IRENA: Náklady na elektřinu z OZE stabilně klesají, trend bude pokračovat

DomůObnovitelné zdrojeIRENA: Náklady na elektřinu z OZE stabilně klesají, trend bude pokračovat

Mezinárodní agentura pro obnovitelné zdroje (IRENA) vydala studii týkající se nákladů výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v roce 2017. Hlavním závěrem studie je, že výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů se s klesajícími náklady stává čím dál tím konkurenceschopnější. Do konce současného desetiletí se náklady na výrobu elektřiny z OZE podle IRENA vyrovnají nákladům výroby elektřiny z fosilních paliv.

Podle zprávy IRENA se elektřina z obnovitelných zdrojů stává čím dál tím konkurenceschopnější. Náklady technologií pro solární a větrné elektrárny v posledních letech stabilně klesají. Podobně, náklady na výrobu elektřiny  ve vodních a geotermálních elektrárnách, ve větrných elektrárnách na pevnině a z biomasy se podle dat IRENA pohybovaly v rozmezí nákladů na výrobu elektřiny z fosilních zdrojů.

Náklady výroby elektřiny z OZE klesají…

Od roku 2010 byl zaznamenán významný pokles nákladů na výrobu elektřiny ve velkých fotovoltaických elektrárnách (nejsou zde tedy zahrnuté menší zdroje, například fotovoltaické elektrárny domácností). Globální vážený průměr tzv. sdružené ceny energie (LCOE – Levelized Cost of Energy) velkých fotovoltaických elektráren mezi lety 2010 a 2017 poklesl o 73 %. Sdružená cena energie zohledňuje náklady v průběhu celého životního cyklu daného způsobu výroby elektřiny.

Podle agentury stojí za poklesem nákladů tři klíčové důvody. Zaprvé se jedná o technologické inovace a zadruhé o konkurenci při výstavbě obnovitelných zdrojů, například v podobě aukcí. Třetím důvodem je široká základna zkušených, mezinárodních firem aktivních v rozvoji projektů a hledajících nové trhy po celém světě. Zejména pokroky v oblasti technologií, konkrétně ve zvyšování efektivity a dalšího snižování počátečních nákladů, budou i nadále zásadní.

LCOE velkých elektráren obnovitelných zdrojů ve srovnání se škálou nákladů výroby elektřiny z fosilních paliv. Zdroj: IRENA Renewable Power Generation Costs in 2017

…a klesat mají i nadále

Podle IRENA výsledky nedávných aukcí pro obnovitelné zdroje potvrzují, že pokles nákladů bude pokračovat až do roku 2020 a dále. Aukce podle IRENA poskytují cenné signály o budoucích trendech cen elektřiny z OZE.

„Obracet se na obnovitelné zdroje kvůli výrobě elektřiny již není pouze o environmentální uvědomělosti, ale – čím dál tím více – chytrým ekonomickým řešením.“

Adnan Z. Amin, generální ředitel IRENA

Proběhlé aukce, které vyústily v nízké ceny výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren, poukazují na sadu konkrétních faktorů, které zvyšují konkurenceschopnost těchto zdrojů. Přítomnost těchto faktorů také umožní další poklesy nákladů. Patří sem příznivé regulatorní a institucionální prostředí, minimální rizika, silná lokální inženýrská základna, příznivé nastavení daňového systému, nízké náklady rozvoje projektu a dostupnost zdrojů, tedy například vhodné větrné podmínky.

Studie IRENA tvrdí, že elektřina z OZE bude brzy levnější než elektřina z většiny fosilních paliv. Agentura očekává, že do roku 2020 budou náklady na výrobu elektřiny z technologií, které jsou nyní v komerčním provozu, spadat do rozsahu nákladů výroby elektřiny z fosilních paliv, nebo budou dokonce nižší. Výsledky nedávných aukcí podle IRENA poukazují, že náklady budou v případě koncentračních solárních elektráren, fotovoltaických elektráren, větrných elektráren na pevnině i na moři v budoucnu klesat. Zde IRENA poukazuje na konzistentnost dat týkajících se LCOE a aukčních cen jednotlivých projektů, na základě kterých činí výše popsané závěry.

Celkové investiční náklady projektů (vážený průměr) a percentilové škály projektů koncentračních solárních elektráren, fotovoltaických elektráren, větrných elektráren na pevnině a na moři. Zdroj: IRENA Renewable Power Generation Costs in 2017