Čínská závislost na uhlí je příliš vysoká na to, aby mohla být v dohledné době ukončena

18. listopad 2019, 11:44
DomůUhlíČínská závislost na uhlí je příliš vysoká na to, aby mohla být v dohledné době ukončena

Čínská spotřeba uhlí se blíží svému vrcholu. Navzdory pekingskému úsilí snižovat závislost na uhlí a více se zaměřit na obnovitelné zdroje energie nelze v blízké době očekávat výrazný pokles spotřeby uhlí.  V roce 2040 má být podíl uhlí na čínském energetickém mixu stále 35 %.

Ačkoli se čínský energetický mix bude i nadále vyvíjet, očekává se, že se podíl uhlí bude v příštích letech postupně snižovat. Relativně pomalé tempo poklesu spotřeby uhlí bude pravděpodobně znamenat, že vliv Číny na světové ceny uhlí přetrvá po mnoho dalších let.

„Čínské uhelné elektrárny jsou relativně nové, takže je pravděpodobné, že budou v provozu ještě nějakou dobu. I když obnovitelné zdroje rychle rostou, v mixu je velmi málo zastoupen zemní plyn. Bude těžké uhlí nahradit zemním plynem nebo jádrem,“ uvedl Matthew Boyle, vedoucí uhelný analytik v S&P Global Platts Analytics.

BP Energy Outlook odhaduje, že podíl uhlí na energetickém mixu Číny klesne ze 60 % v roce 2017 na 35 % v roce 2040. Čína i přes tak rapidní pokles zůstane největším světovým spotřebitelem uhlí s 39% podílem na světové poptávce po uhlí v roce 2040.

Čína se v energetickém odvětví silně spoléhá na uhlí a mnoho jejich elektráren je vysoce efektivních, pokud jde o spotřebu uhlí a emise znečišťujících látek. Odvětví je také důležitým zdrojem vládních příjmů a velkým zaměstnavatelem.

Pomalý rozvoj přenosové soustavy znamená více uhlí

Zásadnějším problémem ovlivňujícím integraci obnovitelných zdrojů v Číně je špatná koordinace rozvoje větrných a solárních elektráren s výstavbou přenosové sítě. Většina větrného a solárního potenciálu země se nachází v západních oblastech Číny. Jedná se zejména o provincie Sin-ťiang, Vnitřní Mongolsko a Kan-su, které jsou daleko od hlavních spotřebitelů ve východní Číně.

Čínští výrobci elektrické energie navíc požádali vládu, aby do roku 2030 umožnila výstavbu 300 až 500 nových uhelných elektráren. To by znamenalo navýšení instalovaného výkonu na celkem 1300 GWe, o 290 GWe více než v současnosti.

Čína bude v příštích několika letech i nadále největším producentem uhlí, a to i navzdory restrukturalizaci, která znamenala uzavření malých, méně účinných dolů. Tuto informaci uvedla Mezinárodní energetická agentura (International Energy Agency).