Domů
Legislativa EU
Brusel urychluje transformaci energetiky: Nová pravidla pro aukce a akcelerační zóny OZE
Obnovitelné zdroje energie
Zdroj: TAFE SA TONSLEY / Creative Commons / CC BY 2.0

Brusel urychluje transformaci energetiky: Nová pravidla pro aukce a akcelerační zóny OZE

Téměř dva roky od přijetí plánu REPowerEU poskytuje Evropská komise dodatečnou podporu členským státům k urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Komise přijala řadu nových a aktualizovaných doporučení ke zlepšení a zefektivnění povolovacích postupů a aukcí informuje Euractiv.  Rozvoj akceleračních zón pro výstavbu obnovitelných zdrojů energie se rozbíhá nyní i v České republice.

Zóny pro OZE – rychlejší a jednodušší povolovací řízení

Cílem plánu REPowerEU, představeného v květnu 2022, je do roku 2028 ukončit závislost Evropy na ruských fosilních palivech v reakci na ruskou invazi na Ukrajině. Plán zahrnuje diverzifikaci dovozních cest, ale i ambiciózní cíle v oblasti bioplynu a vodíku, a také pragmatičtější cíle v oblasti obnovitelné energie a úspor.

Jedním z opatření k urychlení tohoto procesu je zavedení zón pro obnovitelné zdroje energie (OZE), ve kterých budou všechny povolovací procesy urychleny. Podle revidované směrnice o obnovitelných zdrojích (RED III) mají vnitrostátní orgány 12 měsíců na schválení nebo zamítnutí nových solárních a větrných elektráren v tzv. „go-to zónách“. Mimo tyto zóny by proces neměl trvat déle než 24 měsíců.

Komise nyní poskytuje nový návod pro členské státy EU, jak vybrat oblasti, kde mohou být větrné nebo solární projekty rychle zaváděny. Každá země musí do února 2026 vymezit alespoň jednu takovou lokalitu. Aktualizované pokyny pro povolování obsahují příklady osvědčených postupů pro rychlejší a jednodušší udělování povolení.

Tyto oblasti jsou vybrány tak, aby zavádění projektů OZE nemělo významný dopad na životní prostředí, což umožňuje zrychlené postupy a rychlé nasazení konkrétních technologií. Klíčové pro výběr těchto oblastí je využití digitálních nástrojů pro plánování a mapování a dostupnost údajů o potenciálním výkonu OZE a potenciálním dopadu na životní prostředí.

Česko schválilo rozvoj akceleračních zón

V rámci implementace RED III schválila česká vláda 24. dubna 2024 postup pro vymezování akceleračních zón pro výstavbu obnovitelných zdrojů energie. V těchto zónách bude možné získat stavební povolení pro velké fotovoltaické nebo větrné elektrárny do 12 měsíců.

Rychlejší povolování v akceleračních zónách zahrne například zjednodušené posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Tyto zóny budou typicky vymezeny v průmyslových oblastech, tzv. brownfieldech, nebo na místech bývalých dolů, zatímco budou zakázány na území soustavy Natura 2000, v národních parcích a v první a druhé zóně chráněných krajinných oblastí.

"Mapujeme českou krajinu na základě zhruba 60 různých map omezení, abychom byli v souladu s ochranou přírody a krajiny, politikou územního rozvoje České republiky, dopravními stavbami a dalšími omezeními," řekl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Cílem je usnadnit výstavbu velkých projektů OZE, jejichž podíl na hrubé konečné spotřebě energie je nyní kolem 19 procent, s plánem zvýšit tento podíl na minimálně 30 procent.

Vylepšený design aukcí

Komise rovněž poskytuje národním vládám soubor doporučení, jak nejlépe využívat necenová kritéria při aukcích podpory pro OZE. Více než polovina obnovitelných zdrojů je budována prostřednictvím pravidelných vládních výběrových řízení, která hrají klíčovou roli při zavádění obnovitelné energie, pokud jsou dobře navrženy.

Po letech žádostí ze strany evropského průmyslu, který se snaží konkurovat levnějším mimoevropským dodavatelům pouze na základě ceny, mohou nyní země EU tato necenová kritéria zahrnout do svých aukcí. Kromě ceny tak mohou zahrnout i kritéria jako kvalita, schopnost dodat projekt včas, odpovědné obchodní chování, kybernetickou bezpečnost, ochranu dat, příspěvek k odolnosti, environmentální udržitelnost nebo inovace. To znamená, že preferenční zacházení budou mít i společnosti s odolnějšími dodavatelskými řetězci.

Zdroj: EK Maroš Šefčovič, místopředseda EK pro Zelenou dohoda pro Evropu a Interinstitucionální vztahy a strategický výhled

„S dnešní iniciativou pomáháme evropským podnikům urychlit jejich investice do obnovitelných zdrojů energie a zvýšit jejich zavádění v celé Evropě. Díky zavedení necenových kritérií v aukcích dáváme našemu odvětví šanci prosperovat doma a konkurovat za rovných podmínek,“ řekl Maroš Šefčovič, výkonný místopředseda pro evropskou zelenou dohodu.

Komise také aktualizovala Unijní platformu pro rozvoj OZE, online systém, kde budou členské státy zveřejňovat základní informace o svých aukcích. Tyto informace by měly zahrnovat načasování a frekvenci aukcí, objem výkonu OZE v aukci, plánovaný rozpočet a způsobilé technologie, jak vyžaduje směrnice o obnovitelných zdrojích energie. Platforma poskytne společnostem jednotné informační místo pro všechny aukce obnovitelné energie plánované v celé EU.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(0)
Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se