Domů
Obnovitelné zdroje
Trh s PPA dohodami na elektřinu z OZE vzrostl loni o 18 % navzdory pandemii
Výstavba větrné elektrárny. Zdroj: WindEurope
Zdroj: WindEurope

Trh s PPA dohodami na elektřinu z OZE vzrostl loni o 18 % navzdory pandemii

Objem uzavřených dlouhodobých dohod o nákupu elektřiny (tzv. Power Purchase Agreements – PPA) z obnovitelných zdrojů energie (OZE) vzrostl loni navzdory pandemii COVID-19 meziročně o 18 % na 23,7 GW. Mezi zeměmi opět dominovaly Spojené státy americké, mezi společnostmi Amazon. Informaci přinesl zahraniční server BloombergNEF (BNEF).

Výzkumníci z BNEF ve svém posledním reportu 1H 2021 Corporate Energy Market Outlook uvedli, že v loňském roce uzavřelo dlouhodobé PPA dohody na elektřinu z OZE více než 130 společností. Celkový objem uzavřených dohod vzrostl meziročně o 18 % na 23,7 GW. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu o 10,1 GW.

Spojené státy americké byly opět největším světovým trhem s korporátními PPA dohodami, avšak nedominovaly takovým způsobem jako v posledních letech. Celkem oznámily společnosti v USA uzavření PPA dohod na 11,9 GW výkonu z OZE, což je o 2,2 GW méně než v roce 2019 a současně první meziroční pokles od roku 2016.

Naopak největší růst byl zaznamenán v oblasti Evropy, Blízkého východu a Afriky, a to z 2,6 GW v roce 2019 na 7,2 GW v roce 2020. Naprostou většinu tohoto růstu má přitom na svědomí Španělsko, kde byly uzavřeny PPA dohody v objemu 4,2 GW, v roce 2019 to bylo pouze 200 MW.

„Solární a větrné projekty ve Španělsku těží z nejnižších a nejvíce konkurenceschopných cen v Evropě díky vhodným přírodním podmínkám a velkému počtu zkušených developerů. Společnosti jako Total či Anheuser Busch uzavírají ve Španělsku „přeshraniční virtuální PPA dohody“, kdy kupují čistou energii v této zemi, aby kompenzovali své aktivity jinde v Evropě,“ uvedl BNEF.

Vývoj objemu uzavřených PPA dohod (AMER = USA a Latinská Amerika, EMEA = Evropa, Blízký východ a Afrika, APAC = Asie a Tichomoří). Zdroj: BNEF
Vývoj objemu uzavřených PPA dohod podle regionu (AMER = USA a Latinská Amerika, EMEA = Evropa, Blízký východ a Afrika, APAC = Asie a Tichomoří). Zdroj: BNEF

Nejaktivnější byl loni Amazon

Nejvíce aktivní společností v této oblasti byl v roce 2020 Amazon, který odsunul na druhé místo dosavadního lídra Google. Díky uzavření PPA dohod v objemu 5,1 GW (3,1 GW na elektřinu ze solárních elektráren a 2 GW na elektřinu z větrných elektráren) navýšil Amazon celkový zajištěný výkon z OZE pomocí PPA dohod na 7,5 GW. Podle dat BNEF má Google aktuálně zajištěných 6,6 GW a třetí Facebook 5,9 GW.

Oznámené PPA dohody podle společností v roce 2020. Zdroj: BNEF
Oznámené PPA dohody podle společností v roce 2020. Zdroj: BNEF

„Počet nových společností, které ohlašují závazky v oblasti čisté energie, je dalším indikátorem, jak moc ještě tento trh může růst. Zhruba 65 nových společností se v roce 2020 připojilo k iniciativě RE100, čímž se zavázaly ke kompenzaci 100 % své spotřeby elektřiny prostřednictvím čisté energie,“ dodal BNEF.

BNEF očekává, že 285 členů iniciativy RE100 bude v roce 2030 potřebovat k pokrytí svých závazků dalších 269 TWh čisté elektřiny. Pokud by měl tento objem být pokryt výhradně prostřednictvím korporátních PPA dohod, znamenalo by to potřebu výstavby dalších 93 GW solárních a větrných elektráren.

Zdroj úvodní fotografie: WindEurope

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(35)
Jan Veselý
12. únor 2021, 08:08

Je to sice mimo téma článku, ale děkuji redakci webu oEnergetice, že začala moderovat zdejší diskuzi. Snad to pomůže.

Juan
12. únor 2021, 17:43

Doufám že i vam

Milan Vaněček
12. únor 2021, 09:10

Power purchase agreement je úspěšná win-win strategie fotovoltaiky a větru. Úspěšná pro investory, mají zaručen dlouhodobý přiměřený zisk, výhodná pro spotřebitele (většinou velké firmy), neboť nakupují za nižší ceny než na trhu a navíc mají na západě nutnou pozitivní reklamu zdarma.

blaha.p
12. únor 2021, 09:40

PPA smlouvy budou jeden z motorů obrovského růstu FVE a VTE zdrojů, firmy ve velkém budou přecházet na OZE. To bude hnát poptávku = výstavbu FVE a VTE. Např. 100% přechod do roku 2025 na OZE oznámilo Nestlé ve svých všech 800 provozovnách (celková spotřeba EE Nestlé je 25 TWh/rok) stejné datum oznámil například Vodafone roční spotřeba cca 7 TWh atd.atd. je jen otázkou času, kdy přechod na OZE oznámí velké automobilky.

Vinkler
12. únor 2021, 12:24

Máte někde vzor smlouvy jak to funguje? Nerozumím.

Když nefouká a nesvítí, tak se vypne, nebo bere z baterek nabitých OZE, nebo z přečerpávacích nabitých z huhelek?

Emil
12. únor 2021, 12:38

"Existuje několik typů PPA od tzv. Onsite PPA, kdy dochází k fyzické dodávce elektřiny z elektrárny umístěné přímo u odběratele, přes Direct PPA, kdy dochází k dodávce elektřiny prostřednictvím elektrizační soustavy, ovšem odběratel je nucen přizpůsobit svoji spotřebu případně další nakupovanou elektřinu proměnnému charakteru výroby daného zdroje, až po nejrozšířenější Virtuální PPA, kdy společnosti tuto proměnnou výrobu přeprodávají na trhu za spotovou cenu bez nutnosti jakéhokoliv přizpůsobování svého odběrového diagramu."

oenergetice. cz/trh-s-elektrinou/evropske-spolecnosti-se-stale-vice-zajimaji-nakupovani-ciste-elektriny-oze

Vinkler
12. únor 2021, 14:33

Které společnosti přeprodávají? Kde tedy berou virtuálně tu virtuální energii?

Já jako technik nějak nechápu virtuální energii. Můžete objasnit? Již tehdy jsem se ptal.

Emil
12. únor 2021, 15:00

Energie je skutečná, virtuální je ten nákup elektřiny od výrobce spotřebitelem. Výrobce prodá svoji energii na spotovém trhu v čase kdy ji on vyrábí a spotřebitel si v jiný čas nakoupí stejné množství jiné energie opět na spotovém trhu. Fyzicky to může být klidně elektřina z uhlí.

Je to podobné jako bychom mezi sebou udělali obchod, že vám budu dodávat ročně 12 kg rajčat ze své zahrádky. Vy potřebujete každý měsíc kilo rajčat, já ale sklízím rajčata jen od července do září. Takže ty přebývající rajčata v létě prodám a v zimě Vám koupím v supermarketu jiná.

Milan Vaněček
12. únor 2021, 16:51

Pane Vinkler, bude to u nás třeba takhle:

lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/cez-postavi-na-strese-mladoboleslavske-automobilky-nejvetsi-solarni-elektrarnu-v-cesku.A210212_151352_firmy-trhy_hekr

cituji:"Na budovách v areálu mladoboleslavského závodu automobilky Škoda Auto vznikne největší střešní fotovoltaická elektrárna v Česku. Vybudováním a provozem elektrárny pověří Škoda Auto energetickou firmu ČEZ ESCO ze skupiny ČEZ, za koordinaci projektu ponese odpovědnost společnost Ško-Energo"

"Od druhé poloviny tohoto desetiletí bude energie potřebná pro výrobu vozů a komponentů ve výrobních závodech společnosti Škoda Auto v Česku pocházet kompletně z obnovitelných zdrojů, uvedla automobilka".

Takže od roku 2026 si už elektřina z jádra z Dukovan či Temelína u naší největší firmy v ČR ani neškrtne.

Holt takový je vývoj v EU a jak vidíme i ČR se tomu nevyhne.

Bob
12. únor 2021, 17:28

Takže pane Vaněček:

Třeba v době 19-22 hod a na noční směně se bude vyrábět pomocí elektřiny z FVE?

Nebude to náhodou spíše z mixu včetně JE?

Milan Vaněček
12. únor 2021, 18:20

Ško-Energo vyrábí pro automobilku a pro Mladou Boleslav elektřinu a teplo různými způsoby, neustále po celý rok, kogenerací z plynu, z OZE, ...

ale žádnou jadernou elektránu nevlastní ani nepotřebuje.

A mix pro automobilku bude od 2026 bezjaderný, jejich vyjádření jsem přesně ocitoval. O tom rozhoduje pouze vlastník automobilky.

Emil
12. únor 2021, 19:37

Pochopitelně že se Škoda Auto od elektrizační soustavy neodpojí, takže z ní bude i nadále získávat značnou část elektřiny, jejíž složení stále bude dané výrobním mixem České republiky, tedy včetně jádra. Jak se to zaonačí účetně je vedlejší, na fyzických tocích elektřiny to vůbec nic nemění.

Milan Vaněček
12. únor 2021, 20:58

Kdo si myslí, že Škoda energo nedokáže vyrobit dost elektřiny a tepla pro Škodu auto je, jak bych to slušně řekl, asi neinformovaný, neví jaká bije.

To není o účtování....

Emil
12. únor 2021, 21:20

Neinformovaný je spíš ten, kdo si myslí, že Škoda Auto neodebírá elektřinu z elektrizační soustavy, nebo si myslí že to nebude dělat ve druhé polovině tohoto desetiletí.

Bob
12. únor 2021, 21:25

Ono je to pane Vaněček se Ško energo ještě horší, než kdyby ta energie byla ze sítě.

Popis z jejich stránek:

Teplo a elektrická energie se vyrábí v teplárně, která disponuje 5 kotli, které spalují hnědé či černé uhlí, do kterého se přidává biomasa, v energetických špičkách se najíždí kotel na spalování zemního plynu. ŠKO-ENERGO zásobuje teplem prostřednictvím distribuční společnosti Centrotherm celkem 12 tis. domácností, podniků a institucí ve městě Mladá Boleslav.

Většina elektřiny i tepla se vyrábí z uhlí.

Milan Vaněček
13. únor 2021, 00:44

Bobe, Vy jste asi to prohlášení Škodovky, citované zde nečetl: je to o tom co BUDE od druhé poloviny tohoto desetileti.

Měli bychom diskutovat o tom, co je v článku, že ano? To platí i pro ostatní.

energetik
13. únor 2021, 09:11

Vinkler

virtuální energie vzniká v ČR už ve vybraných speciálně přeprogramovaných třífázových elektroměrech. Díky legalizovanému měřícímu podvodu který schválil odkláněcí ministr Kocourek (ODS) ve vyhlášce 82/2011 v §6, odst.6 na žádost distributorů se lží o tom, že to vyžaduje EU.

Takto přeprogramovaný elektroměr tak místo skutečné elektrické energii (vykonané práci) měří spíše fázovou nesouměrnost a umožňuje být v jeden okamžik výrobcem i spotřebitelem zároveň. Což je fyzikální nesmysl. Ve výsledku to potom způsobuje značené toky virtuální energie (a financí) kterou nikdo nevyrobil ani nepotřeboval, ale takto upravený elektroměr tuto energii umí vytvořit z fázové nesouměrnosti a započítat do registru výroby i spotřeby najednou v jeden okamžik.

Bob
13. únor 2021, 13:19

Článek ovšem vůbec nezmiňuje škodovku a Ško-energo. To si do diskuse přidal p. Vaněček. Měl by si napřed "uklidit před vlastním prahem", než bude něco žádat od ostatních. Navíc dle mne ani nejde o PPA, když FVE a odběratel (Škoda) má společného vlastníka.

Nicméně, když už píšeme o FVE ve Škodě, tak by mne zajímalo, kde tedy v budoucnosti budou brát EE, když nebude svítit?

Ze stávajících uhelných kotlů (i se spoluspalováním biomasy) asi těžko. Když už ne kvůli ekologii, tak kvůli vysokým cenám povolenek a stále se zpřísňujícím emisním limitům. Jeden špičkový plynový kotel je zcela nedostačující a kromě toho plyn bude také passé.

Že by to byl ten paskvil: Virtuální PPA, kdy elektřina bude vyrobena někdy jindy, než spotřebována? Tedy například výroba z FVE v létě v době přebytku s cenou blížící se nule (v extrému i zápornou) a dodávkou v zimě za mrazů s cenou EE přesahující 200 €/MWh (extrém nad 1 000 €/MWh)? A náklady na ten rozdíl (dlouhodobá akumulace, záložní zdroje, dálkový přenos a nákup v zahraničí) zaplatí i všichni ostatní odběratelé? Protože (alespoň v současnosti) je cena EE pro odběratele stejná v době nedostatku i nadbytku (v zimě i v létě)? Výjimka je jen 8 hod. NT, ale tam by byly také doby ve VT v době. kdy nesvítí. Hlavně v zimě s krátkou dobou slunečního svitu.

Milan Vaněček
13. únor 2021, 16:20

Bobe, Vy asi nevíte, že největší přebytky elektřiny v Německu nevznikají v létě, ale naopak v zimě, když hodně fouká. A jelikož Němci hodlají mít trojnásobek větrných elektráren než mají nyní, tak si zapřemýšlejte co bude následovat.

To už je mimo topic tohoto článku, v meritu je to že náš nejvýznamnější výrobce v ČR prohlašuje:

"Od druhé poloviny tohoto desetiletí bude energie potřebná pro výrobu vozů a komponentů ve výrobních závodech společnosti Škoda Auto v Česku pocházet kompletně z obnovitelných zdrojů"

A právě PPA jsou nyní hlavním motorem dalšího nástupu FVE a VtE v EU.

Bob
13. únor 2021, 20:11

Ale, ale p. Vaněček: zase úhybné manévry

- V zimě jsou v Německu díky větrníkům (všem OZE) jak dny s přebytkem EE, tak s jejím nedostatkem. Ani trojnásobný výkon moc nepomůže, když bude také větší spotřeba.

- Přece Vy jste tvrdil, že si Škodovka vyrobí potřebnou EE sama. Tak proč sem pletete odběr ze sítě.

- A pokud odběr ze sítě, tak platí, to co jsem psal už na počátku: pojedou na mix dostupný u nás, tedy včetně jádra. A pokud nebude svítit a foukat, tak ten podíl JE a "špinavé" fosilní energie bude o to větší.

blaha.p
12. únor 2021, 17:06

OZE není jen EE z větru a Slunce ale je to i EE z vody a Biomasy, nebo geotermální EE.

Pro představu množství vyrobené EE z jednotlivých zdrojů v roce 2019 svět:

1. voda = 4220 TWh

2. vítr = 1430 TWh

3. Slunce = 720 TWh

4. ostatní = 650 TWh

Jsou dodavatelé, kteří obchodují jen OZE energii, tzn. i v ČR můžete mít jen OZE energii

Omega
12. únor 2021, 18:07

No jsem na tu Škodu Auto zvědav.

Až si zavedou ten OZE model a pojedou jen na OZE :D

Ale nevěřím jim, pojedou na jádro na plyn, na uhlí a na cokoli jen aby mohli vyrábět. A pro PR budou říkat jak je všechno na OZE.

Tenhle přístup, kdy já si udělám nestabilní zdroj a zneužívám existující stabilní zdroje jako baterii, která ten můj zdroj zálohuje mi něco připomíná.

A už jsem si vzpomněl - říká se tomu privatizovat zisky a kapitalizovat náklady.

Jan Veselý
12. únor 2021, 18:09

Jen pro info, EU 2020:

voda - 352 TWh

vítr - 396 TWh

Slunce - 144 TWh

biomasa - 155 TWh

hnědé uhlí - 200 TWh

černé uhlí - 165 TWh

plyn - 545 TWh

uran - 685 TWh

Větrné elektrárny vyrobily více elektřiny než uhelné, biomasa je zhruba stejně velký zdroj elektřiny jako černé uhlí, obnovitelné zdroje jsou větší zdroj elektřiny než fosilní zdroje.

zdroj

Jan Veselý
12. únor 2021, 14:03

Nedá mi, abych si nevzpomněl na Jigara Shaha v Atomic Insights (2015). Hlavně jeho úvahu o tom, že kdyby majitelé US jaderných elektráren chtěli, mohli přes korporátní PPA prodat komplet jejich výrobu na 20-25 let dopředu. Byl by to stejný win-win. Takhle skončili s "klouboukem v ruce" u politických reprezentací jednotlivých států a žebrají o dotace (v případě Ohia i uplácejí, aby je dostali).

energetik
13. únor 2021, 09:41

Vždyť ten "náš" zákon lex Dukovany je vlastně v tomto stejný, tam se stát po celou dobu provozu dopředu zavazuje výkupem.

Miloslav Černý
12. únor 2021, 11:58

S předpokládáním rostoucím množstvím OZ by se měla vláda více přičinit o rychlejší rozvoj nejefektivnější akumulace, ať je v jakékoli formě. Jedno bez druhého moc dobře nefunguje. I větší osvěta zde může být nápomocna. Doby temna už jsme si užili do sytosti.

Vinkler
12. únor 2021, 14:29

Proč vláda? Trh ne?

Jan Veselý
12. únor 2021, 17:59

Ono se to nevylučuje. Vládní zásahy mohou trh s akumulací trhu otevřít nebo ho taky úplně zabít.

Úkol vlády v tomto směru chápu hlavně na úrovni regulatorní. Je třeba trh s akumulací co nejvíce otevřít maximálnímu množství účastníků a zároveň by se měla upravit legislativa tak, aby provozovatelé akumulačních služeb inkasovat platby za co nejvíce možných poskytovaných služeb (Lazardi jich rozlišují 10, RMI tuším 14).

Miloslav Černý
12. únor 2021, 21:44

Samozřejmě trh musí sehrát prioritně dominantní roli. Vláda to musí mít ale pod kontrolou, zda je rozvoj OZ dostatečný, aby nemusela v budoucnu řešit pod tlakem nedostatek i za jakoukoli nepříznivou cenu. V tom směru by měla více propagovat objektivní význam OZ, aby se úmyslně nesnižoval jejich nedoceněný potenciál, ale bylo to právě naopak. Chce to jenom větší odvahu a odhodlání než dosud a co se týká plynu počítat s ním jenom jako s dočasným řešením na překlenování nepříznivého zimního období.

Miloslav Černý
12. únor 2021, 11:58

S předpokládáním rostoucím množstvím OZ by se měla vláda více přičinit o rychlejší rozvoj nejefektivnější akumulace, ať je v jakékoli formě. Jedno bez druhého moc dobře nefunguje. I větší osvěta zde může být nápomocna. Doby temna už jsme si užili do sytosti.

Vinkler
15. únor 2021, 08:28

Pane Černý, Propagátoři OZE produkují 3 lži , které jsou spojené nádoby.

1 ) Náklady na výstavbu.

Pokud postavíte klasickou elektrárnu, stavíte požadovaný výkon v požadované lokalitě.

Pokud stavíte Větrník musí být tam kde obvykle fouká. K tomu musíte postavit vedení ke spotřebiteli(např ze severu Německa k jihu) a k tomu se obvykle staví slunečník na pokrytí polední špičky. K tomu musíte postavit baterii, pro pokrytí večerní špičky, . k tomu musíte postavit klasickou elektrárnu na dobu, kdy nefouká a nesvítí. Tedy sečteno a podtrženo, místo jednoho zdroje musí být ČTYŘI + neobvykle dlouhé vedení.

Cenově fétr je srovnání jedné elektrárny klasické (JE?) se 4,1/2 elektrárny OZE s vedením (ta 1/2).

2) Produkce CO2 na vybudování.

De fakto musíte srovnat tu jednu klasickou a sečíst ty 4, 1/2 z OZE.

3) Spotřeba čisté energie nasmlouvané dle PPA.

Pokud nefouká a nesvítí musí podle zákona o zachování energie nastoupit buď klasický zdroj, nebo vypnout spotřebitele. Tvrdit, že v tomto okamžiku se virtuálně (obchodně) předává energie, kterou dostal jiný smluvní partner bez PPA z OZE již dříve (včera, když OZE jelo), je nefér a je to úmyslné matení neználků.

Miloslav Černý
15. únor 2021, 10:18

Jednoduchá odpověď. Na tyto uvedená negativa se očividně objevují nové a nové ještě účinnější řešení. Tady ještě víc bude platit, kdo chce hledá způsob, kdo nechce hledá důvod. Záleží na každém do jaké skupiny se chce zařadit, no přestup není zakázán, spíš naopak, aby se tato situace vyjasnila k všestranné většinové spokojenosti. Já osobně při sledování všech informací v tomto resortu vidím, že je v moci i v Česku najít tu důležitou věc, aby jsme probudili našeho golema k pořádnému životu v náš efektivní prospěch plně pod naší kontrolou.

Vinkler
16. únor 2021, 18:16

To co píšete není žádné řešení, jen politická proklamace zcela bez obsahu. Co navrhujete technicky?

Petr
12. únor 2021, 18:49

Přeshraniční virtuální PPA dohody.

Aneb variace na pokračování pokusů o podvody jaké na Česku páchalo Německo s Rakouskem, kdy se předpokládá teleportace elektřiny zdarma, a za drahý dálkový přenos se jim stále nechce poctivě platit.

Jaroslav Srba
13. únor 2021, 14:26

A co se nakupuje ? GW nebo GWh ?

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se