Domů
Rychlé zprávy
IEA WEO 2019: Vliv Afriky na vývoj světové energetiky poroste

IEA WEO 2019: Vliv Afriky na vývoj světové energetiky poroste

Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala svůj každoročně vydávaný energetický výhled World Energy Outlook 2019. Výhled pracuje s několika scénáři, jejichž předpoklady se liší. Cílem je zjistit, jaké by byly dopady, pokud by byla přijata konkrétní opatření a podniknuty konkrétní kroky.

Podle energetického výhledu World Energy Outlook 2019 (WEO 2019) existuje v současné ve světové energetice několik zásadních rozporů. Jedná se například o kontrast mezi dobře zásobovanými trhy s ropou a rostoucími geopolitickými napětími a nejistotami v jiných částech světa. Dále je zde propast mezi rostoucím objemem emisí skleníkových plynů a nedostatečně ambiciózními politikami omezit tyto emise, aby byly došlo k naplnění stanovených klimatických cílů. A v neposlední řadě rozpor mezi slibem dostupné energie pro všechny a nedostatečným přístupem k elektřině pro 850 milionů lidí na planetě.

Scénáře, ze kterých závěry WEO 2019 vychází, obsahují různé implementované politiky, různou míru investic, rozdílný rozvoj technologií a další rozhodnutí, která vývoj světového a regionálních energetických systémů ovlivní. Tento energetický výhled se tak snaží nabídnout pohled na to, jak by vývoj energetiky vypadal, kdyby byla učiněna ta, či ona opatření.

Světová spotřeba energie a emise CO2 spojené s energetikou v jednotlivých scénářích použitých ve WEO 2019. Zdroj: IEA WEO 2019

Tradiční energetická bezpečnost je stále relevantní

Útoky v Saúdské Arábii v září 2019 potvrdily, že rizika z oblasti tradiční energetické bezpečnosti jsou stále relevantní a je potřeba jim věnovat pozornost. Zároveň se ovšem objevují nová rizika související s kybernetickou bezpečností, nebo extrémním počasím. Podle odhadů IEA byla jedna pětina nárůstu globální spotřeby energie v roce 2018 způsobena horkými léty a chladnými zimami.

IEA ve svém energetickém výhledu pro rok 2019 věnovala zvláštní pozornost Africe. Ta bude mít na vývoj světové energetiky čím dál tím větší vliv, a to nejen kvůli očekávanému a významnému růstu počtu obyvatel. Ve scénáři, který pracuje s implementací již oznámených politik (Stated Policies Scenario) je růst spotřeby ropy v Africe do roku 2040 vyšší než v případě Číny. Podobně poroste i spotřeba zemního plynu, mimo jiné i proto, že se v regionu očekává objevení významných ložisek.

Podíl poptávky, těžba a nových nalezišť zemního plynu severní Afriky, subsaharské Afriky a zbytku světa. Zdroj: IEA WEO 2019

Poptávku po zemním plynu v EU IEA každoročně snižuje

Poptávku po zemním plynu v EU IEA ve scénáři Stated Policies Scenario odhaduje na 386 miliard metrů krychlových (bcm) v roce 2040. Jedná se o pokles 22 bcm oproti loňskému předpokladu, který byl 408 bcm. WEO pro rok 2017 počítal dokonce se spotřebou 454 bcm.

Globální poptávka po zemním plynu ovšem v tomto scénáři poroste a v roce 2040 dosáhne 5,4 bilionů metrů krychlových plynu. Růst poptávky v USA vyváží výše zmiňovaný pokles v EU.

Podobný rychlý pokles se očekává v domácí produkci zemního plynu v EU. Ze současné úrovně 120 bcm ročně až na 40 bcm v roce 2040 podle WEO 2019. Závislost EU na importech zemního plynu tak dosáhne v roce 2030 téměř 90 %. Rusko a region Blízkého východu by si přitom měly zachovat svou současnou roli jako jedni z nejvýznamnějších exportérů plynu. A to i přesto, že zde budou další exportéři, kteří dosáhnou vyšších podílů na trhu. Bude to kupříkladu Austrálie díky exportu LNG a samozřejmě USA, které se stanou druhým největším exportérem (hned po Rusku) do roku 2025.

Produkce zemního plynu v jednotlivých světových regionech ve dvou scénářích WEO 2019. Zdroj: IEA WEO 2019

Komentáře

(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele
Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.
V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.
OM Solutions s.r.o.
Kpt. Nálepky 620/7, Nové Dvory, 674 01
Třebíč
IČ: 02682516
info@oenergetice.cz
© 2021 oEnergetice.cz All Rights Reserved.