Zvýšení cíle snížení emisí do 2030 lze očekávat brzy. Návod na jeho dosažení až v půlce roku 2021

DomůEmise CO2Zvýšení cíle snížení emisí do 2030 lze očekávat brzy. Návod na jeho dosažení až v půlce roku 2021

Vyšší cíl pro snížení emisí na úrovni minimálně o 55 % do roku 2030 bude s největší pravděpodobností brzy schválen. Stále ovšem není konkrétně jasno, jak by mělo být ambicióznějšího cíle dosaženo. První možné politické nástroje a revize legislativy představí Evropská komise až v létě 2021. Informoval o tom portál Euractiv na základě proběhlé online konference na téma přispění provozovatelů energetické soustavy k dosažení klimatické neutrality.

Zástupci členských států v minulém týdnu schválili zvýšení cíle snížení emisí do roku 2030 na alespoň 55 % ve srovnání s rokem 1990, jak navrhla Evropská komise. Tento cíl musí být ještě schválen v Evropském parlamentu, který bude hlasovat na začátku roku 2021. Dosavadní pozice Evropského parlamentu je zvýšit cíl pro snížení emisí až na hodnotu 60 %. Lze tedy očekávat, že Evropský parlament cíl snížení emisí o 55 % do 2030, pokud ne přísnější, podpoří.

Cíl je jasný, jak ho dosáhnout nikoliv

Nicméně přestože je zvýšení ambice cíle EU v oblasti snižování emisí do roku 2030 de facto již jistou věcí, stále není přesně jasné, jak by cíle mělo být dosaženo. Je patrné, že aktuálně vyvíjené úsilí bude muset být podstatně zintenzivněno. A to aby bylo dosaženo vyššího cíle do roku 2030 a následně i klimatické neutrality do roku 2050.

Evropská komise ovšem plánuje zveřejnit případné revize dotčené legislativy a politických nástrojů, které mají k dosažení vyššího cíle snižování misí do 2030 pomoci, až koncem června 2021.

„Bude nastaven rámec, ve kterém budou soukromé entity a jiné podniky fungovat v budoucnu. A je už nyní jasné, že změny v tomto rámci povedou k významným změnám prostředí, ve kterém podniky fungují nyní,“ řekl Augustijn van Haasteren, expert v oblasti energetiky v Evropské komisi.

Podle van Haasterena může určitý obrázek o tom, co lze v červnu 2021 od Komise očekávat, poskytnout strategie integrace energetických systémů (Energy System Integration) – tedy důraz na sector coupling a důraz na aktivnější spotřebitele.

Budoucnost je v obnovitelných zdrojích a vodíku

Mezi dvě hlavní obavy podle portálu Euractiv patří příprava sítě na vyšší podíl volatilních obnovitelných zdrojů elektřiny a úprava plynárenské infrastruktury tak, aby byla schopná přepravovat vodík jako základní palivo.

„Myslíme si, že zelené plyny budou tvořit poměrně velkou část plně dekarbonizovaného energetického mixu, něco kolem 25 %. Stávající plynárenská infrastruktura bude klíčová, aby se toto mohlo stát,“ uvedla Camilla Palladinová, výkonná viceprezidentka italského provozovatele přepravní soustavy Snam.

Podle Palladinové jsou již nyní veškeré plynovody, které společnost Snam pořizuje, s vodíkem kompatibilní. Zároveň Snam zkoumá svou stávající soustavu, aby věděla, na jaký podíl vodíku je připravena, případně jaké změny bude nutné provést.

Zdroj úvodního obrázku: unsplash.com