Spojené království má nejnižší emise od roku 1926, klesají již šestý rok v řadě

DomůEmise CO2Spojené království má nejnižší emise od roku 1926, klesají již šestý rok v řadě

Spojené království snížilo meziročně emise CO2 o 1,5 %. Emise CO2 v zemi tak ve srovnání s rokem 1990 klesly o 39 % a s výjimkou několika roků ovlivněných stávkami v roce 1883, 1921 a 1926 se jejich objem dostal na nejnižší úroveň od roku 1888. Informaci zveřejnil na základě předběžných údajů britský analytický web carbon-brief.org.

Spojené království je již delší dobu úspěšné v redukování celkových emisí CO2, přičemž v této oblasti patří mezi nejúspěšnější země západní Evropy. Pouze v absolutních hodnotách je úspěšnější lidnatější Německo, které od roku 1990 snížilo emise o 327 milionů tun CO2, zatímco Spojené království „pouze“ o 295 milionů tun CO2.

Postupné snižování emisí CO2 sice pokračuje již šestým rokem, nicméně v roce 2018 poklesly emise o nejmenší množství – klesly meziročně pouze o 1,5 %. Report upozorňuje především na to, že se může brzy vyčerpat potenciál snižování množství vypouštěných emisí díky nižší výrobě uhlí. Největší zásluhu na snižování emisí má totiž právě výroba emisně méně náročných zdrojů elektřiny a snižování energetické náročnosti.

Zajímavostí je, že emise CO2 na obyvatele jsou pouze 5,4 t CO2 za rok, což je nejnižší hodnota od roku 1858, kdy byl počet obyvatel Spojeného království přibližně poloviční. Současně se jedná o srovnatelnou hodnotu s Francií, která ale na rozdíl od Spojeného království vyrábí výrazně vyšší podíl elektrické energie z jaderných elektráren (pozn. Francie vyrábí cca 72 % elektrické energie z jádra, zatímco Spojené království cca 21 %).

Výroba elektřiny ve Spojeném království v červenci loňského roku.

Jak upozorňuje web Carbon-Brief, prakticky veškeré snížení emisí CO2 od roku 2013 do roku 2018 lze přičítat snížení výroby elektrické energie v uhelných elektrárnách. Spojené království se totiž za pomoci uhlíkové daně rozhodlo, že bude výrobu z uhlí nahrazovat výrobou elektřiny v plynových elektrárnách a obnovitelných zdrojích. Dalším nízkoemisním zdrojem, který je aktuálně ve výstavbě, je jaderná elektrárna Hinkley Point C. Ta má být zprovozněna po roce 2025 s tím, že má dále nahradit emisně náročnější zdroje.

Uhlíková daň ve Spojeném království byla zavedena již v roce 2013 a její výše činí 18 liber za tunu CO2. Díky jejímu zavedení se postupně výrazně snižovala výroba elektrické energie z uhlí, která byla nahrazována elektřinou ze zemního plynu. Aktuálně je podíl plynu na výrobě elektřiny ve Spojeném království zhruba 50 %.