Podmínkám navzdory: solární elektřina v Antarktidě

DomůObnovitelné zdrojePodmínkám navzdory: solární elektřina v Antarktidě
Komerční sdělení

Řada zemí má v Antarktidě své výzkumné základny pro provádění různých studií v těchto jedinečných podmínkách a výjimečném klimatu. Teploty nižší než -89°C, rychlost větru přesahující 200 km/h, extrémní rozdíly ve slunečním svitu v průběhu roku – až 16 hodin v létě oproti pouhým dvěma hodinám v zimě. To vše představuje velikou výzvu nejen pro výzkumné týmy, ale i pro veškeré vybavení a technologie, které při svém pobytu využívají. Fotovoltaické konektory Stäubli jsou součástí nové aplikace v náročném prostředí: instalace solárních panelů v Antarktidě.

Uruguayská vláda se dlouhodobě snaží podporovat obnovitelné zdroje energie a představila mimo jiné desetiletý program pro snižování závislosti na fosilních palivech. V dnešní době již 97% elektrické energie pochází z vodních, solárních a větrných elektráren nebo ze zpracování biomasy. Zároveň již vice než 30 let provozuje tato země vlastní výzkumnou základnu v Antarktidě – základna Artigas byla otevřena v roce 1984 a během léta na ní pracuje 10 výzkumných pracovníků a dalších 15 členů posádky.

Historicky využívala tato základna pro výrobu elektřiny dieselové generátory. Pomineme-li dopad na životní prostředí, kvůli nákladné logistice spojené se zásobováním fosilními palivy bylo toto řešení velmi neefektivní.

Tecnogroup je skupina uruguayských společností s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi ve vývoji, projektování, výrobě, provozu a údržbě zdrojů obnovitelné energie. Právě společnost Technova Renovables si uruguayská vláda vybrala pro posouzení potenciálu a následnou integraci fotovoltaiky na základně Artigas. Projekt zahrnoval dodávku a instalaci vyspělého solárního systému navrženého tak, aby odolal výjimečným klimatickým podmínkám na tomto světadílu. Důležitost a zejména náročnost tohoto zadání vyžadovala spolupráci mezi několika partnery včetně ministerstva pro energetiku, lokálního provozovatele přenosové soustavy UTE a výzkumné společnosti Instituto Antártico Uruguayo.

Výzva

Antarktida je jedním z nejnehostinnějších míst na světě. S rozlohou více jak 14 tisíc čtverečních kilometrů a extrémními klimatickými podmínkami s teplotami až -89,2°C a rychlostí větru přes 200 km/h bylo velkou výzvou vyvinout, nainstalovat a otestovat výkonnost fotovoltaické technologie v takto náročném prostředí. Vzhledem k odlišným slunečním podmínkám v zimě a v létě bylo nutné vše stihnout v relativně krátkém čase před začátkem letní sezony.

Řešení

Pro úspěšnou instalaci pilotní fotovoltaické elektrárny o výkonu 1,2 kW byla nezbytná těsná spolupráce všech zúčastněných partnerů. Při hledání ideální pozice pro solární panely zvažovali projektanti teplotní i povětrnostní podmínky a nakonec dospěli k zajímavému řešení: panely jsou nainstalovány ve vertikální poloze s orientací na sever na zdi stávajícího technického skladu. Aby byly schopné vydržet dlouhé sněhové vánice i silný vítr, bylo nutné konstrukce řádně vyztužit a zatížit oproti běžným instalacím.

Úspěch tohoto projektu závisel na detailním plánování a v neposlední řadě i na pečlivé volbě jednotlivých komponent. Pro zajištění stabilního a spolehlivého přívodu energie se Tecnogroup spoléhá na PV konektory od Stäubli – v tomto konkrétním případě se jedná o konektory MC4-Evo 2, které svou kvalitu prokazují bezproblémovým provozem v těchto extrémních a nesrovnatelných klimatických podmínkách.

Díky dlouhodobé a plodné obchodní spolupráci a důvěře v kvalitu produktů Stäubli, které již dříve využili v řadě dalších projektů včetně velmi rozsáhlých fotovoltaických elektráren, byla volba dodavatele konektorů pro Marcela Mulu, výkonného ředitele Technogroup, ihned jasná: “Vědomí, že pracujeme se skutečnými odborníky v daném odvětví, je klíčové pro úspěšnou implementaci fotovoltaických projektů. Se Stäubli spolupracujeme již několik let a spoléháme se na jejich konektory nejvyšší kvality pro bezpečné a stabilní napojení i konstantní přívod energie.”

Tato úspěšná instalace fotovoltaické elektrárny pomůže základně Artigas redukovat negativní dopady na životní prostředí a zároveň významně snížit provozní náklady, navíc představuje i další milník v globálním rozšiřování obnovitelných zdrojů energie.

Video na YouTube:

https://www.staubli-alternative-energies.com/