BNEF: Globální výkon bateriových systémů vzroste do roku 2040 více než stonásobně

DomůAkumulace energieBNEF: Globální výkon bateriových systémů vzroste do roku 2040 více než stonásobně

Podle aktuálních předpovědí BloombergNEF vzroste globální výkon světových bateriových úložišť energie do roku 2040 více než stonásobně. V roce 2018 byla instalována úložiště na úrovni 9 GW/17 GWh a očekávání jsou, že v roce 2040 to bude 1 095 GW/2 850 GWh. Nárůst bude způsoben poklesem nákladů li-on baterií, ale také rostoucím podílem solárních a větrných elektráren.

Výzkumná společnost BloombergNEF předpokládá, že do roku 2040 vzroste výkon i kapacita světových úložišť energie více než stonásobně na 1 095 GW/2 850 GWh ze stávajících 9 GW/17 GWh. Toto zvýšení bude podle odhadů BNEF vyžadovat investice v objemu 662 miliard USD (přibližně 15,2 bilionu korun).

Náklady li-on baterií budou dále klesat

Nárůst bude kromě jiného umožněn dalším poklesem ceny li-on baterií, u kterých už doposud došlo k významnému snížení. V období 2010-2018 náklady na instalaci li-on baterií poklesly o 85 %. BNEF ve své predikci očekává, že bude cena li-on baterií do roku 2030 snížena o polovinu. Zároveň je bráno v potaz větší rozšíření solárních a větrných elektráren, než je tomu v současnosti.

Podle analýzy BNEF budou baterie využívány v čím dál tím více případech. Mezi konkrétní případy patří uspokojení špičkové poptávky, nebo způsob, jakým by spotřebitelé šetřili za energii – kupováním elektřiny v době, kdy je levnější a jejím využíváním později podle jejich preferencí.

Největšími trhy budou Čína a USA

Pouze 10 zemí je na cestě k tomu, aby tvořily téměř tři čtvrtiny globálního trhu s úložnými systémy. Jižní Korea je největším trhem v roce 2019, ale brzy bude předehnána Čínou a USA. Dalšími velkými trhy jsou Indie, Německo, latinská Amerika, jihovýchodní Asie, Francie, Austrálie a Spojené království.

Kumulativní instalovaný výkon v bateriových úložištích do roku 2040. Zdroj: BloombergNEF

Baterie budou mít v budoucnu klíčovou roli

V současnosti probíhá zásadní energetický přechod v elektroenergetickém sektoru a dopravě. Klesající náklady větrných a solárních elektráren a bateriových systémů povedou k tomu, že větrné a solární elektrárny budou v roce 2040 mít na výrobě světové elektřiny podíl téměř 40 %. Zároveň by osobní elektromobily mohly tvořit až třetinu vozového parku v roce 2040.

Baterie podle BNEF umožní rostoucí podíl elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů. Zároveň budou často voleny jako způsob, jak spárovat dynamickou nabídku a poptávku.