Eurobarometr: 71 % Čechů považuje klimatickou změnu za velmi vážný problém

DomůEvropská UnieEurobarometr: 71 % Čechů považuje klimatickou změnu za velmi vážný problém

Evropská komise zveřejnila data veřejného průzkumu týkajícího se postoje občanů EU ke klimatické změně a k boji proti změně klimatu. V ČR se průzkumu zúčastnilo 1 019 lidí. Z těchto lidí si 71 % myslí, že klimatická změna je velmi vážným problémem.

Veřejný průzkum byl proveden v 28 členských zemích EU v dubnu 2019. Celkem bylo osobně dotazováno 27 655 respondentů. Průzkum byl realizován na žádost generálního ředitelství pro oblast klimatu (DG CLIMA).

Evropané boj proti změně klimatu podporují

Podle výsledků průzkumu 93 % Evropanů vnímá klimatickou změnu jako vážný problém a 79 % jako velmi vážný problém. Dále si naprostá většina občanů EU myslí, že je důležité, aby jejich národní vlády nastavovaly ambiciózní cíle na zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie (92 %) a aby vlády poskytovaly podporu pro zvyšování energetické účinnosti (89 %).

Podle 84 % respondentů průzkumu by mělo být alokováno více financí na přechod k čisté energetice. A to i pokud by to znamenalo snížení dotování fosilních paliv. A 92 % respondentů (spíše) souhlasí, aby byly emise skleníkových plynů redukovány na minimum a existující emise vyrovnávány, aby byla ekonomika EU do 2050 klimaticky neutrální.

Otázka: „Jak vážným problémem je podle vás v současnosti klimatická změna? Prosím, použijte škálu od 1 do 10, kde 1 znamená „Vůbec není vážným problémem“ a 10 znamená „Je extrémně vážným problémem“. Vnější koláč: EU, vnitřní koláč: ČR. Modrá: není vážný problém, žlutá: poměrně vážný problém, červená: velmi vážný problém, šedá: neví. Vpravo je shrnutí procentuálního zastoupení jednotlivých odpovědí a změna oproti průzkumu z roku 2017. Zdroj: EC Special Eurobarometer 490

Většina Čechů souhlasí s klimaticky neutrální EU v roce 2050

V České republice byly v rámci veřejného průzkumu provedeny rozhovory s 1 019 lidmi. Z těchto lidí si 71 % myslí, že klimatická změna je velmi vážným problémem. Při průzkumu v roce 2017 to bylo 57 % respondentů v ČR.

Z konkrétních odpovědí respondentů lze vypozorovat, že 94 % jich podniká konkrétní kroky v boji proti změně klimatu. Kupříkladu 76 % ze všech dotazovaných se snaží pravidelně recyklovat a snižovat vyprodukovaný odpad (průměr EU je 75 %).

Podle 63 % respondentů povedou aktivity proti změně klimatu k inovacím a zvýšené konkurenceschopnosti firem v EU (průměr EU je 79 %). Zároveň si téměř tři čtvrtiny dotazovaných (74 %) myslí, že by na přechod k čisté energetice mělo být alokováno více financí.

Česká vláda by podle výsledků průzkumu (83 % pro) měla nastavit ambiciózní cíle, aby se zvýšilo využívání obnovitelných zdrojů energie a podporovat opatření zvyšující energetickou účinnost do roku 2030 (82 % pro). 89 % respondentů pak (spíše) souhlasí s cílem dosáhnout klimaticky neutrální EU do roku 2050.

Otázka: Do jaké míry souhlasíte, či nesouhlasíte s následujícím tvrzením. Měli bychom snížit emise skleníkových plynů na minimum a zároveň kompenzovat stávající emise, například zalesňováním, aby byla ekonomika EU do roku 2050 klimaticky neutrální. Vnější koláč: EU, vnitřní koláč: ČR. Tmavě modrá: rozhodně souhlasí, světle modrá: spíše souhlasí, světle červená: spíše nesouhlasí, tmavě červená: rozhodně nesouhlasí, šedá: neví. Zdroj: EC Special Eurobarometer 490