Domů
Energetika v zahraničí
Spojené království chce dekarbonizovat svůj kapacitní mechanismus
Paroplynová elektrárna Magnum v Nizozemsku
Zdroj: OLE JØRGEN BRATLAND / STATOIL

Spojené království chce dekarbonizovat svůj kapacitní mechanismus

Spojené království plánuje rozsáhlou reformu svého kapacitního mechanismu, který byl zaveden v roce 2014 pro zajištění dostatečného množství řiditelného výkonu v síti. Hlavní část připravované reformy cílí na zohlednění klimatických závazků země, ke kterému by mělo dojít pomocí nových emisních limitů pro zdroje, které získají kapacitní kontrakt po novelizaci příslušné legislativy.

Vláda Spojeného království se v roce 2021 zavázala k dosažení plně dekarbonizované výroby elektřiny do roku 2035, avšak za podmínky zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny. Strategie pro zajištění energetické bezpečnosti z roku 2022 následně poskytla větší detail k tomu, jak lze docílit pokrytí očekávané rostoucí spotřeby elektřiny a současně zajistit bezpečnost dodávek elektřiny za dostupné ceny.

"Nákladově efektivní přístup k dekarbonizaci elektroenergetiky bude vyžadovat významný rozvoj flexibilních nízkoemisních zdrojů (technologie pro zachycování, využívání a ukládání emisí CO2 (CCUS), vodík, akumulaci a další), které doplní intermitentní a neflexibilní nízkouhlíkové zdroje elektřiny," uvedlo ministerstvo pro podnikání, energetiku a průmyslovou strategii v konzultačním dokumentu k reformě britského kapacitního trhu.

Ministerstvo dodalo, že je důležité, aby britský kapacitní trh zajišťoval splnění uvedeného dekarbonizačního cíle. Aby toho bylo docíleno, musí dle ministerstva dojít k odstranění bariér pro nízkouhlíkové řiditelné zdroje elektřiny pro účast v kapacitních aukcích. Zároveň je dle ministerstva zapotřebí zpřísnění emisních limitů pro zdroje využívající fosilní paliva.

Podle stávajících pravidel musejí zdroje, které získají víceletý kapacitní kontrakt, mít buď přímé emise skleníkových plynů nižší než 550 gCO2/kWh, nebo nesmějí za rok vyprodukovat více než 350 kgCO2/kW.

Snížení emisní intenzity na 100 gCO2/kWh

V rámci představené reformy vláda sice plánuje zachovat limit 350 kgCO2/kW pro roční limit emisí vztažený k instalovanému výkonu, avšak u emisní intenzity vztažené k vyrobené kWh elektrické energie navrhuje snížení limitu na 100 gCO2/kWh od 1. října 2034.

"Záměrem je, aby i nízkouhlíkové zdroje, které mají nějaké zbytkové emise, jako jsou například zdroje vybavené technologií CCUS, měly šance limit splnit...U zdrojů spalujících vodík vláda očekává, že tento limit umožní spoluspalování nízkého podílu zemního plynu, a to kolem 10 %," dodalo ministerstvo.

Vzhledem k tomu, že emisní faktor zemního plynu je 200 gCO2/kWh, nebudou plynové zdroje, které nebudou využívat technologie CCUS nebo které nebudou spoluspalovat významný podíl vodíku, schopny nový limit plnit.

Tyto zdroje budou nicméně moci i nadále kapacitní kontrakt získat při splnění druhé podmínky, a to ročního limitu 350 kgCO2/kW.  Ten při předpokládané účinnosti paroplynové elektrárny ve výši 55 % znamená, že roční doba využití instalovaného výkonu nepřesáhne 1000 hodin.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(1)
Ivan Švančara
13. leden 2023, 16:57

navrhujem tlacit libry, eura a dolare na tak hrubom papieri, ze sa oplati ich priamo spalovat a vyprodukovat spalenim teplo 1,1 nasobku nominalnej hodnoty bankovky.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se

OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516