Pouze jeden německý projekt zaměřený na potřebný rozvoj přenosové soustavy běží podle plánu, jelikož pokračující lokální protesty brání pokroku v distribuci rostoucího podílu obnovitelných zdrojů. Uvedl to Thorsten Herdan, který je zodpovědný za energetiku na německém ministerstvu hospodářství.

I přes sílící snahu a rostoucí potřebu propojení v rámci přenosových soustav se Německu nadále nedaří urychlit výstavbu přenosových vedení. Nedostatečné propojení v rámci Německa má přitom značný vliv na náklady na řízení soustavy.

Za poslední tři roky se přenosové soustavy v Německu rozrostly v průměru o pouhých 133 kilometrů ročně. V plánu jsou přitom tisícovky dalších kilometrů, ale hlavním problémem je odpor místních obyvatel k výstavbě vedení v blízkosti jejich obydlí.

„Je zde pouze jeden projekt, který jde podle plánu, v oblasti elektrické infrastruktury – a to je Nordlink,“ uvedl ve čtvrtek v Oslu podle zahraničního serveru Montel Thorsten Herdan.

Herdan dodal, že zbylé projekty v Německu jsou tragédie, jelikož si každý stěžuje.

Vedení Nordlink je 623 km dlouhé HVDC vedení, přičemž 516 km mají tvořit podmořské kabely. Přenosová kapacita prvního přímého propoje mezi Německem a Norskem, kterým by měla elektřina začít proudit v roce 2020, bude 1 400 MW.

Trasa HVDC vedení NordLink. Zdroj: TenneT
Trasa HVDC vedení NordLink. Zdroj: TenneT

Současný termín spuštění vedení Suedlink, které bývá často označováno za páteř německé energetické politiky Energiewende, do roku 2025 je podle nedávného vyjádření zástupce TenneT extrémně ambiciózní.

Projekt čelil minulý týden další vlně protestů od dotčených farmářů, kteří požadují kompenzace za využití jejich půdy pro pokládku podzemních kabelů a zároveň upozorňují na obavy ohledně dopadu na kvalitu půdy.

„Rozvoj přenosové soustavy je přitom klíčovým prvkem při snaze o splnění nastavených klimatických cílů Německa, jako je 65 % podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů a 55% snížení emisí CO2 do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990,“ dodal Herdan.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *