Španělsko se vzhledem ke svým vhodným podmínkám pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů může těšit velkému zájmu developerů. V posledních měsících však tamní provozovatel přenosové sítě čelí náporu velkého objemu nových projektů, přičemž většinu z nich musí vzhledem k nedostatku přenosové kapacity odmítat.

Španělský provozovatel přenosové soustavy Red Electrica de España začal odmítat velkou část z žádostí o připojení nových solárních a větrných elektráren. Společnost podle serveru Platts uvedla, že k letošnímu 30. červnu musela odmítnout žádosti projektů o celkovém instalovaném výkonu 26,3 GW, přičemž 5,8 GW připadalo na větrné elektrárny a 20,5 GW na elektrárny fotovoltaické.

Podle regionálních dat je 77 ze 110 uzlů na napěťové hladině 400 kV podle provozovatele soustavy již plně saturováno vzhledem ke stávajícím zdrojům nebo elektrárnám, které mají již povolení, nebo se očekává jejich jejich plné využití novými projekty, které již získaly povolení nebo si jej aktuálně vyřizují.

Španělsko v současné době disponuje zhruba 28,5 GW instalovaného výkonu ve větrných a solárních elektrárnách, přičemž další projekty o instalovaném výkonu 62,9 GW již získaly povolení, ale zatím provoz nezahájily. V případě aktuálně provozovaných zdrojů s 23,5 GW jasně převládají větrné elektrárny, u nově plánovaných projektů nicméně dominují elektrárny solární, které z 62,9 GW tvoří 43,6 GW.

Pro povolení již vznikl sekundární trh

Výrazný převis poptávky po povoleních nad  možnostmi španělské soustavy podle tamního deníku Expansion vede k obchodování s již získanými povoleními. Tento sekundární trh nicméně nemá žádná jasná pravidla a ceny povolení na něm prudce rostou.

Jistou úlevu by měly přinést nové investice do síťové infrastruktury, které by měly provozovateli soustavy umožnit posílit rozvodny. V současné době se projednává nový investiční plán pro období mezi lety 2021 až 2026.

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *