Polsko novelizovalo zákon o podpoře OZE, pro investory se jedná o krok vpřed

DomůObnovitelné zdrojePolsko novelizovalo zákon o podpoře OZE, pro investory se jedná o krok vpřed

V Polsku dne 14. července nabyla účinnosti novela zákona o obnovitelných zdrojích, která stanoví základní parametry aukcí pro rok 2018. Ještě v letošním roce by se mělo uskutečnit celkem 15 aukcí pro OZE rozdělené do pěti „aukčních košů“ podle druhu obnovitelného zdroje, velikosti instalovaného výkonu a podle toho, zda se jedná o nové nebo existující zdroje.

Náš severní soused, jakkoliv k obnovitelným zdrojům není nijak pozitivně nakloněn, novelizoval zákon o obnovitelných zdrojích, kterým nastavil parametry pro celkem 15 letošních aukcí. Novela přináší řadu změn, přitom pro developery obnovitelných zdrojů se zdá, že budou spíše pozitivní.

Celkem bylo pro účely polských aukcích vyčleněno o 87,6 miliardy zlotých (cca 525 miliard Kč), které by měly zajistit v dalších 15 letech výrobu přibližně 85 TWh elektrické energie. Nejvíce financí je alokováno pro zdroje nad 1 MW výkonu využívající pro výrobu elektřiny biomasu, bioplyn nebo spalování odpadu. Významná část prostředků je dále alokována pro onshore větrné elektrárny a existující zdroje využívající biomasu, bioplyn nebo spalování odpadu.

Částečně je stále zachována podpora některých menších zdrojů v podobě feed-in-tarifu (FIT) (do instalovaného výkonu 0,5 MW), případně feed-in-premium (do instalovaného výkonu 1 MW), které mohou využít pouze bioplynové a vodní elektrárny. Evropská legislativa sice od roku 2017 vyžaduje přidělování podpory pouze ve formě aukcí, nicméně pouze pro zdroje nad 1 MW výkonu, proto by podpora těchto menších zdrojů ve formě FIT neměla být problém.

Větrné elektrárny u uhelného lomu, ilustrační foto

Zajímavostí aukcí mimo jiné je, že kromě nových projektů se mohou zúčastnit i již existující zdroje, které byly uvedeny do provozu před 1. červencem 2016. V případě, že jejich nabídka uspěje, bude podpora těchto zdrojů změněna z aktuálního systému založeném na přidělování zelených certifikátů na podporu vyplývající z aukce.

Novela zákona také významně ulehčí developerům offshore větrných parků. Ti jako jediní při vstupu do aukce nemusí dokládat, že pro plánovanou elektrárnu již mají stavební povolení v právní moci.

Pozitivní změnou je také změna ve výpočtu daně z nemovitosti. Ta byla zavedena jednou z předchozích novel, přičemž její zavedení výrazně zasáhlo do rentability investice do větrných parků. O tom se konec konců přesvědčila i Skupina ČEZ, která investuje v Polsku do větrných parků prostřednictvím společnosti Ecowind. Výpočet daně z nemovitosti se má vrátit do původní podoby, která v zemi platila před kontroverzní novelou z roku 2017, a tudíž se bude opět vypočítat pouze z rozměrů základů větrné elektrárny a nikoliv z celé turbíny včetně gondoly.

větrné elektrárny

Naopak relativně kontroverzní je povinnost, podle které musí být vyrobená elektřina prodána pouze na komoditní burze nebo na trhu organizovaném operátorem trhu.

Vývoj podpory OZE v Polsku

Polsko bylo dlouhou dobu označováno za jednu ze zemí, která disponovala značným potenciálem pro rozvoj obnovitelných zdrojů, zejména pak offshore větrných elektráren. Postoj místní vlády, která svými kroky vystupuje na podporu uhelného sektoru, nicméně výraznější rozvoj obnovitelných zdrojů neumožnil.

Výroba elektřiny v Polsku v tomto měsíci

Zřejmě nejvíce kontroverzním je pravidlo 10H pro větrné elektrárny, které například v Bavorsku prakticky zastavilo výstavbu všech větrných elektráren. Pravidlo spočívá v tom, že větrná elektrárna musí být od nejbližšího obydlí umístěna nejméně ve vzdálenosti vyšší, než je desetinásobek výšky větrné elektrárny.

Pravidlo 10H je i po novele polského zákona o OZE stále platné. Pravidlo 10H v kombinaci se zvýšenými daňovými povinnostmi vedlo k tomu, že v roce 2017 bylo v Polsku uvedeno do provozu pouze 41 MW instalovaného výkonu větrných elektráren.

Na slibné podmínky pro rozvoj obnovitelných zdrojů se nechal nalákat i český ČEZ, který připravuje hned několik projektů. Vývoj v legislativě však nenahrával ani ČEZu a společnost tak část svých finančních prostředků již odepsala. Současný vývoj však může aktuální situaci změnit.