Výpadky produkce ropy kartelu OPEC dosáhly kvůli Íránu nejvyšší hodnoty od roku 2015

DomůRopaVýpadky produkce ropy kartelu OPEC dosáhly kvůli Íránu nejvyšší hodnoty od roku 2015

V první polovině roku 2019 dosáhly neplánované výpadky produkce surové ropy kartelu OPEC v průměru 2,5 milionů barelů ropy denně. Jedná se o nejvyšší šestiměsíční průměr od konce roku 2015. Americká vládní agentura U. S. Environmental Information Agency (EIA) odhaduje, že v červnu se Írán samotný na neplánovaných výpadcích produkce OPEC podílel ze 60 % (1,7 milionů barelů ropy denně).

Neplánované výpadky produkce ropy dle EIA

EIA rozlišuje mezi třemi typy poklesů produkce. Zaprvé se jedná o neplánované výpadky produkce,  dále o permanentní ztráty produkční kapacity, anebo o dobrovolného snížení produkce členských zemí OPEC.

Do první kategorie kromě jiného spadají důsledky sankcí, ozbrojené konflikty, politické spory, aktivity pracovní síly jako například stávky, přírodní katastrofy a neplánovaná údržba infrastruktury. Z tohoto výčtu vyplývá, že neplánované výpadky produkce mohou být krátkodobé, nebo trvat několik let.

Pokud ovšem produkční kapacita není permanentně ztracena, tak EIA tyto přerušení hodnotí jako výpadky, nikoliv jako ztracenou kapacitu. U kategorie permanentní ztráty produkční kapacity by pro opětovné navýšení muselo dojít k významným investicím a musel by zde být dostatek času, aby mohla být investice realizovaná.

Nejvyšší dopad mají americké sankce proti Íránu

Na základě těchto definicí EIA považuje pokles produkce surové ropy Íránu v důsledku amerických sankcí za neplánované výpadky produkce. Než vešel v platnost Společný komplexní akční plán v lednu 2016, tak ve čtvrtém kvartálu roku 2015 byla íránská produkce přerušena v průměru o 800 tisíc barelů ropy denně. V první kvartálu roku 2019, tedy první kvartál potom, co vstoupily v platnost americké sankce z listopadu 2018, se produkce Íránu snížila o 1,2 milionů barelů ropy denně.

Dále se na neplánovaných výpadcích produkce zemí OPEC významně podílí saúdsko-kuvajtská neutrální zóna. V roce 2014 byla v této oblasti zastavena těžba ropy v důsledku politických sporů mezi Saúdskou Arábií a Kuvajtem. EIA tak každé z těchto zemí přisuzuje pokles produkce o 500 tisíc barelů ropy denně.

Venezuele pak byl přičten neplánovaný výpadek produkce o 100 tisíc barelů ropy denně od ledna do února 2019. V březnu 2019 proběhlo v zemi několik vážných výpadků elektřiny. EIA odhaduje, že národní ropná společnost PdVSA nebyla schopná těžbu ropy obnovit. Výše zmiňovaných 100 tisíc barelů ropy denně se tak v datech EIA promítlo do kategorie permanentní ztráta produkční kapacity.