Domů
Ropa
Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC)

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC)

Ropa
Bez komentáře
26. květen 2015, 15:57
Jan Budín

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries) je mezivládní organizací sdružující státy exportující ropu založenou na konferenci v Bagdádu v září roku 1960. V současné době má 12 členů.

Jejím cílem je koordinovat a sjednocovat ropnou politiku v členských zemích za účelem zabezpečení přiměřených a stabilních cen pro producenty ropy. Dále má zabezpečit efektivní, ekonomickou a pravidelnou dodávku ropy ke spotřebitelům a v neposlední řadě také přiměřené zisky pro investory v ropném sektoru.

Sídlo organizace je od roku 1965 ve Vídni.

Založení a historie

První krok k založení Organizace zemí exportujících ropu udělala v roce 1949 Venezuela, když oslovila Írán, Irák, Kuvajt a Saudskou Arábii a navrhla vzájemnou spolupráci.

Organizace byla založena o 11 let později na konferenci v Bagdádu, která se konala 10 – 14 září 1960. Této konference se zúčastnili zástupci vlády pěti výše zmíněných zemí a společně založili OPEC jako stálou mezivládní organizaci.

Vývoj kartelu OPEC v 60. letech

Kartel OPEC byl založen v době, kdy světovému ropnému průmyslu dominoval kartel „Sedm sester„, který v období před ropnou krizí v první polovině 70. letech kontroloval až 85 % světových zásob ropy.

Byla definována vize a cíle kartelu a vytvořen řídící orgán – Sekretariát, jež byl původně v Ženěvě, ale v roce 1965 byl přesunut do Vídně, kde je dodnes. V roce 1968 byla přijata Deklarace o ropné politice členských států, která zdůrazňovala především právo suverenity nad zásobami ropy v jednotlivých členských státech. Koncem 60. let už bylo v kartelu OPEC 10 zemí.

Vývoj kartelu OPEC v 70. letech

V 70. letech nabýval kartel OPEC na významu a začínal mít hlavní slovo v určování cen ropy na světových trzích. V tomto období proběhly dále dvě události, které měly za následek ostrý nárůst cen ropy způsobený nedostatkem komodity (označovány jako ropná krize).

Zdroj: theguardian.com
Zdroj: theguardian.com

První ropná krize byla spojena s rozhodnutím arabských států v roce 1973 o uvalení embarga na USA a postupně na další státy, které v období Arabsko-izraelské války pomohly Izraeli. Embargo znamenalo zastavení vývozu ropy do těchto států. Zrušeno bylo v březnu 1974.

Druhou událostí, která měla za následek vysoký růst světových cen ropy, bylo vypuknutí Íránské revoluce v roce 1979.

Dalším důležitým milníkem pro OPEC z tohoto období je založení Fondu mezinárodního rozvoje v roce 1976. Ten měl zajistit větší stabilitu a ekonomický rozvoj. V té době měl OPEC již 13 členů.

Vývoj kartelu OPEC v 80. letech

Po dosažení rekordních cen ropy v 70. letech se ceny postupně snižovaly až k jejich pádu, jež byl způsoben přebytkem ropy na světových trzích a dále přechodem spotřebitelů na jiná paliva, v roce 1986. To mělo za následek těžké časy pro řadu členských států OPEC.

Ceny se začaly opět zvedat ke konci 80. let především díky zavedení maximálních limitů těžby kartelu, referenčního koše pro určování cen ropy a dále díky zlepšení dialogu a spolupráce mezi členskými státy OPEC a mezi dalšími producenty ropy.

Vývoj kartelu OPEC v 90. letech

Pohyb cen ropy v 90. letech nebyl tak dramatický jako v předchozích desetiletích. Přesto však koncem dekády ceny opět spadly až na úroveň roku 1986. Důvodem byl propad ekonomiky v jihovýchodní Asii a mírná zima na severní polokouli v zimě 1998-1999. Trh se nicméně rychle zotavil.

Postsovětský svět se v tomto období dále vyznačoval více integrovaným trhem s ropou. Zlepšovaly se také vztahy mezi členskými zeměmi OPEC a ostatními zeměmi produkujícími ropu.

Vývoj kartelu OPEC po roce 2000

V počátku této dekády pomohl nový inovativní mechanizmus cenového pásma posílit a stabilizovat ceny ropy. Později ovšem kombinace tržních sil, spekulací a dalších faktorů vyústila ve zvýšenou volatilitu ceny ropy. Ceny vyletěly nahoru k rekordním hodnotám v polovině roku 2008.

V době ekonomické krize v roce 2009 se OPEC zapojoval do nápravných opatření ve snaze ukončení této globální krize.

Členství a členské země

Na základě stanov OPEC se může plnohodnotným členem kartelu stát jakákoliv země s významným vývozem ropy, která má zájmy podobné zájmům členských států, jestliže je akceptována alespoň třemi čtvrtinami plnohodnotných členských států OPEC.

Stanovy OPEC dále rozlišují členství v kartelu na 3 druhy – zakladatelská země, plnohodnotný člen a přidružený člen.

Zakladatelské země jsou země, jež v roce 1960 v Bagdádu podepsaly dohodu o založení kartelu:

 • Venezuela
 • Írán
 • Irák
 • Kuvajt
 • Saudská Arábie.

Plnohodnotné členské země jsou (číslo v závorce znamená rok vstupu do kartelu OPEC):

 • Katar (1961)
 • Líbie (1962)
 • Spojené arabské emiráty (1967)
 • Alžírsko (1969)
 • Nigérie (1971)
 • Ekvádor (1973*)
 • Angola (2007)

*Ekvádor pozastavil své členství v roce 1992 a znovu obnoveno bylo v říjnu roku 2007

Potenciální členské země, které byly pozvány do kartelu, jsou dále:

 • Bolívie
 • Kanada
 • Súdán
 • Sýrie

Po nálezu rozsáhlých zásob ropy u pobřeží Brazílie je diskutováno také možné členství této země.

Struktura

Organizační struktura kartelu OPEC je znázorněna na obrázku níže.

Organizační struktura kartelu OPEC. Zdroj: www.opec.org
Organizační struktura kartelu OPEC. Zdroj: www.opec.org

Jak je patrné ze schématu, nejvyšším orgánem organizace je Konference zástupců členských zemí, kterými jsou typicky ministři ropného průmyslu nebo energetiky. Na konferenci, která se koná alespoň dvakrát za rok, jsou formulovány společné strategie a cesty k jejich implementaci. Na konferenci je dále projednávána otázka členství v kartelu.

Druhým nejvyšším orgánem je Rada guvernerů, do které je nominován zástupce z každé členské země. Rada má na starosti řízení organizace, implementaci výsledků konference, navrhuje rozpočet organizace, který následně postupuje na konferenci.

Centrálou kartelu OPEC je Sekretariát, který podle Stanov a pod dohledem Rady guvernérů vykonává řídící funkce. V čele Sekretariátu je generální sekretář.

Podrobný popis funkcí jendotlivých orgánů uvedených na schématu výše je možné dohledat zde.

Vývoj podukce kartelu OPEC

Produkce kartelu se dlouhodobě pohybuje kolem hodnoty 30 milionů barelů za den (mbpd). OPEC každý měsíc vydává Měsíční zprávu z trhu s ropou, ve kterých je kromě hodnot těžby jednotlivých členských zemí kartelu možné dohledat mnoho zásadních informací z trhu s ropou včetně produkce zemí, které nejsou členy kartelu.

Na grafu níže je zobrazen desetiletý vývoj těžby kartelu. Jedná se o oficiální hodnoty uveřejněné ve zmíněných měsíčních zprávách, které byly získány tzv. sekundární komunikací.

Desetiletý vývoj produkce ropy kartelu OPEC. Zdroj: peakoilbarrel.com
Desetiletý vývoj produkce ropy kartelu OPEC. Zdroj: peakoilbarrel.com

Na webu peakoilbarrel.com lze dále dohledat přehledně zpracovaný desetiletý vývoj těžby jednotlivých členských států.

 

Reference: www.opec.org

Štítky:

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se