Domů
Energetika v ČR
Češi ušetří na fotovoltaice kvůli zastaralému měření spotřeby méně než sousedi. Měnit se však nic nebude
Střešní instalace fotovoltaické elektrárny
Zdroj: Pixabay

Češi ušetří na fotovoltaice kvůli zastaralému měření spotřeby méně než sousedi. Měnit se však nic nebude

Instalování solárních panelů se v Česku vyplatí méně než v jiných evropských zemích. Na vině je podle Solární asociace odlišný způsob měření a účtování vyrobené a spotřebované elektřiny. Ministerstvo upozorňuje na to, že by změna zbrzdila nástup chytrých elektroměrů a přinesla by větší poplatky pro lidi bez vlastního zdroje.

Na rodinné domy i bytovky obyvatelé Česka loni instalovali podle údajů Solární asociace více než 33 tisíc fotovoltaických elektráren. Meziročně to bylo pětkrát více než předloni. Úspory ale nejsou tak velké, jak by mohly být. Investice do vlastní elektrárny se podle Solární asociace vrací o něco déle kvůli tomu, že se v tuzemsku elektřina měří a účtuje po fázích. V Evropě je přitom tento způsob na ústupu.

Součtové měření, které se používá v Evropské unii všude kromě Portugalska a části Slovenska, funguje tak, že se od spotřebované elektřiny odečte její vyrobené množství. Domácnost poté platí pouze elektřinu odebranou ze sítě v době, kdy její vlastní solární panely nestačí. Čím více majitel malé elektrárny vyrobí, tím více ušetří.

Zmatky kolem počítání

V Česku se ale měří a účtuje takzvaně po fázích. Znamená to, že se spotřebovaná a vyrobená elektřina rozdělí mezi tři fáze a pro každou z nich se vypočítává množství spotřebované elektřiny zvlášť. Vyrobená elektřina se rozděluje mezi jednotlivé fáze rovnoměrně.

Aby vše fungovalo správně, musí si domácnost koupit asymetrický střídač. Ten spotřebu řídí sám tak, aby se ze sítě odebíralo co nejméně elektřiny. Pokud by domácnost asymetrický střídač neměla, mohlo by se stát, že by dům sice dostatek elektřiny vyrobil, ale ta by namísto vykrytí spotřeby putovala do sítě.

Ilustrační foto

Zapnutá mikrovlnná trouba by třeba odebírala elektřinu na jedné fázi, ale na této fázi by byla pouze třetina vyrobené elektřiny ze solárů na střeše. Zbylé dvě třetiny by domácnost odprodala za výkupní cenu do sítě a na chod mikrovlnné trouby by si paradoxně musela elektřinu dokoupit. Zaplatila by zbytečně navíc také distribuční poplatky.

Jak upozorňuje Solární asociace i expertní právní skupina Frank Bold, asymetrické střídače používané při měření elektřiny po fázích jsou dražší než symetrické. Vlastní malá elektrárna se proto i kvůli nim prodraží.

Změna by zdražila elektřinu lidem bez fotovoltaiky, tvrdí ministerstvo

Způsob měření a účtování elektřiny upravuje vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu. Dříve se i v Česku využívalo součtové měření. Ke změně ale ministerstvo přistoupilo v roce 2011, aby zastavilo tehdejší „solární boom“.

Původně měl resort v plánu příslušnou vyhlášku změnit společně s připravovanou novelou energetického zákona Lex OZE II o komunitní energetice, která umožní sdílení elektřiny mezi několika domy napříč distribuční soustavou. A o změně vyhlášky ministerstvo stále ještě přemýšlí.

Ilustrační foto

„O změně způsobu měření na součtové nebylo dosud rozhodnuto, přičemž ministerstvo průmyslu a obchodu považuje argumenty provozovatelů distribuční soustavy pro zachování měření po fázích za relevantní,“ uvádí pro Ekonews.cz David Hluštík z odboru komunikace ministerstva. „Jedná se o to, že změna měření na součtové by vedla k přenesení síťových poplatků na jiné zákazníky bez vlastní výrobny elektřiny (takzvaná socializace nákladů) a nereflektovala by skutečné využití sítí,“ upozorňuje. Zavedení součtového měření by údajně také zvyšovalo náklady na integraci decentrálních zdrojů.

Zároveň letos v červenci začne výměna starých elektroměrů za chytré. Nové digitální elektroměry jsou schopné odhalit jakoukoliv manipulaci a bojují proti černému odebírání ze sítě. Hluštík upozorňuje na to, že by změna způsobu měření oddálila přechod na chytré elektroměry. Výběrová řízení na nákup nových totiž už proběhla podle stávající vyhlášky.

Distributoři se přizpůsobí, ať to dopadne jakkoliv

Distributoři uvádějí, že se přizpůsobí situaci, ať se ministerstvo rozhodne jakkoliv. „Legislativu neurčujeme a chováme se v souladu s ní a nastavenými pravidly. V Česku platí měření po fázích, proto měříme a vyhodnocujeme po fázích. V případě, že se legislativa změní, přizpůsobíme se,“ uvedla pro Ekonews mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Podobně hovoří Petr Holubec, specialista komunikace a PR Pražské energetiky PRE. Ostatní evropské státy mají podle něj v měření elektřiny také různé odlišnosti. „Jsme přesvědčeni, že měření po fázích je přesnější a technicky správné, protože většina spotřebičů je jednofázových. Zásadní však je legislativa. Pokud stanoví, že má být zavedeno součtové měření elektřiny, tak k němu po schválení přistoupíme také,“ řekl Ekonews. „Současně jsme ale přesvědčeni, že bude nutné pozměnit také tarifní systém, aby bylo z pohledu odběratelů vše spravedlivé,“ dodal Holubec.

Převzato z internetového portálu EkoNews.cz, webu o byznyse a udržitelnosti.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(44)
Richard Vacek
27. březen 2023, 14:58

Účtování po fázích ale není nic zastaralého. V ČEZKu je to úmyslně zvolený systém, který se používá u malospotřebitelů jenom tehdy, pokud mají malou výrobnu. Pokud výrobnu nemají, po fázích se nic neúčtuje.

Slavomil Vinkler
27. březen 2023, 15:20

To je důsledek toho, že síť je dimenzovaná na spotřebu, ne na výrobu. Na pohlcení výroby FV by bylo třeba přebudovat síť na daleko vetší přenosy, dražší a tedy by náklady na FV platili ostatní spotřebitelé v paušálu.

intfor
27. březen 2023, 15:58

Jsou s rozdílnými dodávkami po fázích spojené náklady? Pokud ano, tak buď to musí být pořešeno výrobcem, nebo cena takové dodávky musí být o spojené náklady nižší. Jenže trh v elektroenergetice není, takže je to o tom, co si kdo prolobuje.

Slavomil Vinkler
27. březen 2023, 17:29

No účtování po fázích je jakási metoda jak převést náklady za problém v síti na malovýrobce ee a ne na spotřebitele bez FV. Jinde je sice součtové účtování, ale právě tam se platí více za distribuci a tedy se náklady přenáší od malovýrobce na spotřebitele. V článku je to vysvětleno. připadá mi účtování po fázi spravedlivější pro spotřebitele bez FV.

Richard Vacek
27. březen 2023, 17:41

Je to stejné, jako s rozdílnou spotřebou po fázích. Navíc dnes je často zbytečné tahat do domácnosti 3 fáze, protože doba cirkulárky je pryč a v případě potřeby existují 1fx3f frekvenční měniče. Víc užitku než 3x25A by u domku udělalo 1x60 nebo i 1x40A.

A u fotovoltaiky je obdobně nesmysl (zaviněný tím, že jsme v ČEZku) požadavek na 1f FV maximálně 3.3 kW a jinak se musí jít do 3f. Vede to k dražší instalaci a horšímu využití energie - tedy obvykle k plýtvání veřejnými penězi (z dotací).

intfor
27. březen 2023, 18:15

Takže změna nic nestojí a klidně lze bez jakýchkoli nákladů začít lidem nabízet místo 3x25A třeba 1x75A ať už v režimu odběru, tak v režimu dodávek do sítě? Pokud to opravdu nic nestojí, nebude to mít žádný negativní dopad na sítě, tak to můžeme spustit docela rychle po troše administrativy. Pokud to ale něco stojí, tak to logicky někdo bude muset zaplatit. A otázka je kdo, a proč by to měl být případně někdo jiný než ten, kdo tuto změnu požaduje.

Vladimír Šťastný
28. březen 2023, 06:51

Cirkulárky nahradily jiné spotřebiče, dnes ukázkově indukční desky.

Richard Vacek
28. březen 2023, 07:22

Indukční desky jsou samozřejmě 1f. To jen kvůli tomu, že u nás nepovolí vstup do objektu 1f nad 25A vede k tomu, že ty jednotlivé plotýnky se musí rozhodit mezi různé fáze.

Vladimír Šťastný
28. březen 2023, 10:11

Jednofázově zapojit jdou, ale nejsou na to dimenzovány distribuční sítě.

Bob
29. březen 2023, 10:00

Doba cirkulárek samozřejmě není pryč u těch, co topí kusovým dřevem. A i kdyby byla, přibývají nám elektrické desky a trouby na vaření. Zvláště ty s "boosterem" je vhodné zapojit na 3 fáze. Některé to přímo vyžadují.

Nikdy vás nenapadlo, že když nahradíte 2*25 A 1*60A, tak na té více zatížené fázi jsou větší ztráty? P=R*Ina druhou. Nebo se ty vodiče musí adekvátně posílit (všechny 3, nikdo neví, kam bude zapojeno). Nedej bože, že v okruhu jednoho transformátoru nebudou takoví spotřebitelé, nebo výrobci zapojeni rovnoměrně na jednotlivé fáze. V extrémním případě třeba všichni, nebo většina jen na jednu fázi. Pak by pochopitelně muselo být i trafo dimenzováno až na trojnásobek výkonu.

No a ten nápad "vyrábět" 3 fáze z jedné, to je už fakt úlet:

Drahé a poruchové zařízení s omezeným výkonem (z 1f. zásuvky max. 16A?) a zbytečnými ztrátami energie.

Bob
29. březen 2023, 10:02

Oprava: mělo být 3*25A

SPŠ 1970
27. březen 2023, 19:39

Pro intfora - pan Vacek má samozřejmě pravdu. Proč tahat 3 dráty, když stačí jeden. No a když už jsou natahané, tož zájemcům o nezastaralé měření proudů v čase spojí dodavatel na přívodu 3 fáze do jedné a vyřešen problém jak nerovnoměrného zatížení fázových vodičů, tak skutečně moderního měření. Náklady budou minimální. Pokud náhodou budou vyšší, anonymní dárci dotací EU rádi zaplatí. Nemusíte mít obavy, že byste to musel cálovat i Vy...

Bob
29. březen 2023, 10:26

Vysvětlete mi jak "v čase spojí dodavatel na přívodu 3 fáze do jedné" , aby to bylo jednoduché, levné a beze ztrát. A hlavně k čemu by to bylo?

Ostatně v opačném gardu tohle dělají asymetrické 3 f. střídače. Z jednoho, nebo několika stringů dělají 3 fáze s rovnoměrným zatížením. Takže Vy souhlasíte s tím, že by měly být k FVE instalovány asymetrické střídače? Pak ovšem nynější měření není problém. Nebo to optimální rozdělení pro snížení nákladů na distribuci mají platit i ti co tu nerovnoměrnost a vyšší náklady nezpůsobili?

Ono je také z pohledu ztrát v rozvodech a dimenzování vodičů rozdíl přenášet 1*230V, nebo 3*400V. Spočtěte si proudy pro stejný výkon/příkon pro obě varianty.

SPŠ 1970
29. březen 2023, 12:02

Bobe, nevím jak Vám ale mě měří elektroměr dodavatele výkon/příkon v čase. Kdysi zastaralý elektroměr mi počítal blbým mechanickým počítadlem převodem okamžitý odběr. Nyní mi zastaralý střídač hlásí na L2 FVE 10 % pokles výkonu. Nevadí - na L2 nemám ani konvici ani sporák. Co vidíte blbého na přechodu na jednu fázi? Vše už natahané 3f, distributoři si přepojí trafa a současné 3 dráty mají výhodu podstatně větší plochy pro ochlazování vodičů než jeden. Ohmův a A Kirchhoffovy zákony jsem byl kdysi dávno nucen studovat. V současnosti už jsou na hranici popření. Pro vysvětlení Bobe jděte do sídla monarchie - Bruselu

Bob
29. březen 2023, 12:52

Ty "zastaralé" 3 fázové mechanické elměry se ovšem dávaly od vyšších příkonů (jednofázové připojení bylo vždy omezeno). Vždy se počítalo s tím, že příkony (proudy) na fázích budou rozděleny pokud možno rovnoměrně. Neexistoval jednofázový spotřebič nad cca 2 kW.

Nyní byste chtěl připojovat jednofázově FVE s přetoky až 50 kW a spotřebiče (nabíječky BEV) o podobných příkonech?

Na to nejsou sítě stavěné.

Pokud použijete symetrický trojfázový střídač, je to jen o něco lepší. Nejméně ztrát a i investičně nejlevnější jsou rozvody, kde jsou zatížení ve fázích rovnoměrná.

Jednofázové připojení je na 230V, trojfázové na 400V. To jsou pak jiné proudy. Pro jednofázové větší ztráty rozvody, nebo nutnost silnějších vodičů a trafostanic.

Pokud by byla připojení jednofázová s vysokými hodnotami proudu, nemohl byste ani zaručit, že by všechna (nebo většina) nebyla zapojena na jednu fázi a potom tato fáze nadměrně přetěžována se všemi důsledky.

U=R*I na druhou.

FVE se všude "umetala cestička", včetně přenášení nákladů na ostatní. Říká se tomu kapitalizace zisku a socializace nákladů.

U nás v tomto ohledu ne.

Bob
29. březen 2023, 13:00

Ztráty ve vedení P=R*I na druhou

SPŠ 1970
29. březen 2023, 17:04

"Marconi, zkuste to bezdrátově..."

Pravoslav Motyčka
27. březen 2023, 23:08

Pro distributora je lepší měření po fázích , protože nulový odběr znamená opravdu nulový proud a při dnešních požadavcích na účiník kdy prakticky všechny spotřebiče jsou kompenzované tak nulový výkon znamená i nulový proud. Ovšem úspora je nepatrná, při přetoku sice asymetrický střídač dodává energii symetricky jenže ne při vysokém výkonu elektrárny takže dimenzování sítě to neovlivní. Jde spíše o to, aby distributor dostal zaplaceno za něco co ve skutečnosti neexistuje tj. za distribuci ve skutečnosti nedodané energie, proto se drží zuby nehty měření po fázích. Asymetrické střídače se pro větší výkony ani nevyrábí ,takže pro větší instalace jsou tímto způsobem měření poškozovány mnohem více než malé domovní elektrárny.

Slavomil Vinkler
28. březen 2023, 05:42

Poněkud zjednodušené. Pro distributora je samozřejmě výhodné měření po fázích, ale proto, že nemusí tolik investovat do sítí a tudíž zatížit ty, kteří nemají FV. Nesouměrné zatížení sítě žene vyrovnávací proudy, rozhazuje střed a fázová napětí, zkresluje sinusovku a je nutno řešit - kompenzovat zkreslení proudu a napětí. U velkých instalací se to řeší jako velký zdroj, který nejde přímo do sítě 230/400 a není třeba ani nesouměrnost ani zkreslení kompenzovat, a když, tak hned na straně výrobce, nikoli sítě.

SPŠ 1970
28. březen 2023, 09:03

Ano pane Motyčko, všechny běžné domácí spotřebiče jsou kompenzované, bo žádnou kompenzaci účiníku nevyžadují. Na rozdíl od pana Vacka jsem si nevšiml, že by cirkulárky a štípačky polen poháněné 3f asynchronními motory byly minulostí. Přesně naopak. Nevím, kde provozovatelé těchto mají kompenzaci jalováku ale to je jejich problém ne FVE. Bez ohledu na typ měření je pro distributory a výrobce daleko výhodnější (pokud to ještě síť unese) držet napětí na hranici + tolerance. Podnikoví energetici a vnímavější občané zajisté s láskou vzpomínají na odečty elektroměrů (jakýchkoliv typů měření) před a po přechodu z 220/380 V na 230/400 V.

Slavomil Vinkler
28. březen 2023, 14:34

Malé třífázové spotřebiče kompenzace nemají, neboť jsou malé. Jistou induktivní jalovinu síťaři vítají, protože dráty mají vůči zemi kapacitu.

Pravoslav Motyčka
28. březen 2023, 18:32

Mýlíte se ,že běžné domácí spotřebiče žádnou kompenzaci nepotřebují. Naopak oni jí mají nařízenou. Všechny spotřebiče kromě těch s minimálním příkonem musí mít účiník 0,95. To vede na to ,že mnohé podniky dnes mají mnohem menší kompenzační zařízení a nebo ho nemají už vůbec. Důvodem je rozvoj elektroniky - spínaných zdrojů a frekvenčních měničů.

SPŠ 1970
28. březen 2023, 20:15

Ha ha ha. Vy jste fakt energetika. Pokud chcete vysvětlit příčinu snižování kompenzace ve fabrikách, napište.

minduton
28. březen 2023, 12:36

V článku se defacto otevřeně hovoří o tom, že tohle měření po fázích je defacto a schválně jen kvůli tomu, aby se zvýšila platební výtěžnost z provozovatelů FVE z pohledu distribučních poplatků. No to je něco neuvěřitelného. Popravdě, komu to dnes vadí, tak stačí prostě jistič 3x25 A a přes léto to přepínat na 1x25 A a pojede jen na 1 fázi. To je 5,75 kW a to stačí přes léto (kdy FVE vyrábí nejvíce) 98 % domácnostem.

Slavomil Vinkler
28. březen 2023, 14:30

Proč má pokračovat tunel na FVE? Ostatní odběratelé mají ještě doplácet nejenom na FVE vlastní, ale i na nákladné úpravy sítí, které jsou vynucovány FVE?

SPŠ 1970
28. březen 2023, 20:06

Pro vyšší princip mravní. Uhlík je třeba zlikvidovat za jakoukoliv cenu.

Bob
29. březen 2023, 10:41

Ano a ten majitel FVE bude přes ten jistič 1*25A v létě posílat přetoky do sítě v hodnotě až 50 kW.

A místní síti podle Vás určitě nebude vadit, když na jedné fázi nárazově kolem poledne bude nerovnoměrnost na jedné fázi v násobku těch 50 000/230=200 A, protože nezajistíte, že ty FVE budou zapojeny a hlavně současně dodávat do fází v síti rovnoměrně.

Nehledě na to, že takhle vícekrát v roce nelze měnit hodnotu hlavního jističe.

Pavel K
29. březen 2023, 10:50

Jak lze přes 25A jistič posílat 200 A?

Bob
29. březen 2023, 11:18

No to bych taky rád věděl od: minduton

a příspěvku z 28. březen 2023, 12:36.

On tam píše, že pro prosumera s FVE stačí v létě jistič 1*25 A.

Zdeněk
28. březen 2023, 13:10

A proč se ti, co mají ty skvělé FVE prostě od té zlé sítě neodpojí, když na ní doplácejí ?

Slavomil Vinkler
28. březen 2023, 14:35

Tak.

Turby
28. březen 2023, 14:51

Tak tak. Ja uz tak ucinil. A ani jsem nepobral na fve zadne dotace. Vse z vlastni kapsy.

Ti dotacni cerpaci nadavali na Babise, ale chovaji se vsichni uplne stejne. :-)

SPŠ 1970
28. březen 2023, 17:48

Turby, potichu prosím, máte naprostou pravdu a k Vašemu řešení dříve než později dojde. Ale prozrazujete EU tajemství a navádíte k asociálnímu jednání. Nejprve je nutno překopat celou Evropu a natahat milióny tun mědi, hliníku, oceli ke statisícům nabíječek a domům, za

kouzelné úvěry EU. Aby se za pár let zjistilo, že dle Vašeho asociálního příkladu zcela zbytečně. Takže pssst, užívejte vlastní energie, zaplatí skutečně ona poslední generace - za 28 let jim přijde první účtenka.

Slavomil Vinkler
29. březen 2023, 07:16

Pokud je energie drahá, končí civilizace a začíná rurální středověk,“ říká Daniel Sterzik, moravský zemědělec a bloger vystupující pod jménem Vidlák.

Richard Vacek
28. březen 2023, 17:16

Ono jde o to, že stát nastaví dotační podmínky tak, aby se realizovala hloupá a drahá řešení (nesymetrické 3f měniče) , která se jinde ve světě (téměř) nepoužívají a která vedou k tomu, že majitelé takových elektráren pak energií třeba plýtvají, namísto toho, aby se dostala k sousedovi.

Sám mám 1f FV cca 40 kWp (samozřejmě bez dotace) ale než bych se do něčeho takového zapojil, tak zůstane polovina elektřiny nevyužita na střeše.

Josef
29. březen 2023, 19:48

Pane Vacku máte 40kWp předpokládám na střeše takže cca 40-50m2 panelů a kolik a jakých máte 1f střídačů?

Zbyněk Poisl
28. březen 2023, 15:09

Přitom řešení je naprostou většinu domácností velice jednoduché a ještě se dá ušetřit za trvalé poplatky za jistič a elektroměr. Jenže to by montážní firmy musely pracovat jinak a ne okrádat zákazníky!

energetik
28. březen 2023, 15:57

Ten elektroměrový podvod není starý, je to z roku 2011 kdy to odkláněcí ministr Kocourek (u kterého se nezjistil původ odkláněných milionů) bez jakéhokoliv projednání svévolně napsal do vyhlášky 82/2011 v §6, odst.6. Ovšem zrušit ten podvod už je velký problém.

Tady je to blbákov. Dva fakturační (úředně ověřené) elektroměry z toho jeden je od distributora a naměřené údaje se liší až o 40% měsíčně. Podle zkušebny jsou oba elektroměry v pořádku. Jedná se o základní školu s bazénem a kogenerační jednotkou 30kW která je většinu času regulována pro kompenzaci činného příkonu školy, pouze špičky dodává do sítě dle požadavků obchodníka. Díky vstřícnému obchodníkovi který si tu KGJ i dálkové ovládá se dohodli na fakturaci činné energie dle vlastního elektroměru s dálkovým přenosem a podle toho distribučního se fakturuje pouze distribuce. Tak se alespoň částečně podařilo ten elektroměrový podvod obejít.

SPŠ 1970
29. březen 2023, 09:56

Prosím kde je Vaše škola pane energetiku, rád se přihlásím k dálkovému studiu. Okamžitě bych být Vámi zažaloval dodavatele rekuperace (který Vám zapíná dálkově asi blbým HDO)

s asynchronními motory ventilátorů bez měničů pro naprosto zbytečnou kompenzaci činné práce. A taky akreditovanou zkušebnu elektroměrů. Když máte rozdíl 40%. Pokud se nejedná o zcela běžné měření spotřeby smluvním odběratelům (kdysi velkoodběratelům - pro občany s FVE nedostupné), kterým dodavatel měří velkoodběratelům jak činný odběr tak jalovou dodávku do sítě dodavatele. Kdysi na to musely být skutečně 2 elektroměry ale posledních asi 20 let co si matně pamatuji stačí pouze jeden "středně" chytrý elektroměr. S dálkovým přenosem stavu dodavateli. Jedno jestli symetrický či asymetrický.

Jestli Vám druhý elektroměr měří 40% spotřeby a z toho platíte pouze distribuční poplatky, klobouk dule! Pokud Vám měří pouze jalovák, nevím co s kloboukem.

Před 5 ti lety smluvní odběr pro velkoodběratele:

Činný - 1,6Kč / kWh

Jalový - 200 Kč / kWh

Podkročení / překročení sjednaného 15 minutového minima a maxima - 200 Kč /kWh

Pokud dobrovolně vyrábíte 40 % jalováku a neplatíte za to, klobouk dule! My to rádi doplatíme.

energetik
29. březen 2023, 13:14

Jalový výkon při dodávce činného výkonu (2. a 3. kvadrant) není vyhodnocován a jeho dodávka nebo odběr je regulována autonomní regulací Q(u). Může se pohybovat v rozsahu 0-1.

Dodávka jalového výkonu při spotřebě činného výkonu (1. kvadrant) není dovolen a proto je kompenzován kogenerační jednotkou případně kompenzací jalového výkonu.

Odběr jalového výkonu při spotřebě činného výkonu (4. kvadrant) musí být v rozsahu 0,95 – 1 a je kompenzován kogenerační jednotkou případně kompenzací jalového výkonu.

Takové jsou běžné smluvní podmínky s distributorem.

Činný výkon je převážně kompenzován kogenerační jednotkou, pouze když obchodník potřebuje špičkovou energii tak si na KGJ dálkově nastaví větší výkon a je přetok do sítě. za který dostanou zaplaceno dle elektroměru na jehož instalaci se dohodli s obchodníkem. Podobně i spotřeba energie. Pouze platby za distribuci se účtují podle toho podvodného distribučního elektroměru. Faktury vystavuje obchodník a distributor dostane zaplaceno podle svého elektroměru a obchodník zase podle svého. Nevidím v tom problém, všichni jsou spokojeni.

Jde jen o to, že distributor měří každou fázi zvlášť (virtuálně rozdělil 3f. elektroměr na 3 kusy jednofázových) a to tedy znamená že měří spíše rozdíl výkonu mezi fázemi a ten se násobí dvěma, protože například 1kW odběru na L1 a 1kW dodávky na L2 (L3 =0) je zúčtována ve výsledku jako 2 kW i když je to 0kW. Protože je to zapisováno v elektroměru do registru spotřeby i výroby současně v jeden okamžik. Můžete být tedy dodávat i spotřebovávat elektrickou práci v jeden okamžik najednou, je to sice fyzikální nesmysl, ale papír to v ČEZkém blbákově snese.

Zase je to ale dobré mít spotovou cenu na výkup a pevnou (zastropovanou) na nákup, pak můžete z jedné fáze brát a to samé dávat posílat druhou fází zpět. Fyzikálně je to sice nula, ale v ČEZku se na na tom dá díky elektroměrovému podvodu vydělat. Taková přečerpávací elektrárna které nikdy nedojde voda. A není k tomu potřeba ani vlastnit akumulaci.

Zkušebny o tom elektroměrovém podvodu vědí a proto elektroměry nikdy netestují v kombinaci s fázovou dodávkou a spotřebou. Vždy jen a pouze dodávku nebo spotřebu na všech fázích současně, ale nikdy ne v kombinaci. To by se jim mohlo stát že se ty elektroměry budou značně lišit, podle toho na jaký způsob měření je elektroměr naprogramovaný. U té KGJ to dělá ten rozdíl 40% protože cca 80% času kolísá výkon přes elektroměr kolem 0 hodnoty ale v součtu, ne fázově. Nesouměrnost vyvolaná jednofázovým spotřebiči je pak distribučním elektroměre započítávána do registru spotřeby i výroby současně.

Bob
29. březen 2023, 17:56

Z hlediska distribuce (dimenzování vedení a transformátoru) určitě není Vaše řešení odpovídající symetrickému střídači (jednou fází odebíráte 1 kW a současně druhou fází dodáváte 1 kW do sítě) vhodné. Z tohoto pohledu jsou větší platby za distribuci spravedlivé. Je potřeba o ty 2 kW více dimenzovat vedení i transformátor.

Tomu má právě zabránit měření po fázích.

Donutí Vás to k tomu, abyste si pořídil asymetrický střídač a ten zatížení fází vyrovná. +1-1=0.

Přitom na střídači přímo u zdroje je to nejjednodušší a nejlevnější a k úsporám dochází po celé trase.

Jednofázové připojení až do 50 kW by zase bylo problém při tak velkému přetoku (nebo velkému odběru).

Citát: "Zase je to ale dobré mít spotovou cenu na výkup a pevnou (zastropovanou) na nákup, pak můžete z jedné fáze brát a to samé dávat posílat druhou fází zpět."

Jako že byste nakoupil za zastropovanou cenu 5 kč/kWh a současně prodal za spotovou, což je nyní méně, než 4 Kč/kWh?

Ostatně jak byste chtěl měřit součtově, když máte na jednom OM "výrobní" a "spotřební" EAN (chová se to jako dva samostatné elektroměry, jeden na nákup a druhý na prodej)? A bez toho nemůžete od někoho nakupovat za nějakých a jinému prodávat za jiných podmínek.

energetik
30. březen 2023, 20:21

Bob

v kogenerační elektrárně není střídač ale synchronní generátor.

SPŠ 1970
29. březen 2023, 20:02

Máte pravdu pane energetiku, pouze nechápu, proč když máte na rozdíl od FVE dobře i dálkově lineárně regulovatelný zdroj energie (nevím ovšem, co vám KGJ pohání - plyn, mazut či uhlí) dodáváte energii zlodějům dodavatelům el. energie? Proč si v případě přebytků (nutný volnoběh u uhlí a štěpky) neakumulujete

vaší vyrobenou energii? Proč se neodpojíte od dodavatele? Komu kompenzujete učinník? Jak ho ve škole (jalovák) vyrábíte? Nebo mě když si zapnu cirkulárku na prázdno?

energetik
30. březen 2023, 20:51

A proč by škola neměla být připojená do veřejné distribuční sítě? Když výkon KGJ nedostačuje trvale napájet školu, bazén a kuchyň? Aby v případě poruchy KGJ by byla škola bez elektřiny? Nebo je snad veřejná distribuční síť jen zloděje a jejich souputníky kteří se nechávají okrádat?

Tady nejde o konkrétní případ, ta škola je jen příklad z mnoha, ale jde o ten elektroměrový podvod a selhání státu a jeho legislativních postupů a organizací které mají dohlížet na trh jako ERÚ a SEI. A že nechali ministra který nepřiznal kde vzal ty "odkloněné" miliony aby do legislativy prosadil takový podvod v měření energie, a teď je to tady blbákov nad kterým v zahraničí kroutí nevěřícně hravou.

Kompenzuje se účiník například zářivkových svítidel.

Například když nastavím zdroj pouze na účiník 1 a výkon aby kopíroval spotřebu, tak zůstane jalovina. Pak třeba teče přes elektroměr i třeba 80A ale činný výkon je kolem 0W. Takže zdroj musí pokrývat činný i jalový výkon spotřebiče.

Dále se podle smlouvy o připojení musí vyrábět/odebírat jalovina dle velikosti napětí v síti.

Jalový výkon se u KGJ reguluje buzením synchronního generátoru. U střídače také buzením ale výkonových polovodičů.

Jestli vás to více zajímá, tak hledejte PPDS přílohu č. 4. tam se dočtete více o tom kdy má zdroj dodávat/odebírat jalovinu.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se