů potřebuje určitou rámcovou shodu a racionální postoje. Čehož ovšem současní politici, kteří se snaží vše využít k politickému boji, schopni nejsou. Moc nevěřím, že by se chování politiků v dohledné době změnilo. Zvláště, když vidím, že je k racionálnímu jednání, přerušení politikaření a snaze o konstruktivní spolupráci neinspirují ani přeplněné nemocnice a tisíce zbytečných úmrtí, které mají přímo na očích. Nezvládnutí energetiky by mohlo mít i větší dopady na naše životy, ale je to zatím z pohledu politiků hodně daleko.

Je třeba zároveň připomenout, že stavba jednoho nového bloku v Dukovanech je jen nutný začátek, který by měl ukázat, že to dokážeme. Pokud opravdu budeme chtít vytvořit nízkoemisní mix, tak potřebujeme postavit ještě další blok v Dukovanech a dva bloky v Temelíně. V současné době se zdá, že daleko razantněji jde ke stavbě nových jaderných bloků Maďarsko a v roce 2020 se významně posunulo Polsko. Může tak být, že za těmi státy budeme zaostávat. V tom případě nás může těšit alespoň to, že se naše firmy budou velmi pravděpodobně na výstavbě jaderných bloků v Maďarsku i Polsku podílet, stejně jako se zapojily do popsané dostavby Chmelnické jaderné elektrárny a dostavby slovenské elektrárny Mochovce.

V jaderné elektrárně Mochovce probíhá postupná modernizace prvních dvou bloků zaměřena dominantně na turbíny. Umožnila zvýšení výkonu z 471 MWe na 500 MWe. Skončit by měla na jaře roku 2021. Zároveň se pracuje na přípravě spuštění bloku 3 a dokončení bloku 4. Velmi důležité je, aby se třetí blok už konečně rozběhl. Slováci by totiž měli začít také pomalu pracovat na náhradě dvou bloků VVER440 v Jaslovských Bohunicích.

Koncem roku 2020 největší jeřáb na světě Big Carl přemístil zatím nejtěžší komponentu. Jednalo se o první ze tří prefabrikovaných prstenců s váhou 575 tun. Jeho výška je 17 m a průměr 47 m (zdroj EDF)
Koncem roku 2020 největší jeřáb na světě Big Carl přemístil zatím nejtěžší komponentu. Jednalo se o první ze tří prefabrikovaných prstenců s váhou 575 tun. Jeho výška je 17 m a průměr 47 m (zdroj EDF)

Závěr

Rok 2020 byl pro rozvoj jaderné energetiky velmi významný. Do provozu se dostal už sedmý typ jaderného reaktoru III. generace. Jižní Korea a Rusko spustily první takový svůj blok i v zahraničí, Čína se k tomu blíží. Rusko a Čína staví své reaktory kontinuálně a mohou tak využít výhody sériové produkce. V těchto případech by se opravdu mělo dosáhnout standardní doby výstavby od prvního betonu jaderného ostrova do spuštění pět let. Reaktory III. generace budou postupně přebírat hlavní podíl na rozvoji jaderné energetiky a zdá se, že jejich provoz splňuje očekávání.

Je vidět, že v hlavně v Číně, Rusku a některých dalších zemích dochází k renesanci jaderné energetiky. Čína velmi brzy předběhne v této oblasti Francii i USA. Další zlom by mohl nastat v případě zavedení malých modulárních reaktorů, které by umožnily proniknout do decentrální energetiky a teplárenství. Velmi úspěšně začala pracovat plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov a reaktor pro ledoborce RITM-200 by mohl zajistit hromadnější produkci plovoucích jaderných elektráren i pozemních malých modulárních zdrojů pro specifické účely. Pokud se v provozu osvědčí čínsky malý modulární vysokoteplotní plynem chlazený reaktor HTR-PM, bude další průlom v tomto směru. V oblasti malých modulárních reaktorů je vidět velmi intenzivní úsilí. K němu se podrobněji vrátíme v některém z příštích článků.

Zahájení budování druhého čínského sodíkového reaktoru CFR-600 a intenzivní spolupráce na vývoji těchto rychlých reaktorů s Ruskem ukazuje na intenzivní snahu po uzavření palivového cyklu a zvýšení efektivity využití jaderného paliva i snížení objemu jaderného odpadu. Připomeňme, že byla doba, kdy byla v čele vývoje tohoto typu reaktorů Francie. Tam však vývoj zařízli zelení protijaderní aktivisté. I to je známkou ideologicky podmíněného zaostávání Evropy. I v této oblasti se dá čekat pokrok v nejbližších letech.

V současné době se v Evropě zintenzivňuje tlak na snižování emisí a pro řadu států začíná být jasnější, že bez jaderných zdrojů se k uhlíkové neutralitě nedostanou. Pozitivní je, že v době, kdy se nakonec pro výstavbu jaderných bloků rozhodnou, budou alespoň někteří výrobci schopni na takový požadavek kladně reagovat a spolehlivý a vyzkoušený reaktor nabídnout. Změnit názor na stavbu nových jaderných bloků by mohly pomoci změnit i události v posledních týdnech. V Evropě je stále menší rezerva stabilních zdrojů pro taková inverzní období bez větru a slunečního svitu, která nastala v minulých týdnech. To pak vede k tomu, že se dostávají její různé části na hranu nedostatku. To vede k obrovskému růstu okamžité ceny silové elektřiny, jako tomu bylo ve Velké Británii. Tam dosáhla hodinová cena elektřiny 5. ledna 2021 až 1000,45 GBP/MWh a celková denní 145,08 GBP/MWh. Stejně tak ve Francii, kde se odstavily bloky v elektrárně Fessenheim a intenzivně se elektřina využívá pro vytápění se dostávají také na hranici možností. V Rakousku, které musí intenzivně dovážet elektřinu kvůli nedostatku stabilních zdrojů, tak silně pocítili oddělení soustavy jihovýchodní Evropy 8. ledna 2021, ze které v té době intenzivně dováželi. Zachraňovaly je i české jaderné a uhelné bloky. Česko zatím má dostatek rezervy, ale je třeba při vypínání existujících bloků postupovat uvážlivě a snažit se rychle za ně stavět náhradu. Ukazuje se, že rozhodnutí uhelné komise o odstavení uhelných bloků v roce 2038 a jeho podmínění dokončením jejich náhrad je plně opodstatněné.

Německo má instalovaných 60 GW výkonu ve větrných zdrojích, a přesto může vypadat prosinec, jak je zobrazen na tomto grafu. Poměrně dost dnů jsou dodávky z větru téměř nula a výkon obnovitelných zdrojů zajišťuje pouze spalování biomasy a vodní zdroje. Obnovitelné zdroje jsou zeleně, klasické šedě. Fialová linie je německá spotřeba a světle modrá cena elektřiny v daný moment (Zdroj Agora-Energiewende)
Německo má instalovaných 60 GW výkonu ve větrných zdrojích, a přesto může vypadat prosinec, jak je zobrazen na tomto grafu. Poměrně dost dnů jsou dodávky z větru téměř nula a výkon obnovitelných zdrojů zajišťuje pouze spalování biomasy a vodní zdroje. Obnovitelné zdroje jsou zeleně, klasické šedě. Fialová linie je německá spotřeba a světle modrá cena elektřiny v daný moment (Zdroj Agora-Energiewende)

Zdroj úvodní fotografie: EDF Energy

Štítky:Názor

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(34)
Dušan
16. leden 2021, 22:29

Slovensko v najbližšom čase novú elektráreň nebude potrebovať ...

Vzhľadom na cene elektrickej energie nejde plno podnikových teplární na disponibilné výkony, ale len na výkony pre zabezpečenie svojich prevádzok, či už z pohľadu tepla, alebo elektriny (hlavne pre možnosť ostrovnej prevádzky). Keby sa zvýšili ceny elektriny na trhu tak odhadujem, že okamžite by "ožilo" minimálne 200 MWe inštalovaného a plne funkčného výkonu, ktorý sa dnes používa maximálne pri regulácii sústavy ... v minimálnej miere.

Okrem toho je reálne, že časť tradičných veľkých spotrebiteľov el. energie ako Slovalco a US Steel obmedzia spotrebu pre vysoký tlak EÚ na ekológiu a "ekológiu" ...

Skrátka nie je vôbec isté či Slovensko bude potrebovať do budúcnosti náhradu Jaslovských Bohuníc. Tak či tak je to na dlho a momentálne bude stačiť ak sa ukončí "nekonečný" projekt dostavby Mochoviec 3 a 4-

Petr
17. leden 2021, 09:24

Rakousko má velké dovozy z Rumunska a Chorvatska, až tak že to málem vyvolalo blackout v EU, takže může začít dovážet i o něco dráže ze Slovenska, aby omezilo přetížení sítí.

US Steel může rychle končit, ale pravděpodobněji spíš zruší primární výrobu ocele a zavede elektropece na recyklaci a výrobu speciálních ocelí pro automobilový průmysl.

Pokles spotřeby elektřiny na Slovensku se zaváděním elektroaut bych opravdu neočekával.

Vladimír Wagner
17. leden 2021, 09:34

Slovensko, na rozdíl od Česka, přechod k nízkoemisnímu mixu na bázi jádra a OZE realizovalo. Máte také pravdu, že mu v nejbližší době nedostatek elektřiny nehrozí. Na druhé straně, Jaslovské Bohunice V2 se budou vypínat zhruba ve stejné době jako Dukovany. Takže i při šedesátiletém provozu je při délce rozhodování a výstavby jaderných zdrojů v Evropské unii už potřeba jejich náhradu připravovat.

energetik II
17. leden 2021, 10:44

TO : Wagner

1. Stále mi není jasný osud čínské varianty reaktoru Westinghouse - CAP-1000 v Číně. Byl z politických důvodů zavrhnut či nebyl ??? Bude se místo něj všude stavět Hualong mající /prazáklad/ u Francouzů ?

2. Dostala se ke mně informace, že stavba dvou bloků CAP-1400 v Shidaowanu , kde úplně není jasný datum zahájení prací na betonovém ostrově, je dále, než se zatím myslelo. První blok by snad měl připojen k síti již letos / lití betonu prý proběhlo už 2015/, takže už 6 let stavby. Jak to je je opravdu ?

Vladimír Wagner
17. leden 2021, 13:20

Myslím, že CAP1000 je do jisté míry obětí zahájení obchodní války mezi USA a Čínou. A také snahy mít svůj vlastní reaktor (co nejvíce nezávislý na zahraničních patentech) a co nejvíce unifikovaný. A tímto se zdá stal právě Hualong One.

Nemám přesné informace. Nezdá se mi, že by už byl blok CAP-1400 tak blízko dokončení. Ale uvidíme.

pr
17. leden 2021, 18:02

Jak to vypadá finančně? Za kolik budou JeMo3 a 4 vyrábět MWh?

Ivan Novák
17. leden 2021, 23:40

Bohužel není nutné hledat čísla. Blok EMO 3 spuštěn bude možná. Rozdíl jeho provozních výnosů a nákladů, s ohledem na očekávátelnou poruchovost, bude kladný snad. SE jsou ovšem natolik zadlužené u ENEL, že případný výdělek zmizí za hranicemi. A říkám to nerad, ale na spuštění EMO 4 bych už nesázel.

pr
18. leden 2021, 11:16

Díky. To že je někdo zadlužený je jiná věc, mne právě zajímalo zdali Slováci nebudou (jako i jinde obvykle) dělat elektřinu nákladově například za 60Éček/MWh a prodávat ji ve velkém na jaře, v létě, na podzim Rakušanům (nebo komukoli jinému) na burze za 40É jen proto aby budova běžela a nenastěhovali se tam potkani. To by byl další způsob jak ožebračovat vlastní obyvatelstvo .....

petr
16. leden 2021, 23:08

Dobrý večer, je-li naším skutečným cílem minimalizace emisí znečišťujících látek a tzv. uhlíková neutralita, pak bez rozvoje jaderné energetiky to prostě nejde. OZE zdroje jsou v našem případě jen doplňkem, možná jednou i v objemu 20 - 25 % spotřeby elektrické energie a cca 10 - 15 % obecně energie. To je snad dosažitelné v ČR. Tedy těch zbylých cca 70 - 80 % se musí vyrobit jinde a jinak. JE a případně malé jaderné teplárny (pokud teplárenství nezanikne a má k tomu velmi nakročeno - ceny apod.), jsou pak možná tím co umožní splnit cíl ekonomiky s minimální emisí znečišťujících látek. Jiná cesta není a ti co se po ni dají, tak časem se vrátí v určitém rozsahu zpět k JE a jaderné energetice - SRN.

Jinými slovy v zimě slunce nesvítí a často ani nefouká a kapacita vody je již vyčerpána...

PetrV
17. leden 2021, 00:36

Jak mohli brát díly francouzi od helmutů? Nespolehliví OZE pindalové a sabotéři...chudáci finové...

ŠJS jeden helmut vydíral těsněním pro kontejnery na vyhořelé palivo. Prohlásil, že budou dodávat těsnění na ukrajinu do primárního okruhu - elektroohříváky. Tlaky prý to vydrží, jen ta výdrž prachmizerná. Používalo se jako těsnění u raketoplánů. Vlastní tu firmu nějací amíci, a helmut byl jen zástupce.

U bloku Olkiluoto bylo v dubnu 2020 požádáno o možnost zavezení paliva. Během testů se objevilo několik technických problémů. V květnu byl například nalezen defekt u části armatury vyrobené v Německu.

ijn
17. leden 2021, 00:49

Opět musím zdůraznit: český energetický průmysl by měl dostat zakázky EDU56 a ETE34 z ruky a nešpekulovat, co a jak nám dodají cizinci!!!

Kde jinde má získat reference a navrátit se na výsluní JADERNÉ ENERGETIKY, než domácími projekty?!!!

Ale to naši vlastizrádní politici nechápou!!! Rádci jsou lokaji cizích mocností??? Technické školství upadá, odborní učitelé stárnou a dorost nevidí perspektivu vlastních příležitostí!!! Chápeme vůbec zkázonosné dopady z odkládání a průtahů okolo EDU5 českých politiků?!! Vedení ČEZu očekává tučnou dividendu za prodej aktiv v Rumunsku, namísto zahájení dostavby ETE34 se podvoluje nesmyslu EDU5!!! ETE34=ETE12 lze zahájit zítra a synergie s ETE12 i cena je nesmírnou výhodou pro racionální rozhodování o české ENERGETICE!!! Proč e odborná veřejnost neozve??? Je podělaná z moci zrádných a zkorumpovaných českých politiků??? Snad se pochlapí!!!

PetrV
17. leden 2021, 09:43

Já to chápu, jen to nechápou zelení bolševici co žijí z dotaci.

Jiří Kelnar
17. leden 2021, 10:23

Podívejte se na to, jaké mocnosti nyní staví jaderné elektrárny. Dostat se do této "ligy" by znamenalo úspěch na úrovni zázraku z Nagana. Umíme nalít správně beton, zavést dráty, udělat trubky, ale projekt a řízení by se rovnalo stavbě domu "svépomocí" ze strany filozofa, jehož táta kdysi dělal mistra na stavbě. Neumíme to, ale české firmy mohou dodat většinu potřebných prací. Chce to však ověřený projekt.

Jiří K.
17. leden 2021, 10:35

Je blbé, že neustále zmiňujete "politikaření" při stavbě JE. Já to chápu, že pro techniky a jaderné praktiky je politika otrava a jasně vidí, že Rusko a Čína mají nejlepší reaktory, technicky to mají nejlíp zmáknuté a staví jich nejvíc. Je to logické a setkávám se s tím běžně.

U takových projektů je však nutno vidět věc komplexně. Jak řekla Drábová, stavbou JE si vybíráme partnera na desítky let se vším všady. Nikdo neví, jaká bude situace, až někdy za deset-patnáct let odejde Putin nebo Si Ťin-pching. Nejedná se úplně o stabilní režimy a aktuálně nejsou s námi v přátelském vztahu. S takovými lidmi budeme muset roky komunikovat a pokud se něco pokazí na diplomatické rovině, tak jakákoliv větší porucha v JE (s nutností konzultace u dodavatele) může být použita, jako prostředek k vydírání. Neříkám, kdo to má získat, ale u JE stejně jako u dodávek stíhaček, tanků a podobně nelze bezmyšlenkovitě jít po technicky nejlepším řešení s ignorováním politiky a označení jí za "politikaření". Mohlo by se nám to výrazně vymstít.

energetik II
17. leden 2021, 12:48

TO : Jiří K.

Když hledíte na horizont 30 nebo 50 let, tak se nám jistě vymstí současná spolupráce s USA. Už za 10 let nebudou USA největší ekonomika světa a za 30 let už nebudou ani vojensky nejsilnější. Máme krásnou paralelu s Masarykovým obdobím ČSR po roce 1918. Upnuli jsme se tenkrát k vítězům I.sv.v. Anglii a Francii. A mysleli si, že napořád. Ale už za 15 let přišel k moci v Německu Hitler , který obdivuhodně dokázal pozvednout jak ekonomiku Německa, tak hlavně jeho vojenskou sílu /za 6 let investoval do vojenských výdajů 92 miliard Marek/. Německo mělo nejlepší armádu světa a naši "spojenci" Londýn s Francií nás už roku 1938 hodili přes palubu v Mnichově a nechali na pospas Hitlerovi, aby ochránili své vlastní zájmy. USA čeká úpadek , Čínu prudký vzestup. USA jsou už dnes jenom - "švec prťavec" - po neuvěřitelném Trumpovi vytáhly z klobouku 80 letého Bidena , který už má dost problémů jenom sám se sebou samým, než aby zachraňoval nějakou supervelmoc před porážkou. Plivat dnes na Čínu a Rusko z nás v budoucnu udělá prvotřídní pitomce. Čas pracuje proti nám.

PetrV
17. leden 2021, 15:10

Myslím, že rusové a hlavně číňané jsou si toho vědomi. Také své investice v ČR neopouštějí. Je jen naše chyba, že se upínáme k zelené neobolševické civilizaci a jejich sociálnímu inženýrství.

Helmuti brzy otočí.

Dušan
17. leden 2021, 15:53

Hitler žiadny ekonomický zázrak neurobil ....

Napumpoval úvery do ekonomiky a hlavne zbrojenia ... a keď prišlo na splácanie dlhov tak veritoľov jednoducho obsadil.

V roku 1938 určite nemal Hitler "najlepšiu armádu sveta" ... to je mýtus. Armáda sa len budovala a hlavne obsadenie českého priemyslu a zabavenie výzbroje čs. armády umožnilo výrazný pokrok v kapacitých nemeckej armády. Ani v roku 1939 to nebola ešte špičková sila .... silná bola nemecká armáda až v roku 1940 a vrchol dosiahla v roku 1941 ...

Čína je stále výkonom ekonomiky na jedného človeka priemerný štát a rast sa jej preto dosahuje dosť ľahko. Preto je pre Čínu 5 % rasta v realite zaostávaním .... potrebuje rásť tak 8-10 % aby nás dobiehala ...

Rusko je beznádejný prípad ... so zaostalou diktatúrou to bude vždy len o cene ropy - tak ako doteraz.

USA pomaly strácajú svoju pozíciu ... ale ešte dlho budú jednotka a pokým problýmy takého Ruska sú len jeho problémami, tak problémy USA sú i našimi problémami ..

Carlos
17. leden 2021, 16:32

Podívejte se s čím koreluje vzestup a s čím pád. A Čína se bodu pádu blíží.

Petr
17. leden 2021, 17:53

Můžete to rozvést? Jinak to jsou hrozné kecy. Podle historických korelací to naopak jasně ukazuje na vystřídání trůnu mezi USA a Čínou.

Když jsem se bavil s londýnským zednářem, tak pro USA měl plán jasný otrávit cukrem už do úplně všeho a opioidovou krizí, ekonomiku předlužit k bankrotu či vynucené hyperinflaci. Ale pro Čínu byl přesvědčivý argument jen po ovládnutí Ruska přerušit tok surovin, či nejextrémnější zničení přehuštěných velkoměst virem.

Ovšem jaksi nejnakažlivější COVID dokázala Čína zastavit už v prvním megaměstě, a naopak velké aglomerace v USA i celá EU to okamžitě schytaly zpět. Plus Anglie dokáže vakcínou virus potlačit až za 1,5 roku přičemž španělská chřipka sama skončila přirozeně za roky 2.

energetik II
17. leden 2021, 18:03

TO : Dušan a Carlos

1. Hitler měl nejlepší armádu světa, ale nakonec jí "naložil tolik" že už to neutáhla ! Roku 1941 měl vojsko v Severní Africe, na 4000 km široké frontě v Rusku, válčil přes kanál letecky s Anglií ,jeho armáda musela jako okupační pobývat a hlídat situaci ve Francii, aby zabránila vylodění, v Norsku, v Řecku, v Jugoslávii, v ČSR, v Polsku, v Beneluxu, ,,,,,,atd. Ano, Hitler dělal skoro vše na dluh, asi jako dnešní USA. USA měly loni deficit státního rozpočtu asi 15 % HDP, my v ČR asi 8 % HDP a Němci jen 5 %. To se to Američanům roste - "při takových sekerách !!!"

2. Pokud Čína poroste těch 5 % ročně a my + USA o 1 až 2 %, tak nás bude dobíhat stále rychle. Je to růst o 150 % větší. Před týdnem skupina ekonomů zveřejnila odhad, že Čína díky perfektnímu zvládnutí Covidu předstihne USA v objemu HDP Nominal již 2028, tedy za 8 let. To není dlouhá doba.

3. TO : Carlos. Můžete rozepsat tu vaši :"Korelaci brzkého pádu v Číně ???" Jste patrně jediný člověk na světě , který v něj ještě věří. Nominální HDP na občana je v Číně asi 10 000 USD, v Německu asi 50 000 Dolarů a v USA asi 70 000 Dolarů. Nevím , proč by měl někam "padat" stát , který má HDP na občana 5 krát menší jak Německo. Ještě se ani nikam nedošplhal a už by měl padat ? To je zajímavá úvaha. V r. 1960 byla Jižní Korea chudší jak Afrika ,dnes je bohatší jak Itálie. Neviděl jsem za těch 60 let ", že by někam spadla".

Dušan
17. leden 2021, 20:02

Matematiku si treba zopakovať ....

Východisko - čína 10 000 dolárov,usa 60 000 dolárov (to je asi pomer výkonnosti ekonomík na osobu)

Rast 5 % pri číne a 1 % pri usa ....

Po roku - čína 10 500 dolárov, usa 60 600 dolárov ...

Čiže Čína má síce 5 x väčší rast v percentách, ale v reálnej ekonomike za USA zaostáva za rok ešte viac . ...

Skrátka netreba dať na prvý dojem "úžasného" tempa rastu Číny, lebo Čína vychádza z mizerného základu ...

Carlos
17. leden 2021, 21:23

Chytrému napověz, hloupého kopni, Loudile, pokud začne poměrně zančná část obyvatel dosahovat důchodového věku, začne to vytvářet jisté jevy v ekonomice a společnosti které povedou na brzdění rozvoje.

Petr
18. leden 2021, 09:48

Jo ta důchodová pověra. Řešitelná prostým zvyšováním odchodu třeba i na 69 a dnešním rozšiřováním chřipkových onemocnění.

Tak v Číně za prvé polovina obyvatel vycházejících z venkovského prostředí žádný takový evropský důchod nemá, a za druhé ženské tam mají odchod stále ještě v 50 a spravedlivé prodloužení minimálně na 60 se dá bez velkých protestů provést snadno.

Čili když jsem si to kdysi studoval tak Čína měla věkovou pyramidu jednoduše řešitelnou minimálně do roku 2040. Ta už ukončená politika jednoho dítěte ve městech nebyla na zas tak přísná a dlouhá, aby zařídila nevyhnutelné vymírání původních obyvatel jako ve Východní Evropě nebo USA okupovaném Japonsku, Německu a Koreji.

hellokitty
19. leden 2021, 21:29

"U takových projektů je však nutno vidět věc komplexně. Jak řekla Drábová, stavbou JE si vybíráme partnera na desítky let se vším všady. Nikdo neví, jaká bude situace, až někdy za deset-patnáct let odejde Putin nebo Si Ťin-pching."

nie je teda prezieravejsie vsadit skor na renewables so sezonnymi uloziskami energie? aby sme si tu teraz nechali postavit reaktor co nebudeme vediet sami obsluhovat miesto toho, aby sme tu mali nejake mechanicky jednoduche zariadenia, ktore zvladne opravit lokalny certifikovany elektrikar? nevravim, ze to musia byt iba baterie, do 10 rokov bude na trhu plejada moznosti na ukladanie, ktore sa teraz skumaju a testuju a ich vystavba netrva roky a ich likvidacia netrva 60 rokov

energetik II
17. leden 2021, 18:29

Největší chybou našich propagandistů a ideologů a jimi ovlivněných obyvatel ČR je bohužel fakt, že zcela vylučují možnost , že by dlouhodobě mohl ekonomicky růst nějaký stát, který nemá demokracii. To prostě nechápeme. Bohužel ,jsme sebestřední a namyšlení. Děláme chybu. Vysvětlím proto velmi zhruba a stručně dnešní fungování politického a sociálního systému v Číně.

1. Vedení státu a strany má jediný úkol :" Pracovat s největším osobním nasazením pro blaho svého národa a státu." Tedy = likvidovat chudobu, nezaměstnanost, zvyšovat výdaje do vědy a školství, zvyšovat sociální jistoty, vytvářet podmínky pro maximálně rychlý růst ekonomiky a tím i platů obyvatel. Významná role státu a vedení spočívá v zajištění obrany proti vnějšímu a vnitřnímu nepříteli.

2. Obyvatelstvo uznává své vedení a jeho roli a souhlasí s tím, že se mu nebude plést do "jeho záležitostí" souvisejících s politickým řízením státu. To ale bude trvat jen tak dlouho, pokud ze sebe vedení země "vymáčkne maximum" a zajistí rychlý růst blahobytu svých obyvatel.

Naprostá většina obyvatel dnes souhlasí s "takovýmto dělením rolí" i v situacích, když vedení státu v zájmu vnitřního klidu "zmáčkne pár odbojných Ujgurů" nebo Tibeťanů či disidentů. Proto má vedení v Pekingu podporu svých obyvatel třeba v případě nepokojů v Hongkongu či v Ujgursku. Lidé chápou, že je to nutné pro udržení "rychlé cesty k prosperitě". Chaos byl největším strašákem obyvatel Číny v jejích 5000 roků dlouhých dějinách. Dnešní čínské vedení proto "chaos" vyškrtlo ze seznamu možného vývoje. Chaos naopak vidíme v USA či Evropě.

Dušan
17. leden 2021, 20:06

Sorry ale to je čistý blábol ...

V Číne sú tí čo "súhlasia" ... a tí čo sú v base ...

Žiadny Číňan sa s Vami o politike baviť nebude .... prečo asi ?

Aj za socíku to bolo u nás to isté .... aspoň deklaratívne ... v dopadlo to ako vždycky : )

Čína rastie ... ale ako som ukázal vyššie, zaostalá krajina nominálne rastie rýchlo ....čo je príklad Číny.

energetik II
17. leden 2021, 21:40

TO: Dušan

Vaše matematika je špatná. Proč ? Rozhodující jsou totiž ona procenta. Čína sice za rok vyroste ve vašem případě "jen" o 500 USD a USA o 600 USD, což ovšem znamená, že Čína USA dohání. Čína dokázala totiž "vydolovat" těch 500 USD z nízkého základu a USA těch 600 USD z velmi vysokého základu. Kdybych neměl pravdu, tak by žádná dříve chudá země nemohla nikdy dohonit ty bohaté.Korea byla roku 1960 asi 100 krát chudší jak Itálie. Dnes Itálii v bohatství předstihla. Jak to udělala ?? Jako dnes Čína ! Měla trvale rychlejší růst v procentech. Dám vám jeden příklad o procentech. Já mám v peněžence jen 100 Kč , vy máte ale 1 000 000 Kč. Vy si tyto peníze uložíte v bance na 1 % roční úrok, já svých 100 Kč na 100 % roční úrok. Po skončení prvního roku mně přibylo jenom 100 Kč , ale vám pěkných 10 000 Kč. Přesto se dá lehce spočítat, kdy můj majetek bude větší jak ten váš. Přitom jsem začínal s pouhou stovkou, vy s milionem. Důvtip je právě v těch procentech.

2. Číňany totiž politika v podstatě nezajímá, když věří své vládě , že pro ně dělá maximum možného. Jinak v USA sedí v base více lidí jak v Číně a to mají USA 4 krát méně obyvatel. "Socík" v Číně se nedá s tím naším bývalým srovnávat. V Číně se masově soukromě podniká, lidé tam můžou založit svou automobilku, leteckou společnost, uhelný důl, obří farmu, výrobnu kosmických raket, firmu k výrobě mobilů,...atd. V Číně je už dnes více lidí s majetkem přes 1 000 000 Dolarů jak v USA. Můžou také svobodně cestovat i studovat po celém světě , v USA je na VŠ nejvíce cizích studentů právě z Číny. V posledních 40 letech bohatli Číňané nejrychleji na světě , to se rozhodně o "socíku" u nás 1948-89 tvrdit nedá, při pohledu na Trabanty, Škodovky, fronty u obchodů, železnou oponu atd.

P.S. Nesmíte tolik věřit těm blábolům, které o Číně říkají v naší televizi.

Dušan
17. leden 2021, 22:36

Poznám ľudí čo tam podnikajú ... a teda podnikanie v Číne má svoje "špecifiká" ... jedno je, že o politike sa nediskutuje ..

Áno Čína ten rast dosiahla uvolnením eknomiky a zapojením zahraničných investícií.

Ale nové prezident (mimochodom dnes už doživotný diktátor) pritvrdil a znovu "prituhuje". V praxi to vyzerá tak, že šéf Alibaby skritizoval podnikanie v Číne ... a viac ho nik na verejnosti nevidel ...

A nový prezident sa netají, že každá veľké firma musí byť pod dohľadom štátu .. čiže jeho ...čiže vracia sa starý dobrý socík s plánovaným hospodástvom....

A čo sa týka rastu. Tak samozrejme chudobná krajina ľahko dobieha vyspelejšie ... stačí využívať to čo dosiahli lepší. A keďže je Čína celkovo na tom biedne, tak i malý pokrok znamená pre nich v absolútnych číslach veľa.

Problém Číny je to, že dnes už nie je až taká superlacná a okolo nej je xy-krajín, ktoré priťahujú investorov, ktorí odchádzahú z Číny.

Sám pracujem v energetike a pri nákupe je železná pravidlo ... Čína ... ďakujeme ... i keď je nám jasné, že mnohé "domáce" výrobky sú v konečnom dôsledku "Made in China" ...

Ale pri hutníckych výrobkoch nie je žiadna diskusia, berieme len hutný materiál z USA, EÚ a Japonska ...

I keď čínske kópie sú už dnes všade a také ložiská treba kontrolovať a také SKF by vedelo rozprávať o čínskych šmejdoch ktoré im kazia meno.

A ešte k tej akože "slobode" ... asi Vám uniklo, že "slobodu" má ten kto bez reptania poslúcha režim ... kto si otvorí hubu, tak "docestoval" už v číne .... nie aby sa dostal k cestovaniu po svete ...

Ináč majú na to bodový systém ... a kto natrie iného, dostáva plusové body ....to už asi nebude kapitalizmus ... ale skôr "zvyky" socíku.

energetik II
17. leden 2021, 23:41

TO : Dušan

Ano z Číny odchází řada investorů, ovšem je to tak, že odcházejí ti, co tam šili tepláky, trička, vyráběli boty. To jdou do zemí, kde jsou třetinové mzdy proti Číně = Indie, Vietnam, Kambodža,.... tedy tam, kde jsou lidé skutečně chudáci. Obyvatelé velkých čínských měst už jsou dnes bohatší jak průměrný Čech a podle toho tam vypadají i platy. Čína se nyní zaměřuje na světově špičkové technologie. Předevčírem se tam poprvé rozjel vlak na magnetickém polštáři domácí čínské výroby, bude jezdit 600 km/h. V dubnu přistane na Marsu čínské vozítko , které tam bude provádět výzkum. Do června Čína zahájí stavbu své obydlené vesmírné stanice ze tří 20 tunových modulů. Místa ve stanici nabídne i kosmonautům jiných států. Letos by měl poprvé vzlétnout strategický čínský STEALTH bombardér podobný americkému B-2 , zatím ho označují H- 20. Atd, atd, atd, -- - Čína nám ujíždí rychlým tempem.

Petr
18. leden 2021, 10:14

95% technologií co Čína potřebovala už má, a v mnoha oborech už jasně vede a má vlastní patenty první. Zahraniční investory už nepotřebuje, protože začala tisknou prachy jako USA, ale díky zpoždění jim ještě desetiletí nehrozí teď v USA nastupující hyperinflace. Nekvalitní výrobky si v Číně schválně objednávají překupníci. Když si Čína staví vlastní rychlodráhy, tak se na tom megaprojektu předbíhajícím celý zbytek světa dohromady projevil jeden střední problém s nekvalitou a korupcí, odsoudili ministra dopravy k smrti, a dál se pokračovalo stejnou raketovou rychlostí už bez problémů a jakýchkoliv pozdějších nehod.

Dušan
18. leden 2021, 22:16

Tých 95 % je nezmysel .... smiešny : )

Čína má stále problém vyrobiť spoľahlivé letecké motory hoci sa o to už desiatky rokov snaží. Stále sú závislí od dodávok z Ruska a Ukrajiny ...

Tak isto sú odkázaný na spoluprácu pri konštrukcii vrtuľníkov, nie sú schopní vyvinúť bez Ruska a západu ...

Nie náhodou sú čínski špióni "načapaní" hlavne pri priemyselnej špionáži ... načo by to robili "keď už takmer všetko majú" ....

Neviem kde sa berú také naivné pohľady na "vyspelú" Čínu.

energetik II
18. leden 2021, 13:30

To : Petr

Ano, Čína nyní provozuje asi 65 % celosvětové délky vysokorychlostní železnice. Má asi 36 000 km. Celou ji postavila za 10 let. Ročně staví přes 3000 km nových. Podobné je to i s metrem. Dvě nejdelší metra na světě má Šanghaj a Peking. V Číně loni jezdilo 281 000 000 aut a tím Čína předstihla USA. V prosinci 2020 se tam u osobních aut prodalo přes 10 % elektrických ze všech prodejů, i zde je už Čína první na světě. Loni Čína postavila 43 % všech nových lodí na světě , tedy téměř každá druhá loď na světě se staví v Číně.

PetrV
18. leden 2021, 15:09

V praze se pohybují v době covidu obchodní delegace (hotel internacional podbaba) a nebojí se jednat s kýmkoli o koupi firmy. Postupně si koupí české hosspodářství.

Nepochybuji, že v německu, francii je to jakbysmet.

Takže Evropa bude čínská kolonie.

energetik II
18. leden 2021, 16:12

Číňan, to je Žid Východu. Tedy nesmírně dlouhá civilizace, nesmírná pracovitost , vysoká inteligence, výborný vztah k obchodu, ...... ovšem Židů je na světě asi 20 milionů a Číňanů kolem 1.400 milionů. Čína má před sebou obrovskou perspektivu.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se