Domů
Německo
Studie: V Německu je dostatek plochy pro potřebný rozvoj větrných elektráren
Větrná elektrárna
Zdroj: Tom Corser / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0 (licence)

Studie: V Německu je dostatek plochy pro potřebný rozvoj větrných elektráren

Německo
65 komentářů
15. květen 2022, 09:53
Jan Budín
Německé spolkové země mají dostatek potřebné plochy pro dosažení vládního cíle spočívajícího ve využití 2 % plochy země pro větrné elektrárny. Vyplývá to ze studie zpracované Fraunhoferovým institutem pro společnosti Bosch & Partner a německou větrnou asociaci (BWE).

Studie v rámci celonárodního hodnocení, které navazuje na obdobnou studii realizovanou v roce 2011, rozděluje potenciální lokality pro výstavbu větrných elektráren do šesti skupin - od skupiny 1 (žádné riziko konfliktu) až po skupinu 6 (nevyužitelná plocha).

"Přibližně čtvrtinu plochy země (zhruba  93 000 kilometrů čtverečních) tvoří nevyloučené oblasti," uvedl podle zahraničního serveru Clean Energy Wire Carsten Pape z Fraunhoferova institutu.

Podle studie tak Německo disponuje dostatečnou plochou pro naplnění vládního cíle spočívajícího ve využití 2 % plochy země pro větrné elektrárny.

230 GW nových solárních a větrných elektráren do roku 2030

Nová německá vláda si v rámci svých cílů stanovila i masivní rozvoj obnovitelných zdrojů energie (OZE). Ten má vést k navýšení podílu OZE na hrubé spotřebě elektřiny z loňských 42 % na 80 % do roku 2030.

Aby tohoto cíle bylo dosaženo, bude v roce 2030  zapotřebí více než 100 GW instalovaného výkonu větrných elektráren na pevnině. Pokud se započítají elektrárny jejichž provoz bude ukončen, bude muset Německo za méně než deset let více než zdvojnásobit současný instalovaný výkon těchto zdrojů.

V případě větrných elektráren na moři byl cíl instalovaného výkonu pro rok 2030 navýšen z 20 na 30 GW. Celkem tak bude muset být v následujících devíti letech v Německu vybudováno okolo 100 GW onshore a offshore větrných elektráren.

V oblasti fotovoltaiky je cílem současné vlády zvýšit instalovaný výkon na 200 GW do roku 2030. To je více než trojnásobek oproti současnému stavu. Tento cíl si vyžádá roční přírůstky ve výši 20 GW a celkově více než 130 GW nových solárních elektráren v následujících devíti letech.

Rozvoj OZE v posledních letech zpomalil

Problémem Německa je, že výchozí podmínky pro dosažení stanovených cílů jsou velmi špatné. V roce 2021 poprvé od roku 2000 klesl podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě elektřiny. Jedním z hlavních důvodů byl podle ministerstva hospodářství a ochrany klimatu nedostatečný rozvoj OZE v kombinaci s rostoucí spotřebou elektřiny a podprůměrnou výrobou větrných elektráren.

Německo v posledních třech letech instalovalo v průměru pouze jeden GW pevninských větrných elektráren ročně, což je nejméně za posledních deset let. Rozvoj větrné energie na moři se zcela zastavil a v roce 2021 nebyla k síti připojena ani jedna nová větrná elektrárna na moři. To je situace, která nenastala od začátku éry offshore větrných elektráren v roce 2012.

Pouze v případě solární energie dochází v posledních letech ke stálému nárůstu o zhruba 4 až 5 GW ročně.

Opatření pro dosažení cílů

Aby Německo změnilo nepříznivý trend z posledních let, připravila nová vláda řadu opatření. Mezi ně patří i zmiňované vyčlenění 2 % plochy Německa pro větrné elektrárny.

Právě zajištění dostatečné plochy pro větrné elektrárny je jedním z hlavních současných problémů. Do konce roku 2020 bylo na celostátní úrovni vymezeno asi 0,8 % celkové plochy, ale jen asi 0,5 % je skutečně k dispozici pro využití.

To i proto, že v několika spolkových zemích existují omezení minimální vzdálenosti od obydlí a regulatorní požadavky leteckých úřadů na minimální vzdálenost elektráren od tzv. radiomajáků a meteorologických stanic. Jak současná vláda uvádí v koaliční dohodě, požadavek minimální vzdálenosti od radionavigačních zařízení a meteorologických radarů bude snížen a budou zavedena opatření pro lepší slučitelnost s vojenskými zájmy.

Vláda také plánuje urychlit plánovací a schvalovací postupy, které jsou v současné době příliš zdlouhavé, zejména pro realizaci větrných elektráren na pevnině.

Při rozšiřování solární energie je dle vlády důležité využít všechny vhodné střešní plochy. Výroba energie ze solárních elektráren se tak stane povinnou u nových komerčních budov a nových soukromých budov. Budou odstraněny překážky, které v současné době omezují expanzi, sníží se byrokracie a zvýší se počet výběrových řízení, uvedlo ministerstvo.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(65)
Peter Zachara
15. květen 2022, 09:59

je tak lakave rozkazovat vetru a dazdu

Jan Veselý
15. květen 2022, 13:48

Tak to zkuste, třeba vás poslechnou. Němci nejsou tak hloupí, aby se o něco podobného pokoušeli.

Ladislav Novák
16. květen 2022, 01:32

Německá energetická politika je považována zkušenými znalci v oboru za nejhloupější na světě. Naposledy o tom mluvil Jaroslav Míl v ČT/ČT24 v neděli 15.5.2022.

Kdo tedy tu energetickou politiku v Německu a odvozeně v EU/EK tvoří? :-)

Karásek
16. květen 2022, 09:42

Ozářený Jaroslav Míl je skutečně, ale skutečně nestranný odborník, který vůbec nefandí jen a pouze jaderné energetice.

Ladislav Novák
16. květen 2022, 10:18

A vy jste co? :-)

Miloslav Černý
15. květen 2022, 10:33

Příkladný počinek pro nás. Začínají se stále více lidí přiklánět k rozvoji větrníků i u nás. K rozvoji lidstva pomohlo v minulosti rozšíření infrastruktury a dnešek si již nedovedeme představit od těchto vymožeností i přes určitý nesoulad, který takovou změnu vždycky doprovází. Klady převážily negativa. Mnohé obce už začínají uvažovat i o rozšiřování stavajících větrníků, z jednoho prostého důvodu. Pasivním čekáním se toho nikdy moc nevyřešilo a nemůže takovým přístupem dojít k návratu cenově dostupné energie všech druhů.

Ladislav Novák
16. květen 2022, 02:02

Naopak. Je to odstrašující příklad pro české občany zasažené extrémní energetickou drahotou, která začala v souvislosti s dopady nesmyslné gigantické podpory budování větrných a fotovoltaických zdrojů a nesmyslným plánem uzavírání jaderných a uhelných elektráren v Německu a přidružených státech EU s vyvrcholením v roce 2021. "Bilionový tunel OZE" vyplývající ze Zák. 180/2005 Sb. o podpoře OZE a předpisů souvisejících, který po vzoru Německa zavedl do praxe Bursík s podporou sjednocené levice.

Kdo má alespoň minimální technickou a ekonomickou gramotnost a ví, jaké panují v současné energetice EU, Německa a ČR podmínky, nebude stavět ani větrníky a ani fotovoltaiku, které s roční využitelností instalovaného výkonu v řádu 10% nedávají žádný ekonomický smysl. Podobně jako nedává smysl nákup elektromobilu v ceně 1,5 mil. Kč, aby mi stál většinu roku v garáži nebo z bezpečnostních důvodů v předepsané vzdálenosti od domu a korodoval bez vvužití.

Že to stát zaplatí? No ano, všem nám "stavitelé" podobných monster vytahují z kapes peníze, aby oni na dotacích zbohatli. Žádný jiný význam to nemá. Ekonomicky i energeticky je to nesmysl.

Jak vypadá "spolehlivost dodávek" z Občasných Zdrojů Energie v Německu je dobře vidět na grafu od 25. dubna do dnešního dne (2022). A to není zamračeno, takže fotovoltaika jede. Pár hodin denně. :-) A jsou v provozu i konvenční zdroje, které musí stabilizovat rovnováhu v síti, když nefouká nebo nad fotovoltaiku připlují mračna...

https://www.agora-energiewende.de/service/agorameter/chart/power_generation/25.04.2022/17.05.2022/today/

Poroučet větru, dešti neumí ani EU, ani Německo, ani Česko. Jen technickými znalostmi nepolíbení aktivisté jsou přesvědčení, že to nějak dopadne... Rozvratem energetiky a enormním růstem cen energií i komodit, které se s masívními dotacemi spotřeby stávají vzácnějšími a dražšími a ještě dražšími...

Tak to chcete?

Ivan Novák
15. květen 2022, 10:52

Studie zajímavá, její výsledky ovšem nutno interpretovat pečlivěji, než jak zřejmě odpovídá politické poptávce o podklady k regulaci typu "držte, cíl je na dohled". Háček je v metodice: autoři uhádli pro arbitrárně zvolených šest stupňů hlediska Konfliktrisikoklasse střední pravděpodobnosti úspěchu, vynásobili rozlohami, sečetli. Výsledek je tedy opět pravděpodobnostní, rozdělení hustoty však dokumentováno není (moc práce + ozřejmily by se schované nejistoty, např., že pravděpodobnost neúspěchu nulová není. Pro můj vkus, třeba, je vyloučení lokalit o svahu až nad 30% nebo "2H" od obytných budov měkké příliš.)

Ivan Novák
15. květen 2022, 11:28

Dodatek: možná jsem si nevšiml, ale dopravní dostupnost v té studii zohledněna není. Asi, kde bude potřeba, se pro dopravu lopatek prorazí v kopcích v Durynsku přímé tunely :-).

& Ostatně soudím, aby se nezapomnělo na nejdůležitější věc: občas nefouká ani nesvítí.

Miloslav Černý
15. květen 2022, 12:12

Na to, že nefouká a pořád nesvítí se určitě nezapomíná, neboť je to součástí všestranného rozvoje OZ. Podle poptávky a nabídky se to časem vybalancuje. Ukazují se a další přibývají spousta variant, které se dle efektivity dokáží zcela jistě prosadit.

Peter Zachara
15. květen 2022, 13:03

co si chcel vlastne povedat? Ze ked sa chce, aj vetru a dazdu rozkazeme?

Ladislav Novák
16. květen 2022, 02:09

No přece "v globále" se dá vybalancovat všechno. :-)

A poptávka po energii s její nedostatečnou nabídkou vyvolá při tom "balancování" prudký růst cen, jak vidíme v posledním roce. Řádově pětinásobný... ;-)

Rejpal
15. květen 2022, 14:08

Lze snadno dopočítat ,že Německo nemá dost OZE pro výrobu dostatečného množství energie v průběhu chladné části roku. Enormní růst počtu VTE n a pevnině způsobí pokles rychlosti větru a tím i pokles využítí VTE. Vítr je totiž sice obnovitelným zdrojem , ale není nevyčerpatelný. Problém je v i tom , že energie větru klesá i 3 mocninou rychlosti , takže i menší pokles rychlosti větru má

dramatický dopad na výrobu , například pokud díky ovlivnění VTE jinou VTE poklesne rychlost větru v ose rotoru jen o 10% ( což v ani nepoznáte ) pak dojde poklesu výroby o 27% . Ještě větší problém představuje tento jev na moři kde všechny VTE mají rotory v jedné výšce a ze zdánlivě větrné oblasti lze ve skutečnosti dostat ekokomicky mnohem méně energie než by se zdálo. I kdyby Němci splnili svůj plán a v roce 30 měli 80% el. energie vyrobené pomocí OZE pak el. energie má u nich podíl jen nějakých 17% na konečné spotřebě 83% spotřeby není ve formě el. energie. Tam se právě uplatňuje téměř veškerá ropa a plyn a většina této energie je spotřebobávána v zimě pro vytápění budov. Nahrazení této energie pomocí OZE je

v nějakém horizontu 20 let ekonomicky zcela nereálné ČR je na tom z tohoto pohledu ještě hůře.

hellokitty
15. květen 2022, 14:24

takze vietor fuka iba niekde v tej vyske 30 metrov nad zemou kde sa nachadzaju tie lopatky turbin, ktore ho zastavuju? no to je sokujuce odhalenie, ale v tom pripade mi nejde do hlavy ako moze vobec fukat u nas, ked to zastavia nielen vsetky tie offshore veterniky na mori ale aj horske masivy ako alpy a podobne

Miloslav Černý
15. květen 2022, 14:56

Bylo by možná od Vás žádoucí také slyšet, že existují také velké možnosti úspor, na kterých se z vlastní iniciativy budou podílet všichni, komu nebude jedno platit cenově nevýhodnou jakoukoliv energii. Na trh se dostanou díky pokračujícímu vývoji ještě účinější, efektivnější technologie v celém spektru všech OZ. Každý střelec ná pohybující se cíl, aby byl úspěšný musí umět tzv. předsadit. Nesmí vynechat žádný ovlivňující faktor a ty se zde začínají objevovat mající rozhodující vliv na dobu za 10 let natož k roku 2050. Prioritně to bude ovlivňovat nežádoucí oteplování páchající celosvětově stále větší nedozírné škody a důraz bude při současném válečném konfliktu na bezpečnost, které velké kontraverzní jádro rozhodně nebude zajišťovat.

Rejpal
15. květen 2022, 23:53

Energetické úspory jsou dlouhodobá záležitost přestavět miliony budov vyměnit technologile v průmyslu za úsporné není otázka 10 let , ale desítek let. Jenže to už bude při takto vysokých cenách energií evropská ekonomika dávno pod úrovní Číny. Energii je nutno především efektivně a lacině vyrábět . Posledních 20 let se tady laciné zdroje zavírali a podporovali se nestabilní OZE a toto je výsledek.

Ladislav Novák
16. květen 2022, 02:11

"...účinější, efektivnější technologie v celém spektru všech OZ"

Které konkrétně máte na mysli? :-)

Miloslav Černý
16. květen 2022, 07:32

Když všecny tak všechny.I ty v současné době neperspektivní, neboť to může být v budoucnu opačné. Velké kontraverzní jádro by nám sice do budoucna dokázalo zajistit dostatek energie, ale z bezpečnostního hlediska by nám to rozhodně většího klidu nezajistilo a to by mělo být prioritně zohledněno nejvíc. Každá taková monstrozní tecnologie sebou dokáže nést i při všech opatření potencionální selhání, z kterým se nedokázalo počítat.

Emil
16. květen 2022, 07:53

Prostě ať je to sebevětší nesmysl, hlavně když to má nálepku "OZ". Naštěstí "velké kontraverzní jádro" nechává většinu obyvatel naprosto v klidu, a to malé procento radiofobů se s tou svou fóbií bude muset nějak naučit žít, stejně jako jiní třeba se strachem z pavouků nebo výtahů...

Milan Vaněček
16. květen 2022, 09:29

Ano, s jadernými zbraněmi i elektrárnami se lidé musí smířit. Ale musím opakovat: naše jaderné elektrárny energetickou soběstačnost České republice nezajistí.

Jaderné palivo vyrobit nedokážeme, musíme je dovážet, snad se podaří vyřešit problém s dodávkami jaderného paliva pro Dukovanské reaktory, když ruské palivo je "pasé", v Temelíně již americkou náhradu pro jejich větší reaktory "zkouší".

Takže jádro= energetická závislost na zahraničním palivu, nové JE=nejdražší způsob výroby elektřiny,

havarie JE=obrovské následky.

Ale větrné elektrárny, to není jen Německo, ty jsou ještě mnohem více rozšířené v řadě předních světových ekonomik....

Nemají problémy s "palivem", vítr je zdarma, žádné obrovské katastrofy, v mnohých oblastech je to nejlevnější způsob výroby elektřiny.

Tož tak, to je realita v současném světě.

Ladislav Novák
16. květen 2022, 10:27

Aktivisté Greenpeace a jejích klonů to prostě vidí jinak. Podle nich budeme "soběstační", až si budeme sami pěstovat třeba i banány ve státem dotovaných sklenících a topit a svítit elektřinou ze státem dotovaných větrníků a fotovoltaiky. Ekonomická i technická negramotnost jim zamlžuje schopnost pohybovat se v realitě a sní o slunečním státě, kde bude elektřina i banány zadarmo. :-)

Emil
16. květen 2022, 10:45

Samozřejmě že naše jaderné elektrárny energetickou soběstačnost České republice zajistí, když budeme chtít, není žádný problém uskladnit palivo třeba na celou životnost elektrárny, když to bude potřeba. Potřeba to ale není a zásoby, které máme, jsou ke změně dodavatele dostatečné, zvlášť když existuje dodavatel, který do stejného reaktoru jako v Temelíně palivo běžně dodává a do stejného reaktoru jako v Dukovanech již dříve dodával a dodávat bude brzy znovu. Navíc nikde není psáno, že další palivo už TVEL nepošle.

Není ani pravda, že "nové JE=nejdražší způsob výroby elektřiny", s vhodným financováním je to naopak jeden z nejlevnějších způsobů výroby elektřiny, a i s tím nevhodným je to pořád mnohem levnější než některé jiné způsoby, např. elektřina z biomasy, z malé střešní fotovoltaiky, nebo v současnosti ze zemního plynu.

Další demagogie je tvrzení "havarie JE=obrovské následky" - tlakovodní reaktory jsou naopak jedním z nejbezpečnějších způsobů výroby elektřiny a za celou svou více než 60letou historii žádná jejich havárie ještě nikomu neublížila.

Pro větrné elektrárny je "palivem" vítr, který samozřejmě skladovat nelze vůbec, takže ten problém s "palivem" mají naopak naprosto zásadní. A co údajně platí "v mnohých oblastech" (i když se o tom dá s úspěchem pochybovat) nám je houby platné, když žádnou z těch "mnohých oblastí" u nás nemáme.

hlpb
16. květen 2022, 11:31

Emile, bojuj jako lev, už za pouhých cca 17 let pocítíme bájnou soběstačnost JE na vlastní kůži, protože se konečně dočkáme dostavby bloku v Dukovanech. Taky se nemůžu dočkat, už mám dokonce nachlazenou Bohemku.

Miloslav Černý
16. květen 2022, 11:38

V případě Černobylu dle svědecké výpovědi 40 tis až 1 .mil mrtvých či postižených mluvý samo za sebe. Váš názor vychází z Ruské propagandy a dneska se můžete sám přesvědčit o její vypovídací hodnotě. Kdyby jste se Emile ocitl v jejich řadách nehoroval by jste tak nahlas pro velké jádro. Ta nebezpečnost nespočívá jenom s provozem vlastním, ale se vším co s tím souvisí a toho je víc jak dost. A toho si jsou nejenom Němci zcela jistě vědomi. Iniciovali a prohráli válku, ale jejich technologický vývoj se nadále začal rychle rozvíjet. A že jsou vedoucím tahounem OZ v Evropě dává velkou naději pro dosažení energetické nezávislost, čímž se snižuje potenciál válečného budoucího nebezpečí.

Emil
16. květen 2022, 11:58

1) V Černobylu žádný tlakovodní reaktor není a nikdy nebyl, takže jste opět úplně vedle.

2) Počty obětí se neurčují "svědeckou výpovědí", jsou na to rozsáhlé odborné studie, podle té od Světové zdravotnické organizace, na které se podílelo více než 100 vědců, je počet obětí "up to 4000". Ta vaše nesmyslná čísla jsou založena na nepodložené hypotéze LNT, která v praxi nefunguje. Samo za sebe tu "mluvý" něco jiného...

3) Žádný svůj názor jsem tu na rozdíl od vás neprezentoval, takže ani nemůže vycházet z žádné, natož ruské, propagandy. Ty další bezobsažné plky ani nemá smysl komentovat, stejně jako ty Bláhovy, který vůbec nepochopil o čem je řeč.

hellokitty
16. květen 2022, 12:23

Emil, odporucam ist sa pozriet do pohranicnych oblasti Bieloruska (ak vas tam pustia) a pozriet si tych geneticky znetvorenych ludi, ktorych vyprodukoval radioaktivny mrak, tieto mutacie a potraty asi do tych casualties nepocitali, lebo to by bolo radovo viac nez 4000

Miloslav Černý
16. květen 2022, 13:57

Na Vaše jednoduché názory vytržené z celkového kontextu Emile už si spousta zdejších diskutujících musela zvyknout. To jenom na okraj. Zlehčování toho, co moc nepodporuje Vaše tvrzení je běžné ve Vaši argumentaci. A když se zminím konkretně o tom Černobylu, tak nebezpečí takové kontroverzní technologie nesouvisí jenom s použitou technologií jako takovou. Bylo i jiných mnoha havárií, dokonce i u nás naštěstí s né takovým katastrofálním dopadem. A myslet si, že za dlouhodobou životnost se nějaké selhání (třeba z vyšší moci) nestane nebo spoléhat na to, že se to stane jinde, se nemusí vyplácet. V zemých méně plošně zalidněných je samozřejmě nebezpečí pro národ sam menší.

Milan Horak
16. květen 2022, 13:58

Pane Vaněček, JE naší energetickou soběstačnost samozřejmě zajistí. Ale, když budete pořád opakovat to vaše, že to neeeejde a že je to nejdražší, tak to pak dopadá tak, jak to dnes vidíme.

Emil
16. květen 2022, 14:26

1) Z jakého kontextu je vytržený jaký "názor"? Já jsem žádný svůj názor nepsal, psal jsem pouze snadno doložitelná fakta a žádné "názory". Názory tu píšete jedině vy a o jejich jednoduchosti se taky nemusíme bavit, píšete totiž pořád to samé jako kolovrátek.

2) Co vy víte o spoustě zdejších diskutujících? Vy jste si dělal mezi zdejšími diskutujícími nějaký průzkum, nebo je to jen obvyklý argumentační faul argumentum ad populum?

3) Žádné zlehčování jsem neuváděl, uváděl jsem závěr nejkomplexnější studie, která na toto téma byla vypracována Světovou zdravotnickou organizací, zatímco vy jste žádný zdroj svých informací neuvedl.

4) Při žádné jiné havárii jaderné elektrárny nedošlo k úniku radiace, který by si vyžádal jakékoliv další oběti, a stejná havárie jako v Černobylu na reaktorech jiných typů není možná.

Milan Vaněček
16. květen 2022, 14:39

Vidím, že jsem píchnul do sršního hnízda. Ale s tím nic nenaděláte, jaderné elektrárny soběstačnost ČR nezajistí, palivo neumíme vyrábět a nikdy to nebudeme umět.

A je zajímavé jak Emil pořád vytahuje Černobylskou havarii i když já stále argumentuji zcela jinou havarií, havarií Fukušimskou.

A že si nakoupíte dopředu jaderné palivo na celou dobu životnosti JE, to je vtip dne.

To se Emilovi povedlo!

Emil
16. květen 2022, 15:25

Jaderné elektrárny soběstačnost samy o sobě nezajistí, ale mohou se na ní významně podílet, a už to také dávno dělají. Palivo vyrábět netřeba, stejně jako není třeba vyrábět např. střídače fotovoltaických elektráren, ty také nejsou naskladněné na roky dopředu až doslouží, ale mohly by, stejně jako to jaderné palivo. Zhruba 2,5 tisíce palivových souborů na jeden reaktor není žádné závratné množství, aby to nešlo, kdyby o to někdo opravdu stál.

Když si celé vlákno přečtete pořádně, tak si jistě všimnete, že Černobylskou havárii vytáhl Černý a ne já, a když ji vynecháme, tak při žádné jiné havárii únik radiace z jaderné elektrárny nikoho nezabil, a to včetně havárie ve Fukušimě, která představuje ve srovnání se zemětřesením a vlnou tsunami, které k té havárii vedly, jen drobné "collateral damage". Takže pak je tvrzení "havarie JE=obrovské následky" ještě větší demagogie.

Milan Vaněček
16. květen 2022, 15:55

Tohle zkuste zopakovat Japoncům z okolí Fukušimy, ty Vaše, cituji: jen drobné "collateral damage". : .

Následků tsunami i zemětřesení se zbavili velmi rychle, obrovské škody (které by zcela zlikvidovali energetickou firmu, kdyby ji stát nezachránil) napáchané radioaktivitou z JE budou likvidovat desítky let (velmi, velmi skromný odhad).

Emile, raději mlčte, dnes nemáte svůj den....

Emil
16. květen 2022, 16:38

Vaněčku, radši mlčte sám, nemáte svoje desetiletí, a to už minimálně druhé, co tak sleduji. Zkuste sám vysvětlit pozůstalým po cca 20 tisících obětí zemětřesení a tsunami, jestli je pro ně horší ztráta jejich blízkých nebo nutnost se evakuovat. Evakuace byla navíc ve většině případů úplně zbytečná, například bylo spočítáno, že přestěhovat se do Londýna by znamenalo průměrné dožití nižšího věku než zůstat i v tom nejzasaženějším místě fukušimské prefektury, a to kvůli smogu v Londýně.

Milan Vaněček
16. květen 2022, 18:00

další Emilova "perla", cituji: Palivo /jaderné/ vyrábět netřeba, stejně jako není třeba vyrábět např. střídače fotovoltaických elektráren, ty také nejsou naskladněné na roky dopředu až doslouží, ale mohly by, stejně jako to jaderné palivo.

Stoprocentní blábol....

Emil
16. květen 2022, 19:32

Argumenty tedy Vaněčkovi jako obvykle došly.

Richard Vacek
15. květen 2022, 15:39

Děsivá vize. 2% území pod vlivem větrníků. Zajímavé bude, jak se další nárůst OZE zdrojů projeví na jejich vzájemné kanibalizaci. Už dnes v Německu dochází k tomu, že za příznivých podmínek OZE vyrábí tolik, že není pro elektřinu využití. A za nepříznivých podmínek - typicky zimní bezvětří - nepomůže ani řádové navýšení kapacity OZE.

Rejpal
16. květen 2022, 00:01

Nesouhlasím úplně , ano máte pravdu v tom, že efekt kanibalizace je dlouhodobě nevyhnutelný , jenže v současnosti existuje jen proto , že spotřebitel nemůže reagovat růstem poptávky na pokles ceny nejsou totiž hodinové ceny až většina odběratelů bude mít hodinové ceny což bude za pár let , pak pokles cen vyvolá prudký růst poptávky no a to povede k omezení efektu kanibalizace. EL. energie má jen malý podíl na celkové spotřebě a přitom dokáže nahradit jiné formy energie. Pokud bude možnost nakupovat el. energii po část roku levněji než jiné energie lze očekávat ,že spotřebitelé toho budou využívat dnes nemohou. Už jen elektromobilita velmi omezí tzv. nulové ceny . prostě tím že inteligentní aplikace zapnou miliony nabíjecích stanic. El. energie se jako alternativa bude využívat i pro teplené procesy kde se jinak bude používat jiné palivo třeba plyn

Ladislav Novák
16. květen 2022, 02:33

Jasně, na svícení a vytápění v zimě si budu kupovat levnou elektřinu v létě... :-)

Elektřiny v létě je ze slunečních špiček v poledne nadbytek a ceny elektřiny jsou záporné, protože se musí od zdrojů OZE povinně a draze vykoupit a někde spotřebovat. A odpojovat z provozu konvenční zdroje. Jenomže není komu prodat... Tohle se vyplatí? :-D

A nezapomněl jste na průmysl? Budeme vyrábět ve fabrikách podle toho, kdy svítí a fouká vítr? Nebo ponecháme energeticky náročnou výrobu Číně? A "ekologicky" výrobky budeme převážet přes půl zeměkoule jako štěpku z tropických pralesů do elektráren OZE v EU, USA a Británii?

Doufám, že nějaká moudrá hlava napíše, že provrtáme planetu na druhou stranu a budeme elekřinu z fotovoltaiky posílat k protinožcům tam, kde je zrovna noc. Nejlépe supravodivým vedením beze ztrát. ;-)

petr
15. květen 2022, 17:34

Hezké myšlenky, nebo také 10 *500 Ha a máme to vyřešené.... tedy 10 * 5600 MW Made in Korea...

A není dále o čem mluvit, vše je vyřešeno.... a po celý rok...

Ladislav Novák
16. květen 2022, 02:46

"... Výroba energie ze solárních elektráren se tak stane povinnou u nových komerčních budov a nových soukromých budov. Budou odstraněny překážky, které v současné době omezují expanzi, sníží se byrokracie a zvýší se počet výběrových řízení, uvedlo ministerstvo. ..."

Báječná zpráva! Šíření "zeleného dobra" násilím státu! Každý bude muset proinvestovat povinně statisíce na svém domě jenom kvůli tomu, že nám zběsilá politika EU/EK a Německa nařídí všude naplácat fotovoltaiku?

Nadějné vyhlídky... Nedávno mně jedna firma propagující fotovoltaiku na střechách velkých bytových domů (ve vlastnictví svj) prostřednictvím svého agenta nabízela projekt "komunitní energetiky". Fotovoltaika na střechu, baterkovna do sklepa (obytného domu!), jednotliví vlastníci se odpojí od klasických dodavatelů elektřiny a svěří zásobování firmě LAMA servis přes podružné měření spotřeby každé domácnosti...

Děkuji, ale po TOMHLE opravdu netoužím!

... Zítra si jdu koupit vidle, abych je měl připravené v záloze, než začnou prudce stoupat ceny. :-P

hellokitty
16. květen 2022, 08:52

tak tak, vypustajme dalej to CO2 do luftu, aby sme si znicili buducnost, hlavne ked sa my teraz mame tu dobre, po nas potopa

Ladislav Novák
16. květen 2022, 16:48

CO je nositelem ZÁKLADNÍHO BIOGENNÍHO PRVKU uhlíku. (C, O, H, N, P, S...) Uhlík je základem veškerého života na planetě Zemi. Žádnou budoucnost neohrožuje. To je jenom mantra zelených klimaalarmistů vytvářejících (s cílem vydolovat státní peníze na své záměry) tu nejhrubší a lživou propagandu o "blížící se klimatické katastrofě". Žádná klimatická katastrofa nám nehrozí, hrozí nám zcela aktuálně katastrofa ze systematického a hloupého "boje se změnami klimatu", jak nám jej vnucuje extrémistická klimaalarmistická fronta.

Ladislav Novák
16. květen 2022, 16:50

CO2 - oxid uhličitý, základní živina fotosyntetických organizmů...

hellokitty
16. květen 2022, 19:21

ide o to vytvaranie nerovnovahy v objeme tohoto plynu v atmosfere, vy si mozete verit svojim fosilnym hoaxom, ja sa orientujem podla toho co publikuje vesmirna agentura, oni tieto zmeny sleduju z vesmiru uz nejaky ten patek https://climate.nasa.gov/causes/

to ze vam sa zda, ze zmena klimy neexistuje aj napriek tomu, ze napr. v kalifornii maju najnizsie zasoby vody a najviac poziarov v historii, alebo ze v indii sa heatwaves nebezpecne blizia k wet bulb teplote 35 stupnov, je irelevantne, sledujte si dalej svoj maly vlastny svet bez klimatickej zmeny, aby ste sa psychicky vyporiadali s buducnostou

Ladislav Novák
18. květen 2022, 14:56

Já už nějaký pátek sleduji počasí a klima v místě, kde bydlím, a pozorováním jsem zjistil, že žádné katastrofické změny neprobíhají. Klima se na planetě Zemi mění už miliardy let a současné fluktuace nejsou z tohoto pohledu nijak mimořádné. Bludy o katastrofickém vývoji si nechejte do klubovny zelených klimahysteriků. :-)

hellokitty
18. květen 2022, 21:31

jasne, staci sa mi pozriet na mapu intersucho.cz a vidim, ze je to v CR vsetko v najlepsom poriadku, zatial mi studna vyschla iba 1 rok bolo to 2018, pockame az to bude kazdy rok, co poviete?

Karásek
16. květen 2022, 09:38

Jde jen o to, aby tam byla eliminována placená ruská propaganda proti OZE. Stejně taková je i u nás

Michal K.
16. květen 2022, 09:48

najlepsia propaganda proti OZE su samotni nemci a ich ukazka ako nefunguje.

ci je to len hlupost, alebo je to platene zo zahranicia, to uz neviem povedat.

hlpb
16. květen 2022, 10:04

Michale K, jen pro tvoje rozšíření znalostí ohledně výroby elektřiny v Německu dle zdrojů v roce 2022 k 16.5.2022:

1. vítr = 31%

2. hnědé uhlí = 20%

3. černé uhlí = 11%

4. Slunce = 10%

5. plyn = 9%

6. biomasa = 9%

7. JE = 6%

8. voda = 3%

Celkem

OZE = 52% = 100 TWh

fosil = 42% = 80 TWh

JE = 6% = 12 TWh

Michal K.
16. květen 2022, 10:33

emisie CO2 v germanii na kWh

2020: 314

2021: 355

To nam to OZE ale funguje, ked nam emisie stupaju ...

A to do toho vrazaju extremne peniaze uz cez 20 rokov ....

Ladislav Novák
16. květen 2022, 11:07

:-) Proto je energetická politika Německa označována za nejhloupější na světě. Aktivisté klimatické hysterie při své nevědomosti nechápou, že každý nově postavený OZE a jeho připojení do provozu k veřejné rozvodné elektrickoé síti NUTNĚ VYŽADUJE další budování záložních zdrojů závislých na fosilních palivech. Proto Německu stoupá produkce CO2 (k velké radosti zelených organizmů, kterým vyhovuje zvýšená produkce CO2 jako základní hnojivo pro výrobu kyslíku fotosyntézou :).

Kdyby Německo nebudovalo s masívní výstavbou OZE i záložní fosilní zdroje, už by museli čelit pravidelným blackoutům v době, kdy nesvítí slunce přes oblačnost ani nefouká vítr. :-)

A tato německá energetická politika nakonec zvedla Putinovi sebevědomí obrovskými příjmy v konvertibilních měnách a závislostí EU na dodávkách ropy a plynu natolik, že si ve svých bludech vyfantazíroval beztrestnost a neporazitelnost Ruska po napadení okolních států (Ukrajina je jen nejkřiklavější příklad ze všech).

hlpb
16. květen 2022, 11:20

Tak pořád je to mnohem méně než V ČR, že? Ale hlavně do roku 2025 jsou absolutně v pohodě pod hodnotou 200 g CO2/kWh. Naštěstí i v ČR se rozjíždí přechod na OZE, tzn. že v roce 2025 se snad dostaneme pod 300 g CO2/kWh.

Ladislav Novák
16. květen 2022, 12:46

Snižování emisí CO2 "z klimatických důvodů" je naprostý nesmysl zeleného fanatizmu.

Snižování spotřeby fosilních paliv je rozumné kvůli jejich omezeným zdrojům, ne kvůli CO2, který je NUTNÝM "hnojivem" pro všechny fotosyntetické organizmy produkující kyslík na planetě Zemi. Fosilní paliva jsou právě produktem fotosyntézy v dávných dobách v postupně uložených geologických vrstvách.

Peter Zachara
16. květen 2022, 13:48

klasicky whataboutizmus made in Blaha.

Michal K.
16. květen 2022, 13:59

este dodam, ze za rok 2022 to zatial vychadza na 360g CO2.

cize po 20 rokov to v Nemecku nefunguje a preto to zacne v CR fungovat v roku 2025 ...

Clovece vy ste Einstein. Niet lepsej propagandy proti OZE ako vy sam.

Josef
16. květen 2022, 19:21

A co přesně podle Vás v Německu co se týká energetiky nefunguje?

Ladislav Novák
16. květen 2022, 19:49

Zelená klimaalarmistická dezinformační propaganda a její ovládnutí státu.

Hloupost zvítězila nad fyzikou a zdravým rozumem. :-)

Josef
16. květen 2022, 20:00

tak to je tedy opravdu zcela ekonomicky a technicky dokonalé vysvětlení, prosím nechte si to přeložit do Němčiny a pošlete do do Frauhof.institutu, Spolkovému sněmu, kancléři a vše se ihned zlepší. Něco k věci by nebylo??

Ladislav Novák
16. květen 2022, 10:44

Naopak, Putinovo imperiální Rusko podporuje "zelené" aktivisty (jsou zdokumentovány masívní funanční injekce Ruska těmto aktivistům), aby zničili energetiku států EU a vytvořili dlouhodobou závislost na dodávkách z Ruska. Nejhloupější energetická politika na světě, kterou provozují Zelení v Německu a tím i v celé EU, vytvořila obrovskou závislost na ruském plynu, a likvidací jaderné energetiky odstranila spolehlivý bezemisní zdroj levné energie, který se systematicky snaží nahrazovat nespolehlivými a extrémně drahými Občasnými Zdroji Energie, které rozhodně nelze považovat za bezemisní, stejně jako nejsou bezemisní elektromobily a další dotované tunely z kapes občanů jako třeba nesmyslně tlačený "zelený vodík", který vyrábějí elektřinou z fosilních zdrojů. :-)

No a jak je energetická závislost na Rusku báječná, nyní vidíme při omezování a zastavování dodávek plynu z Ruska a elektřiny do Finska. "Zelení" aktivisté jsou pátá kolona ruska v EU.

Milan Horak
16. květen 2022, 14:06

@Karasek, vy jste právě příklad negativní propagandy OZE. Žádnou ruskou tady není třeba, vystačíme si sami.

Michal K.
16. květen 2022, 09:47

ak by nemecko chcelo pokryt spotrebu s FVE potrebovalo by na to 20% svojho uzemia.

ak s VTE tak 40% svojo uzemia.

ekolist. cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslavn-vinkler-rub-obnovitelnych-zdroju-energie

takze clanok ma pravdu. v nemecku este miesto je :-)

Jan Veselý
16. květen 2022, 16:00

Ono by si to asi zasloužilo hlubší analýzu, ale ve zkratce jde akorát konstatovat, že ten text potvrzuje starou matematickou pravdu, že na základě chybných vstupů lze dokázat úplně cokoliv. Ajťáci tomu říkají "garbage in, garbage out".

Jen pro ukázku:

"Protože problematika blackoutů je celkem známa, uvedu, že pouze v lednu 2020 Německu hrozil 2krát výpadek sítě kvůli fluktuaci větrné energie."

Já fakt netuším jak poruchu trafostanice v Chorvatsku způsobily německé větrné elektrárny.

"Pokud se naplní současné předpovědi Mezinárodní energetické agentury (IEA), bude do roku 2050 existovat více než 3 miliony tun nerecyklovatelných plastových lopatek turbín ročně."

No to je hrůza!!! Ale na druhou stranu, proti ~8-9 miliardám tun uhlí, které se kvůli elektřině pálí každý rok, je to úplná sranda, 1000x menší problém.

Jan Veselý
16. květen 2022, 16:18

Ještě perlička: "Německo má potřebu (energie) více jak 1 W/m2"

Realita: Německo má tok spotřeby primárních energetických zdrojů ~12 000 PJ/rok, neboli ~3.8*10^8 W, a plochu ~357 000 km2, neboli ~3.57*10^11 m2. Energetický tok v Německu tak není 1 W/m2, ale ~0.001 W/m2. Pan Winkler se ve svém výpočtu spletl o 3 řády. Jinými slovy, má to úplně blbě.

A to jsme samozřejmě vynechali, že v té spotřebě jsou obrovská kvanta energie vyhozené "Pánubohu do oken". Je to těch 40-70% vyhozené energie u tepelných elektráren a ~80% energie vyhozené v motorech s vnitřním spalováním.

A vynechalo se z úvah to, že třeba větrné elektrárny v moři nezaberou ANI JEDEN JEDINÝ metr čtvereční plochy Německa. A místa v moři mají asi "jen" pro nějakých 60 GW, mají moře celkem málo. Ale třeba jim Dánové nebo někdo jiný kus půjčí.

Ladislav Novák
16. květen 2022, 17:25

Vy už máte zřejmě v záloze zprovoznění (zatím skromně utajovaného) perpetua mobile, resp, motoru a výroby el. energie se 100% účinností, že? :-)

Jenom připomenu, že moderní jaderná elektrárna je schopna pracovat po uvedení do provozu řádově 60 let s pravidelnými odstávkami na údržbu a opravy (tedy časové využití instalovaného výkonu v řádu 80% v provozu den/noc), zatímco vaše fofrníky nebo fotovoltaika má dobu života sotva 20 let, spíš méně (+ pokles instalovaného výkonu v čase, časové využití instalovaného výkonu v řádu 10-15 %), obrovské pořizovací a provozní náklady zvláště při umístění na moři ve vysoce korozivním prostředí, takže náklady na tuto kategorii zdrojů výrazně (nejspíš několikanásobně) přesahují srovnatelné náklady jaderných elektráren. Kdo a jak je jednou po ztrátě funkčnosti bude likvidovat, je zatím ve hvězdách...

Necenzurovaná ekonomická analýza OZE by jasně ukázala, jak nesmyslná je masívní podpora OZE tisíci miliard Kč (1 bilion = 1000 mld) v Česku a několikanásobek téhož v EUR v Německu. Občané jsou ale klamáni naprosto klamavou zelenou klimatickou propagandou plnou lží o "výhodnosti OZE". Až tato VELKÁ LEŽ jednou praskne a vyjde najevo, nastane konečně politické zemětřesení, které energetiku EU postaví z hlavy zpátky na nohy a Timmermansův spolek pošle tam, kam už dávno patří...

Josef
16. květen 2022, 20:02

Jojo je to spiknutí iluminátů proti jaderníkům, a všechny nezávislé studie jsou likvidovány....co Ellvis? Žije??

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516