OKD vyveze symbolický poslední vozík černého uhlí z Dolu Darkov