Domů
Emise CO2
Změna pravidel: Německo otevře cestu zachycování uhlíku
Uhelná elektrárna Bergkamen, Německo
Zdroj: Rainer Knäpper, Free Art License

Změna pravidel: Německo otevře cestu zachycování uhlíku

Ukládání CO2 na neurčitou dobu na německém území, nebo dokonce jen jeho přeprava potrubím, je v současné německé legislativě od roku 2024 nezákonné. Berlín však plánuje po tom, co Evropská komise přišla se strategií pro zachytávání vodíku, zákon změnit a překonat tak dlouholetý odpor politických kruhů.

Německo změní zákon o skladování CO2, aby usnadnilo přepravu plynu, a plánuje zachycování uhlíku v průmyslu a energetice. Země tak podniká kroky k tomu, aby se po roce 2050 stalo zemí s nulovými emisemi. Píše o tom server Euractiv.

"Dnes přijímáme pragmatické a odpovědné rozhodnutí: Zachycování a ukládání uhlíku a jeho využívání by mělo být v Německu umožněno," řekl v pondělí v Berlíně Robert Habeck, ministr hospodářství a opatření v oblasti klimatu.

Úlitba těžkému průmyslu

Pokud těžký průmysl vypouští CO2, lze jej zachytit a uložit (CCS) nebo využít v chemických procesech (CCU). Přizpůsobení této technologie v Německu bude doprovázeno novou "strategií řízení emisí uhlíku" a umožněno změnou zákona o ukládání CO2.

Tato technologie je "vyspělá a bezpečná", vysvětlil Habeck a dodal, že průmyslová odvětví, jako je výroba cementu, "nemají jinou možnost".

Energetický sektor

Druhým důležitým bodem je úloha, kterou by CCS mělo hrát v energetickém sektoru. Zatímco liberální politici vidí plynové elektrárny, jejichž emise jsou zachycovány, jako levnou alternativu k jejich protějškům na vodík, Zelení a část středolevé SPD jsou skeptičtí.

Právě úloha CCU/CCS v energetickém sektoru je však kritizována ekologickými nevládními organizacemi.

"Je špatným signálem, že se sem nyní chtějí zahrnout i emise z elektráren na fosilní paliva," uvedla NABU, ekologická lobbistická skupina zaměřená na ptactvo, ačkoli původně byla součástí aliance průmyslu a nevládních organizací, která volala po urychleném návrhu.

Germanwatch, mezinárodní skupina pro klimatickou spravedlnost, uvedla, že zahrnutím emisí z energetického sektoru "hrozí zničení společenského přijetí jakéhokoli druhu CCS v Německu".

Aby se obavy zohlednily, nebude mít CCS v energetice nárok na státní podporu, pokud nebude použita v elektrárnách na bioenergii.

Zachycenému CO2 z uhelných elektráren bude dokonce znemožněn přístup k budoucí potrubní infrastruktuře, což potenciální projekty "čistého uhlí" prodraží. Vláda tvrdí, že toto omezení se rovná "faktickému zákazu".

Aukce

O tom, zda bude zachycování uhlíku hrát roli u německých záložních zdrojů elektřiny, se rozhodne v aukcích, které budou koncipovány "technologicky neutrálně".

Technologická neutralita funguje pouze tehdy, "pokud jsou všechny emise na počátku výroby oceněny", zdůraznil Ottmar Edenhofer, renomovaný klimatický ekonom, který předsedá výzkumné organizaci v Postupimi.

Německá vláda proto "podporuje ambiciózní implementaci evropského nařízení o metanu," uvádí se ve strategii pro nakládání s uhlíkem a dodává, že Brusel by měl prozkoumat "perspektivní stanovení cen emisí z předcházejících řetězců fosilních paliv uváděných na trh EU".

Kam s ním?

Vzhledem k tomu, že ukládání CO2 na pevnině je mezi německými spolkovými zeměmi hluboce nepopulární, bude ukládání v rámci země povoleno pouze v malém kousku Severního moře.

"Ve výlučné ekonomické zóně Německa" v Severním moři je dostatek místa, zdůraznil Habeck. Oblasti ochrany přírody nejsou pro ukládání CO2 způsobilé. O tom, zda by bylo možné ukládat CO2 ve vojenských oblastech, které zabírají velkou část německého prostoru Severního moře, pomlčel.

To s sebou přináší určité problémy: Německo ratifikovalo Londýnskou úmluvu o znečišťování moří a Berlín nyní usiluje o ratifikaci dodatku ke smlouvě, který stanoví výjimky pro ukládání CO2.

Emise v červených číslech

Druhým milníkem strategie je vůbec první německá dlouhodobá strategie negativních emisí.

Zatímco země si klade za cíl být klimaticky neutrální do roku 2045, od roku 2050 budou záporné emise nutné k udržení globálních teplot na uzdě.

"Pokud je překročíme, budeme je muset po roce 2045 snížit," říká Habeck. Jeho Strana zelených se dlouhodobě staví proti záporným emisím, protože se obává, že sázky na nezralé technologie by mohly skutečnou změnu zbrzdit.

Obě strategie dohromady znamenají "milník pro Německo a Evropu", řekl klimatický ekonom Edenhofer a dodal, že v současné době Berlín počítá přibližně s 50 miliony tun ročně dodatečně uloženého CO2 od roku 2040.

 

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(22)
Petr Turek
1. březen 2024, 22:31

Dovolím si jen opakovaně konstatovat, že s tím oteplením CO2 z průmyslové výroby asi nemá co do činění, když průměrné venkovní teploty za vlády Přemysla Otakara I byly takové, že u Berounky rostly a prý i dozrávaly fíky a u České Lípy byly vyhlášené melounové plantáže... Pak přišla postupně malá doba ledová a jejím výsledkem byly 30-ti letá válka, která nebyla jen způsobená náboženským fanatismem, ale předně nízkou produkcí obilí ve Švédsku a proto jsme je měli zde, když napochodovali přes zmrzlý Balt... Teď nám ta doba ledová pomalu končí, ale zase to nemá nic společného s Grétinými kravinami... které jsou ovšem ideální půdou pro sosání různých dotací současné zelené šlechty

richie
2. březen 2024, 22:31

ja len cakam, kedy za takto prezentovane nazory zacnu niekoho popotahovat .. a to napriek tomu ze je to pravda..

Zbyněk Poisl
29. únor 2024, 10:00

Další způsob jak naprosto nesmyslně vyhazovat peníze z oken. Kdyby hloupost kvetla, bude tahle planeta jeden obrovský rozkvetlý ráj! Satčí si totiž položit otázku, co všechno má vliv na oteplování klimatu, a inteligentní člověk celkem rychle příjde na to, že těch příčin je hned několik a, že CO2 patří až na samý konec žebříčku. Stačí si třeba uvědoimit, že CO2 vzniká oxidací uhlíkatých paliv, že oxidace je hoření a hoření produkuje teplo. Takže mnohem víc tepla vzníká při hoření uhlíkatých paliv, než skleníkovým efektem CO2. Takže na zachycování CO2 bude nutné vynaložit obrovské množství energie, při jejíž výrobě vznikne obrovské množství tepla. Argument, že se na to použije elektřina z OZE, je naprosto nesmyslný, protože FVE produkují na 1kWh elektřiny další 4kWh tepla. Takže FVE jsou samy o sobě pro klima škodlivější než fosil! U fosilu je poměr teplo/elektřina cca 3/2, u FVE 4/1.

Milan Horak
29. únor 2024, 13:14

Ono si stačí uvědomit, že zvýšený podíl CO2 v atmosféře je důsledkem zvyšování teploty a ne naopak. Pokud se podíváme na konec poslední male doby ledové a kdy se začalo oteplovat, tak je to z toho patrné. Je tedy vidět, že bohatá západní společnost se pomátla a hledá problémy tam kde nejsou. A tam kde problémy jsou, tak je ignoruje.

Dpetr
29. únor 2024, 14:57

(facepalm)

cituji z faktaoklimatu:

Nárůst koncentrací CO2 je doprovázen poklesem koncentrací O2, který přesně odpovídá směšovacím poměrům při spalování fosilních paliv (po započtení pohlcení části CO2 v oceánech) – tedy jde o další důkaz, že za zvyšování koncentrací CO2 může právě spalování.

Milan Horak
1. březen 2024, 13:33

Fakta o klimatu je něco jako jako byly stávky mladých za "stabilní klima". Alarmistický web, který si odhlasoval, že za změnu klimatu může člověk a o jinych vlivech neuvažují. Bohužel tento dezionformační web bere současná vládnoucí garnitura jako etalon pravdy.

Zbyněk Poisl
29. únor 2024, 17:56

Fakta o klimatu mají jeden velký problém! Pokud se totiž o exaktních věcech hlasuje, pak se tomu nedá věřit. Nicméně mi to dává za pravdu v tom, že spalování produkuje CO2 a současně i teplo. Nicméně je potřeba si uvědomit, že tento proces má kladnou zpětnou vazbu, kdy s narůstající teplotou zrychlují biologické procesy produkující CO2, a současně klesá retenční schopnost biosféry CO2 zadržovat. To je velmi dobře vidět na příkladu vody, která zachycuje tím více CO2, čím je chladnější!

Dpetr
29. únor 2024, 15:59

Na zemi dopadá zhruba o čtyři řády více energie ze slunce, než jí lidstvo spotřebovává. Je iluzorní tvrdit, že za ohřívání planety může unikání tepla vzniklého hořením uhlíku.

Krom toho veškerá přeměna energie za jinou formu energie nakonec vede k úniku dalšího tepla.

Podstatné je, že oxid uhličitý pohlcuje energii vyzařovanou ze země v infračerveném pásmu. Jeho stoupající koncentrace zvyšuje množství pohlcené energie.

Petr prochaska
29. únor 2024, 16:27

Další možností je jednoduše energii ze slunce odrazit zpět do vesmíru pomocí odrazového materiálu - bílé plochy, zrcadla, nepoužívat tolik asfalt a obecně tmavé barvy na střechy, na polích nechat světlou biomasu, atd... tzn., že energie se vůbec nepřemění na teplo, které je pak vyzařované v infračerveném pásmu.

Dpetr
29. únor 2024, 16:36

Jsou i další nápady, ale...

Viz "UMĚLÉ CHLAZENÍ PLANETY. KONTROVERZNÍ OBOR ROZDĚLUJE VĚDCE"

Zbyněk Poisl
29. únor 2024, 18:00

Najděte si absorpční spektrum CO2, metanu a vodní páry. CO2 vypadá jako noty na buben. Má jen několik úzkých absorpční čar v rozsahu teplot od -50 do +100stC. Když překryjete všechna tři spektra přes sebe, tak zjistíte, že vodní pára naprosto dokonale maskuje vliv metanu i CO2. Stačí jen hledat infoemace, a člověk najde!

Dpetr
29. únor 2024, 19:33

Absorbční spektrum vodní páry se překrývá s tím od co2. Nevím, co si představujete pod pojmem maskuje.

Koncentrace vodní páry nijak zásadně stoupat nemůže, kdežto stoupající koncentrace co2 absorbci zvyšuje.

Pravoslav Motyčka
29. únor 2024, 21:18

FVE sama o sobě teplo neprodukuje pro produkuje slunce , to teplo dopadá na panel z části toto tepla je energie. Kdyby FVE nebyla dopadalo by teplo na zemský povrch a zahřívalo by ho. Nicméně obecně FVE zahřívají planetu, protože mají nízké albedo - jsou černé. To teplo je ,ale jen ten rozdíl mezi tím co by zachytl podklad a panel. Kdyby se veškerá energie co jí lidstvo potřebuje vyráběla z FVE na poušti vzrostla by teplota země asi o 0,3°C - při účinnosti panelu asi 20%. Analogicky kdyby panel měl účinnost 30% pak dojde k redukci plochy o 1/3 a teplota vzroste jen o 0,2°C . Samozřejmě toto je extrém pokud jsou panely umístněné nad tmavou střechou není rozdíl v albedu tak významný a pokud s i odečteme výrobu elektřiny a že místo toho bude vypnut jiný zdroj nebude ohřátí planety vysoké.

Baton David
29. únor 2024, 10:44

kam s uhlíkem? myslím že až lidstvo ovládne materiálové technologie a aplikace na bázi grafenu tak bude uhlíku ještě nakonec nedostatek a jeho cena poroste natolik že se snad vyplatí ho chytat z atmosféry i zcela bez dotací a dožene nás to k provokaci a inicializaci erupce sopky (více sopek) aby bylo uhlíku v atmosféře dostatek i pro vegetaci

Jenyk
29. únor 2024, 11:56

Vědí ti troubové, že CO² je nezbytný pro růst zelené hmoty? Že jeho vyšší koncentrace nejen že pravděpodobně výrazně nemění klima, ale kromě jiného mimořádně efektivně zvyšují výnosy zemědělských plodin? Zavřít do blázince tu zelenou chásku.

Bob
29. únor 2024, 12:09

To bude tedy ještě zajímavé.

Sice se tam píše o technické neutralitě, ale vzápětí se jmenovitě vylučují uhlí, ale i ZP. Asi není CO2 jako CO2, některý je prostě zelenější, ale jak v ovzduší poznají z čeho ten CO2 pochází je mi záhadou.

Technické řešení by tu bylo. Třeba CO2 jako jedna ze základních surovin pro výrobu plastů. Jen nevím, zda by se prosadily s několikanásobně vyšší cenou.

Zvláště pikantní to bude u takových výrobců a výrobků, kde CO2 vzniká z podstaty. Třeba vápenky a cementárny CaCO3=Cao+CO2. Podnik je někde ve vnitrozemí u ložiska vápence. Bude tedy posílat nějakým CO2vodem CO2 stovky(tisíce) km do místa uložení, protože efekt Nimby? A na výrobu potrubí a provoz nebude nakonec toho CO2 vypuštěno více, než z té cementárny(vápenky)?

Ale možná se výroba vápna (analogicky ke spalování biomasy) prohlásí za CO2 neutrální. Vždyť nakonec CaO+CO2=CaCO3. U cementu aj. výrob to ale takhle prostě nefunguje.

Bob
29. únor 2024, 12:13

Kouzlo nechtěného.

Aktuálně na mne vykoukl nadpis článku: V průmyslové zóně v Chebu uniká z cisterny oxid uhličitý, je nařízena evakuace.

Petr prochaska
29. únor 2024, 16:23

Navíc beton v průběhu času CO2 absorbuje. Takže cementárna CO2 uvolní, ale beton časem zase CO2 pohltí.

Galipoli
1. březen 2024, 14:43

To si pletete s vápenkou a maltou. Tvrdnutí betonu není založeno na reakci s CO2, ale na krystalizaci cementového pojiva. Proto beton může tvrdnout i pod vodou.

Bob
29. únor 2024, 16:43

U vápna pro stavebnictví to tak funguje. U cementu a ostatního užití vápna se posléze pohltí méně CO2, než se uvolnilo při výrobě.

Franta
29. únor 2024, 20:33

A perpetum mobile je na světě. Zatím stále platí 3 termodynamické zákony, ale možná je EU poslanci a EK změní. Tu tepelnou energii při výrobě cementu bohužel nikdo a nic nevrátí.

Baton David
1. březen 2024, 06:54

ani fyzikální zákony si nemůžou být jisté v kramflecích před možnostmi nadpoloviční většiny hlasů evropské komise, možná tak Planckova délka si jistá být může, jednak nevědí v komisi co to je a druhak nevědí jak by se na to nechaly naroubovat dotace

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se