Německo, Francie a Británie volají po zpřísnění pařížských klimatických cílů

DomůEvropská UnieNěmecko, Francie a Británie volají po zpřísnění pařížských klimatických cílů

Na páteční schůzce ministrů životního prostředí v Bruselu byl vznesen požadavek na zpřísnění cílů v oblasti změn klimatu, ke kterým se EU zavázala na prosincové klimatické konferenci v Paříži. Hlavními zastánci této myšlenky byli dle informací agentury Reuters vrchní představitelé rezortu životního prostředí Německa, Francie a Velké Británie.

Hlavním tématem v oblasti klimatické politiky je v současnosti rozdělení pařížského závazku mezi všech 28 členských států unie, k jejichž plnění se zavázala EU jako celek. Konkrétně se Evropská unie zavázala omezit emise skleníkových plynů alespoň o 40 % v porovnání s rokem 1990.

Ministři vyspělých západních ekonomik však kritizují návrh Evropské komise, ve kterém se uvádí, že EU nemusí zpřísňovat cíle v oblasti klimatické politiky až do roku 2023, kdy se bude konat první celosvětová revize plnění pařížských cílů (tzv. Global Stocktake).

Německý ministr životního prostředí Jochen Flasbarth označil dokonce tento návrh za slabošský vzhledem k cílům pro rok 2030.  Jeho slova podpořili zástupci Francie, Británie, Belgie, Portugalska a Švédska, kteří volají po nastavení ambicióznějších cílů.

Revize by se mohla konat již v roce 2018, ne všichni však souhlasí

Někteří z ministrů dokonce požadovali konání Global Stocktake už v roce 2018, aby bylo možné dosáhnout cíle nulových emisí v druhé polovině tohoto století.

Podobně ovšem nesmýšlejí zástupci Polska, jehož ekonomika je vysoce závislá na spalování uhlí, stejně jako další země střední a východní Evropy. EU by dle představ těchto států neměla stupňovat svoje klimatické závazky výrazně dříve než ostatní vyspělé státy.

Cíle unie jsou v současnosti nastaveny pro udržení nárůstu průměrné celosvětové teploty pod 2 °C, což má údajně vést k zamezení nejhorších dopadů plynoucích ze změn klimatu s tím, že ideálně by se oteplení mělo udržet pod 1,5 °C.

Francouzská ministryně Segolene Royal, která se mimo jiné nedávno nechala slyšet, že má v plánu pokrýt 1000 km francouzských silnic solárními panely, volá po tom, aby EU hrála vedoucí roli v boji se snižováním emisí skleníkových plynů a byla i nadále v této oblasti iniciativní.

Ekologičtí aktivisté jásají

Páteční debatu nad cíli EU uvítali zástupci ekologických hnutí a organizací, kteří ji považují při nejmenším za slibnou s ohledem na budoucí vývoj klimatických závazků.

„Stále je velký rozdíl mezi důsledky současných opatření a tím, co musí být skutečně uděláno, abychom se vyhnuli skutečné přírodní katastrofě,“ podotkl Wendel Trio, vedoucí Climate Action Network Europe.

Evropský komisař pro klima a energetiku Miguel Arias Canete řekl ministrům, kteří s úpravou cílů nesouhlasili, že by uvítal ambicióznější plány, ale je si vědom, že v současnosti v této otázce nepanuje shoda.

Zdroj úvodního obrázku: earthtimes.org

Monitoring
Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...
Naši partneři
Odebírejte náš newsletter
Zadejte svůj email, pokud Vás zajímají čerstvé zprávy o energetice.
Přenosová soustava 3D
Prohlédněte si v názorné mobilní aplikaci, jak funguje česká přenosová soustava!
Web podporují