Domů
Rychlé zprávy
Rakouský soud judikoval pro veřejný zájem na ochraně klimatu

Rakouský soud judikoval pro veřejný zájem na ochraně klimatu

Rakouský nejvyšší správní soud judikoval převahu zájmu na ochraně klimatu nad zájmem obecního rozvoje v případu expanze Letiště Vídeň. Spor tak potvrzuje trend poslední doby, kdy se objevuje stále více soudních případů týkajících se ochrany klimatu a práva občanů na zdravé životní prostředí.

Obdobné žalobě tak třeba čelí i norská vláda, podobnou problematikou se zabýval i soud v Nizozemsku v revolučním judikátu případu Urgenda.

Rozhodnutí soudu týkající se výstavby třetí runwaye vídeňského letiště uznává důležitost tématu změny klimatu a poslední vývoj ohledně problematiky na mezinárodním poli (tedy především vyjednávací procesy v rámci OSN a Pařížskou dohodu stanovující závazek snižování emisí). Rakouský soud se tak zařadil mezi další evropské soudní instituce, které se problémem z právního hlediska v současnosti zabývají.

Balancování zájmů

Dle rakouského zákona o letectví musí každé výstavbě či rozšíření civilního letiště předcházet povolení kompetentního úřadu. Zákon také stanovuje, že toto povolení je uděleno, pokud existuje dostatečně velký veřejný zájem na stavbě či rozšíření zařízení, přičemž ale i další veřejné zájmy musí být vyhodnoceny. Dle názoru soudu toto mimo jiné znamenalo zvážení zájmu na ochraně životního prostředí. Jelikož totiž zákon sám o sobě pojem veřejný zájem nespecifikuje, zájem na ochraně klimatu, jakožto fenoménu ovlivňujícího veřejnost do značné míry, je dle názoru rakouského soudu třeba uvážit také.

Judikát zohledňuje i existenci značného veřejného zájmu na výstavbě třetí runwaye – kapacita letiště totiž pravděpodobně nebude v budoucnu dostatečná, rozšíření by přineslo pracovní místa a pomohlo v rozvoji východní části země. Na druhé straně ale soud zvažoval i dopad stavby na životní prostředí a především to, jak by projekt přispěl ke zvýšení emisí skleníkových plynů. Dle studie poskytnuté soudu jako podklad k řízení, by národní emise výstavbou další části letiště stouply o 1,79 % oproti současnému stavu a o 2,2 % oproti situaci, kdy budou v budoucnu rakouskou vládou podniknuty kroky ke snižování emisí, které zemi vyplývají z mezinárodních závazků.

BVwG – Bundesverwaltungsgericht je institucí podobnou Nejvyššímu správnímu soudu v ČR. Právě tento soud judikoval, že zájem na ochraně klimatu převyšuje zájem místního rozvoje. Zdroj: bizeps.or.at

Roli hrála i mezinárodní a evropská legislativa

Rakouský zákon o letectví neidentifikuje kritéria pro zvažování veřejných zájmů. Soudci správního soudu tedy při rozhodování zvážili i mezinárodní a evropskou legislativu, kterou je země vázána a která má, stejně jako v České republice, přednost před legislativou domácí. Rakousko přijalo Pařížskou dohodu, která zavazuje ke snižování národních emisí a na tuto tedy nejnovější judikát odkazuje. Stejně tak zmiňuje i Listinu základních práv Evropské unie a konkrétně článek 37, který míří na vysoký stupeň ochrany životního prostředí.

Výrok soudu dal výstavbě stop

Soud tedy, s přihlédnutím k faktu, že letectví je značným přispěvatelem ke globálním emisím skleníkových plynů a že tato oblast je prozatím na mezinárodní i národní úrovní málo regulována, judikoval, že veřejný zájem na snižování emisí převážil nad zájmem na výstavbě další části letiště a to i přesto, že soud uznává, že možné dopady v podobě změny klimatu prozatím nejsou zcela jasné. Jelikož je ale doprava oblastí, která by měla s ohledem na trend snižování emisí dostát značné regulace a v oblasti dopravy letecké je tato regulace poměrně snadná, rozhodl soud, že letiště rozšířeno být nemůže.

Je to vůbec poprvé, co jakýkoli soud vyslovil argument mířící na snižování globálních emisí takto jasně. Soud se mimo jiné vyslovil i v tom smyslu, že nezohledňoval politický rozměr celé problematiky, ale snažil se dát jí prostor prostřednictvím právní argumentace v odůvodnění rozsudku a tím také zvýšit povědomí o nutnosti urgentního řešení tohoto problému.

Zdroj úvodního obrázku: Austrian Airlines

Komentáře

(0)

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna u komentáře
Vyžadované informace jsou označeny *
Pravidla diskuze
Veškeré příspěvky v diskuzi na webu oEnergetice.cz musí splňovat Pravidla diskuze. Přidáním příspěvku do diskuse uživatel vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Upozorňujeme diskutující, že komentáře v diskuzi budou moci přidávat již brzy pouze přihlášení uživatelé. V diskuzi se stále častěji objevují příspěvky od anonymních uživatelů, které porušují pravidla diskuze. Věříme, že díky tomuto opatření bude diskuze pod články pro všechny přínosnější.
Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj na této stránce.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.