Po dalším rekordním roce bude podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) celosvětová poptávka po zemním plynu v příštích pěti letech dále růst. To bude dáno silnou spotřebou v rychle rostoucích asijských ekonomikách a podpořeno pokračujícím rozvojem mezinárodního obchodu s plynem.

Poptávka po zemním plynu v roce 2018 vzrostla o 4,6 %. To je podle nejnovější zprávy IEA o trhu s plynem v roce 2019, Gas 2019, nejrychlejší roční tempo růstu od roku 2010. Zemní plyn představoval téměř polovinu růstu celosvětové spotřeby primární energie. Očekává se, že poptávka v příštích letech vzroste o více než 10 %. V roce 2024 by měla spotřeba dosáhnout více než 4,3 bilionů metrů krychlových.

„Zemní plyn pomohl snížit znečištění ovzduší a omezit růst emisí oxidu uhličitého v energetice vytěsněním uhlí a ropy při výrobě elektrické energie, tepla a v průmyslovém využití. Zemní plyn může přispět k čistšímu globálnímu energetickému systému. Čelí však svým vlastním výzvám včetně konkurenceschopnosti na rozvíjejících se trzích a snižování emisí metanu v rámci dodavatelského řetězce zemního plynu,“ řekl Dr. Fatih Birol, výkonný ředitel IEA.

Očekává se, že čínská spotřeba bude představovat více než 40 % celosvětového růstu poptávky po zemním plynu do roku 2024. Rostoucí spotřeba bude poháněna cílem vlády zlepšit kvalitu ovzduší odklonem od uhlí. Čínská spotřeba zemního plynu vzrostla v roce 2018 o 18 %. IEA předpokládá, že v důsledku pomalejšího ekonomického růstu zpomalí na průměrný meziroční růst o 8 % do roku 2024.

Očekávaný růst spotřeby zemního plynu do roku 2024. Zdroj: IEA
Očekávaný růst spotřeby zemního plynu do roku 2024. Zdroj: IEA

IEA také očekává silný růst spotřeby zemního plynu v dalších asijských zemích, zejména v jižní Asii. V Bangladéši, Indii a Pákistánu je průmyslový sektor hlavním přispěvatelem k růstu, zejména v případě hnojiv, aby vyhovoval potřebám rostoucí populace.

Průmyslové využití zemního plynu má meziročně růst průměrně o 3 %. To představuje téměř polovinu růstu celosvětové spotřeby plynu do roku 2024. Největším „spotřebitelem“ zemního plynu zůstává výroba elektrické energie, navzdory pomalejšímu růstu v důsledku silné konkurence obnovitelných zdrojů a uhlí.

Dodávky pro uspokojení rostoucí celosvětové poptávky po zemním plynu budou pocházet jak z domací produkce v rychle rostoucích ekonomikách, tak také stále více z velkých exportních zemí. Mezi největší exportéry budou patřit USA a to díky rozvoji bohatých zdrojů břidlicového plynu.

Spojené státy, Austrálie a Katar jako hlavní exportéři LNG

Zpráva Gas 2019 se také zaměřuje na úlohu zkapalněného zemního plynu (LNG), který by se měl stát rychle rostoucím alternativním palivem pro námořní dopravu, a to z důvodu přísnějších pravidel pro obsah síry, která vstoupí v platnost v lednu 2020.

Silný růst exportní kapacity LNG umožní, aby mezinárodní obchod sehrával stále větší roli v rozvoji trhů se zemním plynem. Tyto trhy směřují k větší globalizaci.

Předpkládaný vývoj mezinárodního trhus LNG. Zdroj: IEA
Předpokládaný vývoj mezinárodního trhu s LNG. Zdroj: IEA

Investice do projektů LNG se po několika letech poklesu odrazily v roce 2018 a velký počet projektů v důsledku přijetí konečného investičního rozhodnutí v roce 2019 pravděpodobně dále podpoří rozvoj obchodu a trhu. IEA však dodává, že v budoucnu bude zapotřebí více investic v této oblasti.

Zdroj úvodní fotografie: IEA

Komentáře

0 komentářů ke článku "undefined"

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *