Spotové ceny zkapalněného zemního plynu v Asii klesly na sezónní minima