Emise CO2 ve světě se meziročně nezměnily, v EU výrazně pomohl coal-to-gas switching

DomůEmise CO2Emise CO2 ve světě se meziročně nezměnily, v EU výrazně pomohl coal-to-gas switching

Emise v Evropské unii v roce 2019 meziročně poklesly o 160 milionů tun, tj. o 5 %, a to zejména v energetickém sektoru. Jedním z důvodů k poklesu v EU je, že se vyrobilo více elektřiny ze zemního plynu než z uhlí. Světové množství emisí CO2 se meziročně nezměnilo.

Z veřejně dostupných dat, které počátkem tohoto týdne publikovala Mezinárodní energetická agentura, vyplývá, že světové emise se v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018 prakticky nezměnily. Přestože světová ekonomika rostla v průměru o 2,9 %, množství vypuštěných emisí zůstalo na hodnotě 33 miliard tun CO2.

Na datech, které IEA publikovala, je názorně vidět vývoj emisí ve vyspělých státech a rozvojových zemích. Zatímco v Evropské unii, Spojených státech amerických a Japonsku emise poklesly, v rozvojových zemích vzrostly.

„Nyní musíme usilovat o to, aby rok 2019 byl přelomovým rokem a pamatovali jsme si jej jako vrchol emisí, nikoliv pouze přerušení setrvalého růstu,“ uvedl Faith Birol, ředitel IEA.

Emise CO2 nejvíce snížily USA (o zhruba 140 mil. tun CO2), přičemž díky tomuto poklesu snížily emise již o miliardu tun od maxima, kterého dosáhly v roce 2000.

Vývoj emisí ve vyspělých zemích (EU, USA a Japonsko) a zbytku světa. Zdroj: IEA.org

Za významným pětiprocentním poklesem emisí CO2 v Evropské unii stojí zejména energetický sektor. Příznivé podmínky na komoditních trzích způsobily, že podíl výroby elektřiny ze zemního plynu byl vyšší než u uhelných elektráren. Dopad této změny na emise je přitom významný, výroba elektřiny ze zemního plynu má přibližně poloviční emise oproti výrobě elektřiny z uhlí.

„V energetice máme pro dosažení našich cílů potřebné technologie, které musíme všechny využívat,“ dodává Faith Birol.

Obecně byl v loňském roce stejný trend i v dalších vyspělých zemích. Podle údajů IEA poklesly emise CO2 z energetického sektoru na úrovně z roku 1980, kdy byla spotřeba až o třetinu nižší než dnes.