Indie plánuje mísit vodík se zemním plynem, vodík by mohla vyrábět z biomasy