Téměř čtvrtina energie v EU se spotřebuje v domácnostech

DomůEnergetika v zahraničíTéměř čtvrtina energie v EU se spotřebuje v domácnostech

Eurostat ve své databázi aktualizoval data o spotřebě a využívání energie v domácnostech v Evropské unii. Na spotřebu a využívání energie se dívá z hlediska toho, jaké zdroje jsou využívány nejvíce a k jakým konkrétním účelům jsou tyto zdroje využívány.

V roce 2016 domácnosti v EU tvořily téměř čtvrtinu celkové konečné spotřeby energie celé EU. Z těchto spotřebovaných zdrojů tvořil většinu zemní plyn s 36,9 % a elektřina s 24,4 %. Obnovitelné zdroje mají podíl 16 % a ropné produkty 11,7 %. Toto je ovšem průměr celé EU, data pro jednotlivé země se přirozeně velmi odlišují.

Plyn je hlavním zdrojem energie v domácnostech v devíti členských státech, stejně tak v devíti členských státech je hlavním zdrojem elektřina. V sedmi členských státech jsou hlavním zdrojem obnovitelné zdroje, zejména pevná biopaliva. Konkrétně plyn tvořil více než polovinu konečné spotřeby energie v domácnostech v Nizozemsku (72 %), ve Velké Británii (63 %), v Itálii (53 %) a na Slovensku (53 %). Naopak domácnosti na Maltě (70 %) a ve Švédsku (51 %) využívaly především elektřinu.

Spotřeba energie v domácnostech v EU dle jednotlivých zdrojů. Zdroj: ec.europa.eu/eurostat

K čemu domácnosti energie využívají?

Jak lze očekávat, energie je v domácnostech s téměř dvoutřetinovým podílem využívána především k vytápění, přičemž dalších 14,5 % energie bylo využito k ohřevu vody. Celkem bylo tedy 79,2 % spotřebované energie využito k vytápění prostor a ohřevu vody. Svícení a využívání většiny elektrických spotřebičů má podíl 13,8 %, na vaření evropské domácnosti spotřebují v průměru 5,4 % energie.

Využívání energie v domácnostech v EU. Zdroj: ec.europa.eu/eurostat

Většina energetických zdrojů je téměř výhradně používána na vytápění prostor a ohřev vody, pouze elektřina má širší využití. Více než polovinu elektřiny v domácnostech spotřebují běžné spotřebiče a osvětlení, přibližně čtvrtinu vytápění prostor a ohřev vody, 11 % vaření a 1,1 % ochlazování prostřednictvím klimatizace.

Využití jednotlivých zdrojů energie ke konkrétním účelům v domácnostech v zemích EU. Zdroj: ec.europa.eu/eurostat

Pokud bychom se podívali na to, jaké zdroje jsou využívány k jednotlivým účelům z hlediska těchto aktivit, pak plyn hraje významnou roli zejména ve vytápění (43,4 %), ohřevu vody (47,9 %) a ve vaření (33,1 %).

Obnovitelné zdroje poté z 22,2 % pokrývají vytápění prostor, z 9,6 % ohřev vody a ze 4,2 % vaření. Jedenáct členských států z 28 jako hlavní zdroj vytápění využívá obnovitelné energie. Portugalsko (72,2 %), Chorvatsko (65,2 %) a Slovinsko (59,8 %) mají největší podíl obnovitelné energie na vytápění prostor v EU.

Zemí, jež k vytápění využívají především plyn, je sice méně, nicméně zároveň se jedná o velké spotřebitele – Nizozemsko (87,2 % vytápění v domácnostech je pokryto plynem), Velká Británie (76 %) a Itálie (60,6 %).

Využívání energie ke konkrétním účelům dle jednotlivých zdrojů energie. Zdroj: ec.europa.eu/eurostat