ČEZ je blíž těžbě lithia v ČR, stal se majoritním vlastníkem firmy Geomet