Výroba elektřiny z plynu ve většině částí USA za poslední 3 roky značně vzrostla