Ropné plošiny v Severním moři by podle vědců mohly v budoucnu pumpovat CO2 pod mořské dno

DomůEmise CO2Ropné plošiny v Severním moři by podle vědců mohly v budoucnu pumpovat CO2 pod mořské dno

Těžební plošiny v Severním moři by po ukončení konvenční těžby ropy a zemního plynu mohly najít nové uplatnění. Podle výzkumu vědců z Edinburské univerzity by místo nákladné demontáže bylo možné s menšími úpravami plošiny využít pro vtláčení a uskladňování oxidu uhličitého do hornin pod mořským dnem.

Modernizace starých těžebních plošin na vtláčecí zařízení pro CO2 by podle vědců byla mnohonásobně levnější než jejich odstranění. Tato zařízení by mohla pod mořský povrch vtláčet jak CO2 vznikající při těžbě zemního plynu, tak CO2 z jiných zdrojů, například průmyslové výroby či výroby elektrické energie.

Vědci za pomoci počítačového modelu analyzovali data z ropného pole Beatrice ležícího zhruba 24 km severovýchodně od pobřeží Skotska. Modernizace těžebních plošin by podle studie stála desetinu toho, co jejich odstranění, které by mohlo vyjít na více než 260 milionů liber.

„Nákladné odstranění plošin je krátkozraké. Jejich opětovné využití pro skladování CO2 v horninách několik kilometrů pod mořským dnem je nejen levnější, ale také poskytne nákladově efektivní cestu ke snížení emisí Spojeného království, abychom dosáhli cíle nulových emisí v roce 2050,“ říká hlavní autor studie Jonathan Scafidi.

Podle vědců voda ve vytěžených ložiscích obsahuje stále velké množství zemního plynu. Ten by mohl být vytěžen a využit jako palivo či spálen na plošině k výrobě elektřiny. CO2 vznikající spalováním plynu by mohl být následně smíchán se slanou vodou z ložiska a bezpečně uložen několik kilometrů pod zemí.

„Naše studie jako první ukazuje, že těžba zemního plynu z mořské vody může být zkombinována se skladováním CO2 v Severním moři. Potenciální příjmy z prodloužení těžby zemního plynu v Severním moři by mohly v Británii nastartovat průmysl zachytávání a skladování oxidu uhličitého,“ říká Stuart Gilfillan, který studii koordinoval.