Spalování odpadu by podle některých nemělo být bráno jako obnovitelný zdroj

DomůObnovitelné zdrojeSpalování odpadu by podle některých nemělo být bráno jako obnovitelný zdroj
Zdroj: https://www.flickr.com/photos/psnh/

Koalice zelených neziskových organizací a zástupců průmyslu v oblasti recyklování, chemického průmyslu, lesnictví a bio ekonomiky napsala minulý týden dopis politickým činitelům EU. V dopise na ně naléhají, aby spalování odpadu přestalo být bráno jako obnovitelná energie. Informoval o tom portál Euractiv.

Dopis je reakcí na nyní probíhající jednání o revizi Směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Poslední návrh představený právě předsedajícím Bulharskem je podle koalice neziskových organizací a zástupců průmyslu „velmi špatný“. Návrh totiž smazal čtyři z pěti tzv. bezpečnostních opatření, která byla dříve přijata. Tato opatření měla zajistit, že by výroba elektřiny ze spalování odpadu byla v unijní hierarchii nakládání s odpady až na posledním místě jako nejméně žádoucí možnost nakládání s odpadem.

V dopise tedy zástupci z řad neziskových organizací a průmyslu vyzývají členské státy EU, aby bylo již nyní jasně řečeno, že národní podpůrná schémata a politiky pro používání biomasy by neměly zásadně narušovat trhy se surovými materiály.

Dotace spalování odpadu by měly být postupně ukončeny

Je možné, že od roku 2023 bude v Evropské unii na základě nového balíčku předpisů o odpadech povinné oddělené třídění nebo recyklování bioodpadu přímo u zdroje. Podle koalice by dotace na spalování odpadu byly v rozporu s tímto zákonem. Dalším klíčovým bodem dopisu je proto výzva k postupnému stažení podpůrných schémat a politik spalování směsného odpadu.

„Oběžná bioekonomika přináší větší hodnotu, více pracovních míst a benefitů pro klima než přeměna dřeva v megawatty.“

Sylvain Lhôte, generální ředitel Evropské konfederace papírenského průmyslu (CEPI)

Spalování odpadu bylo v Evropě povzbuzeno nedávným rozhodnutím Číny zakázat importy odpadu z celého světa. Podniky zabývající se spalováním navíc argumentují, že spalování může hrát důležitou roli v získávání energie z odpadu, který již není recyklovatelný.

Podle aktuálních dat evropského svazu CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) bylo ke konci roku 2017 v Evropě v provozu 518 ZEVO s celkovou roční kapacitou 93,6 mil. tun odpadu. Tato čísla přitom nezahrnují zařízení spalující nebezpečné odpady. (Více o energetickém využívání odpadu v ČR i Evropě se můžete dozvědět zde).

Srovnání: Počet ZEVO, kapacita ZEVO na obyvatele a produkce komunálního odpadu na obyvatele v Evropě
Energetické využití odpadů je v dnešní době, kdy Evropa v čele s Německem nastoupila na cestu snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování využívání obnovitelných zdrojů energie, stále častěji skloňovaným tématem.

Mimo jiné, moderní technologie jsou podle nich schopny zabránit znečištění ovzduší ze spalování. Protiargumentem koalice, která poslala dopis zástupcům EU, ale je, že podpora spalování bude mít opačný efekt – spalování dřeva a další biomasy bude díky dotacím atraktivnější, než je přeměňovat v jiné produkty.

Loading...Loading...Loading...Loading...Loading...
Naši partneři
Odebírejte náš newsletter
Zadejte svůj email, pokud Vás zajímají čerstvé zprávy o energetice.
Naše služby a inzerce
Zobrazit
Web podporují