Agora Energiewende: V roce 2023 očekáváme cenu elektřiny na trzích kolem 48 EUR/MWh

DomůNěmeckoAgora Energiewende: V roce 2023 očekáváme cenu elektřiny na trzích kolem 48 EUR/MWh

Podle studie analytického think-tanku Agora-Energiewende bude mít odstavení uhelných elektráren v Německu pouze velice omezený vliv na cenu elektrické energie pro konečné spotřebitelé. Vliv na velkoobchodní ceny pak bude snížen především díky vyšší výrobě obnovitelných zdrojů.

Analytický think-tank Agora-Energiewende na základě vlastních výpočtů publikoval počátkem tohoto týdne podrobnou studii, ve které se zaměřuje na dopady odstavování uhelných elektráren v souladu s plánem německé uhelné komise. Dle tohoto plánu mají být veškeré uhelné elektrárny odstaveny nejpozději do roku 2038.

Agora ve svých predikcích analyzuje především rok 2030, ve kterém je předpokládán 65% podíl výroby obnovitelných zdrojů na celkové výrobě elektřiny a odstavení dvou třetin výkonu uhelných elektráren. Zatímco některé instituty (například ICIS nebo Platts) předpokládají v následujících letech značný nárůst cen elektřiny, Agora předpokládá spíš omezený vliv.

Podle zmíněné studie má být cena elektřiny na německém velkoobchodním trhu v roce 2023 kolem 47 EUR a v roce 2030 by se měla díky vyšším cenám komodit a emisní povolenky posunout až k 51 EUR/MWh za předpokladu, že budou implementována opatření, která uhelná komise doporučila ve své studii.

Překvapivě Agora předpokládá, že ceny elektřiny budou vyšší v případě, že závěry uhelné komise nebudou implementovány a nebude stanoven konečný rok uzavření uhelných elektráren.

Velkoobchodní ceny elektřiny při postupu dle závěrů uhelné komise vs. při zachování současné legislativy

Hlavní faktor, který bude snižovat burzovní ceny elektřiny, je dle Agory vyšší výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Vzhledem k tomu, že velkoobchodní ceny elektřiny v České republice do značné míry kopírují ceny na německých trzích, jsou tyto závěry relevantní i pro český trh.

Implementace opatření doporučených uhelnou komisí má mít omezený dopad také na ceny elektřiny pro konečné zákazníky, které nyní patří k nejvyšším v Evropě. Zatímco do roku 2023 je očekáván mírný nárůst cen pro spotřebitele (o cca 6 %), v roce 2030 by se ceny měly pohybovat na prakticky stejné úrovní jako v loňském roce.

Konečné ceny elektřiny pro zákazníky při implementaci doporuční uhelné komise ve srovnání se zachováním současné legislativy

Dle predikcí by měly být podstatně sníženy poplatky, které spotřebitelé platí na podporu obnovitelných zdrojů. Snížení poplatku na OZE má nicméně nahradit poplatek za přenos a distribuci elektřiny, který má mezi lety 2010 a 2030 vzrůst téměř o 50 %.