IEA: Ropné a plynárenské firmy musí říci, jak mohou přispět k energetické transformaci

DomůEmise CO2IEA: Ropné a plynárenské firmy musí říci, jak mohou přispět k energetické transformaci

Mezinárodní energetická agentura (IEA) zveřejnila zprávu s názvem Oil and Gas Industry in Energy Transitions, podle které plynárenské a ropné společnosti čelí zlomové výzvě v podobě transformace energetického sektoru. Ze zprávy vyplývá, že záleží pouze na společnostech, jak se této výzvě postaví a zda včas zareagují, přičemž je zde několik činností, kterými mohou přispět k dosažení této transformace. 

Podle zprávy IEA týkající se ropných a plynárenských společností v období energetické transformace by selhání včas snížit své emise skleníkových plynů mohlo snížit jejich dlouhodobou ziskovost a přijatelnost pro společnost. Proto ropný a plynárenský sektor musí jasně říct, co pro ně transformace energetického sektoru znamená a jak mohou přispět k jejímu urychlení.

„Každá energetická společnost bude přechodem na čistou energetiku ovlivněna. Každá část průmyslu musí zvážit, jak bude reagovat. Nedělat nic jednoduše není možností.“

Fatih Birol, výkonný ředitel IEA

Světová primární energie, výroba elektřiny, konečná spotřeba energie, emise CO2 dle paliv. Zdroj: IEA

Je nutné více investovat mimo hlavní oblasti zájmu

Investice do nízkouhlíkových aktivit jsou podle IEA velice nízké. Ropné a plynárenské společnosti investují méně než 1 % celkových kapitálových nákladů mimo jejich hlavní oblasti zájmu. Zároveň neexistuje žádný náznak toho, že by se tento trend měl v brzké době výrazně změnit. Společnosti, které jsou v tomto ohledu nejaktivnější průměrně vynakládají kolem 5 % na projekty mimo jejich hlavní oblast zájmu.

Největší takové výdaje představují fotovoltaické a větrné elektrárny. Některé společnosti se pak rozhodly přesunout do jiných oblastí a pořídily si již existující podniky zabývající se například distribucí elektřiny, dobíjením elektromobilů, bateriemi. Rovněž bývají tyto společnosti aktivní ve výzkumu a rozvoji.

Kapitálové náklady nových projektů mimo hlavní oblast zájmu velkých ropných a plynárenských společností. V absolutních hodnotách a jako procentuální podíl na celkových kapitálových nákladech. Zdroj: IEA

Snížit uhlíkovou stopu může být relativně jednoduché

Podle zprávy IEA je zde mnoho, co může průmysl dělat, aby snížil svou stopu v životním prostředí. Největší prioritou by mělo být snížení emisí v jejich hlavních činnostech.

„Prvním okamžitým krokem pro všechny části průmyslu je snížení environmentální stopy jejich vlastních aktivit. Dnes přibližně 15 % globálních emisí skleníkových plynů spojených s energetikou pochází z těžby a přepravy ke spotřebitelům. Velká část těchto emisí může být snížena relativně rychle a snadno.“

Fatih Birol, výkonný ředitel IEA

Dle zprávy existuje mnoho nákladově efektivních způsobů, jak snížit emisní náročnost ropy a zemního plynu. Kupříkladu snížením vypouštění CO2 a spalování asociovaného zemního plynu při těžbě, adresováním emisí metanu, integrací obnovitelných zdrojů a nízkouhlíkové elektřiny do nových těžebních projektů, či rozvojem LNG.

Změny v průměrné globální emisní intenzitě ropných a plynárenských aktivit ve výhledovém scénáři Sustainable Development Scenario Mezinárodní energetické agentury. Výhled na roky 218 až 2030. Zdroj: IEA