MAAE vyhodnotila předprovozní bezpečnost ve francouzské jaderné elektrárně Flamanville 3

DomůElektrárny v EvropěMAAE vyhodnotila předprovozní bezpečnost ve francouzské jaderné elektrárně Flamanville 3

Francouzský úřad pro jadernou bezpečnost (Autorité de Sûreté Nucléaire – ASN) zveřejnil zprávu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), která analyzovala bezpečnost v jaderné elektrárně Flamanville 3. Agentura identifikovala osm osvědčených postupů, vydala šest doporučení a patnáct návrhů, kterými by se pracovníci nového francouzského jaderného bloku měli řídit. Původně měl být blok Flamanville 3 spuštěn v roce 2012, nyní se jako nejpravděpodobnější jeví rok 2023.

Během června a července loňského roku proběhla v novém jaderném bloku Flamanville 3 na žádost francouzské vlády mise MAAE s cílem zhodnotit a vylepšit provozní bezpečnost elektrárny. V týmu Pre-OSART byli kromě zaměstnanců MAAE zastoupeni také odborníci z Kanady, Finska, Německa, Ruska, Španělska, Švédska a USA. Francouzský úřad ASN nyní zveřejnil výsledky, které mimo jiné obsahují šest doporučení a patnáct návrhů co by měl provozovatel vylepšit.

Tým Pre-OSART se zaměřil na následující oblasti: vedení a řízení bezpečnosti; školení a kvalifikace; provoz; údržba; technická podpora; provozní zkušenosti; radiační ochrana; chemie; pohotovostní připravenost a odezva; řízení nehod; lidské, technologické a organizační interakce a uvedení do provozu.

„Závěry mise týkající se Flamanville 3 EPR jsou v zásadě pozitivní a potvrzují zapojení managementu do zlepšování provozní bezpečnosti a spolehlivosti,“ uvedl ASN.

Doporučení ke zlepšení provozní bezpečnosti zahrnují plnou implementaci FMEP (Foreign Material Exclusion Program). Dále by pak měly být implementovány postupy pro minimalizaci škod na bezpečnostních systémech, které mohou být způsobeny nezajištěným vybavením. Tým také doporučil zlepšit opatření a postupy zaměřené na zajištění integrity protipožárních bariér a rychlé hašení požárů.

Doporučení a návrhy jsou součástí akčního plánu, jehož výsledky budou posouzeny prostřednictvím další mise naplánované na březen příštího roku.

Desetileté zpoždění výstavby

Výstavba třetího bloku jaderné elektrárny Flamanville typu EPR začala v roce 2007. Během výstavby ovšem došlo ke zjištění problémů se svary, kvůli čemuž se stavba nového bloku nejen prodražila, ale také významně prodloužila. Podle původních plánů měl být třetí blok spuštěn v roce 2012. V současné době se počítá koncem roku 2022 se zavážkou paliva a komerční provoz by měl být zahájen následně v roce 2023. Prvenství ve zprovoznění jaderného bloku EPR si připsala v prosinci 2018 Čína v elektrárně Taishan 1.

Zdroj úvodní fotografie: EDF