IEA: Dosavadní vývoj nenasvědčuje splnění cílů Pařížské dohody

DomůEmise CO2IEA: Dosavadní vývoj nenasvědčuje splnění cílů Pařížské dohody

Mezinárodní energetická agentura (IEA) představila aktuální data hodnotící technologie, které přispějí k  transformaci energetického sektoru. Tzv. Tracking Clean Energy Progress (TCEP) je projektem IEA, který hodnotí desítky technologií a energetických sektorů ve srovnání se scénářem udržitelného rozvoje .

Tracking Clean Energy Progress hodnotí 45 technologií a energetických sektorů ve srovnání se scénářem udržitelného rozvoje (Sustainable Development Scenario, SDS). Tento scénář byl vytvořen IEA jako cesta, jak dosáhnout cílů Pařížské dohody, zajistit všem přístup k energii  a významně snížit znečištění ovzduší.

Oblasti, které jsou na „správné cestě“

Na správné cestě k dosažení požadovaných cílů je momentálně 7 oblastí. Mezi ně patří i fotovolatické elektrárny s 31% nárůstem výroby oproti výchozí pozici. Zároveň ovšem loňské navýšení instalovaného výkonu solárních elektráren stagnovalo, což budí nejistotu vůči dalšímu vývoji. Dalšími oblastmi jsou výroba elektřiny z bioenergie (biomasa, bioplyn a další biopaliva), elektromobilita, železniční doprava, osvětlení v budovách, data centra a sítě a uskladňování energie.

Dosavadní vývoj je převážně nedostatečný

Oproti tomuto pozitivnímu vývoji v některých oblastech je dosavadní vývoj stále velmi nedostačující, a to co se týče využívání technologií, politických ambicí a snah celého průmyslu. Podle TCEP byl nedostatečný vývoj v sektoru budov, kde v roce 2018 emise dosáhly rekordní výše. To bylo výsledkem několika faktorů včetně extrémního počasí, které vyvolalo vyšší poptávku po vytápění a chlazení.

Další oblastí, která budí obavy z hlediska budoucího vývoje, je oblast dopravy. Jakékoliv pokroky v rozšiřování elektromobility jsou vyvažovány tím, že lidé v poslední době čím dál tím více kupují větší a těžší vozidla, která mají vyšší emise. Průměrné emise nových automobilů v letech 2017 a 2018 z tohoto důvodu vzrostly.