Domů
Evropská Unie
EU se vydala správným směrem k dosažení klimatické neutrality, postupuje však příliš pomalu
Stožár Dunaj provozovatele přenosové soustavy, společnosti ČEPS.
Zdroj: ČEPS

EU se vydala správným směrem k dosažení klimatické neutrality, postupuje však příliš pomalu

Iniciativa zaměřená na nezávislý monitoring dosahování klimatické neutrality v EU zveřejnila svou první zprávu hodnotící dosažené pokroky. Hlavním závěrem ECNO je, že se EU sice vydala dobrým směrem k dosažení klimatické neutrality, ale postupuje příliš pomalu. Informoval o tom portál Euractiv

Pokrok v dosahování klimatické neutrality je postaven mj. na vyhodnocení 13 oblastí považovaných za klíčové k dosažení dekarbonizace EU. Jedná se například o elektroenergetiku, spravedlivou transformaci, čisté technologie, průmysl, mobilitu, budovy, nebo financování.

Zpráva byla vytvořena na základě dat z let 2015 až 2021. To znamená, že určitá část legislativy navazující na Zelenou dohodu pro Evropu nebyla zohledněna vzhledem k tomu, že se stále projednává nebo teprve nedávno vstoupila v platnost, a důsledky tak prozatím nejsou patrné.

Hlavním závěrem zprávy European Climate Neutrality Observatory (ECNO) je, že EU nabrala dobrý směr k dosažení klimatické neutrality, nicméně dosavadní pokroky jsou příliš pomalé, aby bylo neutrality dosaženo do roku 2050. Nejlépe ECNO vyhodnotila elektroenergetiku a oblast řízení.

V ostatních oblastech EU momentálně směřuje dobrým směrem, ale nedosahuje dostatečných pokroků. Financování je nedostatečné, což může být v dlouhodobém hledisku problém i pro další identifikované stavební bloky.

ECNO je nově založená iniciativa, která cílí na nezávislé hodnocení pokroku v dosahování klimatické neutrality v EU.

Pokroky v dosahování klimatické neutrality musí být pravidelně sledovány

ECNO ve své zprávě upozorňuje na nedostatky v datech. Říká, že je nutné vytvořit robustnější monitorovací systém, aby mohly být pokroky lépe sledovány. Na základě těchto dat by také bylo možné efektivně aktualizovat existující unijní legislativu. Nedostatečné informace vytváří překážky a vedou ke stagnaci.

„Naše zjištění slouží jako varování, že EU potřebuje postupovat rychleji, a také rychle zdokonalit své procesy shromažďování dat a monitorování pokroku, abychom nejednali naslepo, když postupujeme komplexní výzvu v podobě přechodu na klimaticky neutrální společnost,“ tvrdí Eike Karolová, jedna z hlavních autorek zprávy.

Podle Karolové jsou pro úspěšný přechod na klimatickou neutralitu klíčové dlouhodobé plánování, efektivní monitoring a cílené politiky. EU musí zvážit, jak do sebe zapadají různé oblasti ekonomiky a společnosti. Podle Karolové je nutné odstranit překážky bránící zásadním strukturálním změnám pro dosažení klimatické neutrality.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(21)
Richard Vacek
26. červen 2023, 16:37

EU kráčí přesně na opačnou stranu, než zbytek světa, kde spotřeba fosilních paliv roste. Špatným směrem jdou zajisté ti druzí.

Jirka94535
26. červen 2023, 17:02

Pro mladší generaci. Článek je opsán ze závěrů xx. sjezdu KSČ. Konec známe.

Milan Vaněček
26. červen 2023, 18:04

Eu kráčí směrem technického pokroku, jako Evropa již kráčí od roku zhruba 1800. Technický pokrok, i v energetice, a nástup informačních technologií nezastavíš.

Jenom kráčí nesmyslně rychle, s hysterickým pokřikem že se na Zemi upečeme, když vše nebude hned.

Technický pokrok chce svůj čas, zatím technický pokrok vždy přinášel pro stále větší a větší část obyvatel blahobyt.

Ale se současnou hysteríí a likvidací staré energetiky, bez vybudování potřebných dostatečných kapacit nové energetiky stále větší část obyvatel EU padá do energetické chudoby, za energie musí platit mnohem více než dříve, jsou snahy vnutit lidem finančně nákladné investice (zateplování, přechod z lokálních fosilních paliv, elektromobilita, ..) povinně, co nejdříve (=co nejdráže).

Prvně v historii od průmyslové revoluce, která též začala v Evropě, a způsobila rozkvět Evropy, se pohybujeme na trajektorii k větší chudobě.

To se ve světě neděje, viz USA, Čína, ......

EU zvolila špatnou rychlost změny, vyhrála hysterie, kdo konečně zvolá: král je nahý?!

Richard Vacek
26. červen 2023, 20:56

Technický/technologický pokrok se snad po celou historii projevoval v tom, že rostla koncentrace výroby čehokoliv. Od větrných mlýnů se šlo přes uhlí, ropu a plyn k jádru. Přes sběr kořínků a trojpolní hospodaření k intenzivnímu využívání půdy. Od lovu zvěře k velkochovu jatečních zvířat. Od ruční výroby k automatickým linkám.

Až EU ukazuje, že správný směr je opačný, tedy návrat k roztroušeným zdrojům - větrníky, fv panely, v zemědělství opuštění umělých hnojiv a agrochemie a návrat k bio produkci u lokálních producentů.

Je jasné, že EU se nemýlí a je v čele pokroku.

Milan Vaněček
26. červen 2023, 21:23

Technický pkrok není v tom dělat věci větší, výrobu koncentrovanější. Když jsme vstoupili do věku křemíku, věku počítačů, internetu, mobilů, .... tak technický pokrok je naopak v sofistikované hromadné výrobě (viz pokročilé čipy) a distribuci. Síť a množina malých počítačů dovede víc než dřívější superpočítače (a hlavně levněji a dostupněji pro většinu populace).

To že nemusíte mít vaše zařízení napojené na elektrickou síť ale máte své autonomní napájení z baterie umožnilo naprosto dominující biznis s miliardou a více počítačů, mobilů, a neustále rostoucí řadou dalších osobních aplikací.

Svět se změnil, už dávno nejde o to stavět Egyptské pyramidy, vynález kola byl důležitější.

Dynosauři vymřeli nejen v přírodě....

rosta kosta
26. červen 2023, 21:39

O sitich a pocitacich sice basnite krasne, ale nesmyslne.

Megafirmy typu Google, FB, Microsoft stavi "koncentrovana" mega servrovny dostupna 24h denne. A ne PC, ktera fungujou kdyz sviti slunicko nebo fouka vitr.

A internet neni nic jineho, nez prenosova soustava, kde se dostavaji data z tech megacenter(elektraren) k spotrebitelum...

Jan Veselý
27. červen 2023, 06:29

@Rosťa - Kdybyste věnoval alespoň 10 minut studiu tématu, o kterém se tady vyjadřujete, věděl byste, že zmíněné firmy jsou jedni z největších individuálních zákazníků kupujících OZE. Pekelně se jim vyplácejí. Je to kombinace dobrého PR, levného nákupu důležité komodity a eliminace rizika cenových výkyvů (uzavírají PPA na 20 let dopředu).

Google už navíc veřejně deklaroval, že v každý okamžik kupují stejně nebo více zelené elektřiny, hlavně FVE a VtE) než sami spotřebují. Byla to pro ně relativně lehká optimalizační úloha.

Emil
27. červen 2023, 06:55

@Jan Veselý - Kdybyste věnoval alespoň 10 minut studiu tématu, o kterém se tady vyjadřujete, věděl byste, že Google veřejně nedeklaroval, že v každý okamžik kupují stejně nebo více zelené elektřiny, než sami spotřebují. Deklaroval že jí nakupuje stejně nebo více v ročním součtu, a kupovat v každém okamžiku je jejich cíl do roku 2030. Jak se ten jejich cíl daří plnit se můžete podívat zde: sustainability. google/progress/energy/

A zelená v podání Googlu neznamená obnovitelná ale nízkouhlíková (Carbon-Free).

Antonín Mikeš
27. červen 2023, 09:36

"Kdybyste věnoval alespoň 10 minut studiu tématu, o kterém se tady vyjadřujete, věděl byste, že zmíněné firmy jsou jedni z největších individuálních zákazníků kupujících OZE."

Ale diskuse se přece nevedla o tom kdo kupuje kolik OZE z které centralizované větrné farmy nebo obřího solárního parku. Diskuse se vedla o právě té centralizaci a jak správně uvedl rosta příklady velkých centrálních firem, bez kterých by naše telefony byly jen těžítka (nebo kalkulačky). Vy jste se jen pokusil z této debaty utéct.

Milan Vaněček
27. červen 2023, 12:40

Diskuse byla a je o technickém pokroku. Nikola Tesla už v dvacátých letech předvídal celosvětovou síť, v rámci které se budeme moci domluvit a vidět v reálném čase, po celém světě.

To umožnil současný technický pokrok. Ten nezastavíš. Pokrok ve výrobě elektřiny pomocí fotovoltaiky je obrovský, úžasný. Pokrývá všechny škály velikosti, od miniaturních zařízení po mnohagigawattové elektrárny.

Pokrok v jaderné energetice ustrnul, po několika velkých havariích se nepodařilo pokračovat v pokroku z let 2050-80.

Emil
27. červen 2023, 13:01

Technický pokrok nezastavíš ... ale jen pokud není v jaderné energetice... ?

Milan Vaněček
27. červen 2023, 14:26

Technický pokrok v jaderné energetice se zastavil, obdobně celá jaderná energetika stagnuje. Stačily na to 3 katastrofy velkých jaderných reaktorů stupně 7, které ukázaly, nevyřešené problémy jaderné energetiky,

rapidně rostoucí ceny nových reaktorů a extrémně dlouhá doby výstavby v EU a USA

a ukončení výzkumu (Německo) či silné zpomalení výzkumu (Francie, USA) v této oblasti.

Něco téměř obdobného nastalo v minulém století u vzducholodí.

Naproti tomu technický pokrok ve fotovoltaice a umělé fotosyntéze je úžasný,

přečtěte si tento článek v nature energy

nature.com/articles/s41560-023-01262-3

přímá výroba alkoholů ze slunečního záření, vody a CO2

"In this study, a bimetallic Cu94Pd6 electrocatalyst has been employed that can produce multi-carbon alcohols from CO2 at low overpotentials. The perovskite architecture has been modified with an additional poly(bis(4-phenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)amine) (PTAA) hole transport layer to improve the open-circuit voltage (Voc) to increase the available bias for catalysis. The Cu94Pd6 catalyst has been successfully integrated in a bias-free, wired perovskite–BiVO4 tandem device and a wireless standalone artificial leaf configuration for unassisted multi-carbon alcohol production from aqueous CO2 powered by simulated sunlight."

Emil
27. červen 2023, 14:37

Někomu kdo si myslí, že byly "3 katastrofy velkých jaderných reaktorů stupně 7", jistě může připadat i to, že se technický pokrok v jaderné energetice zastavil, ačkoliv ani jedno není pravda. Ostatně by to popíralo i předchozí tvrzení "technický pokrok nezastavíš". Pokusy o PR nekomentuji.

hlpb
26. červen 2023, 20:37

Čína: rok 2011 = OZE = podíl 17% = 800 TWh (z toho VTE+FVE = 50 TWh; JE = 87 TWh)

Čína: rok 2022 = OZE = podíl 31% = 2800 TWh (z toho VTE+FVE = 1230 TWh; JE = 418 TWh)

Svět = rok 2011 = OZE = podíl 20% = 4400 TWh (z toho VTE+FVE = 500 TWh; JE = 2580 TWh)

Svět = rok 2022 = OZE = podíl 30% = 8500 TWh (z toho VTE+FVE = 3500 TWh; JE = 2610 TWh)

Rostislav Žídek
28. červen 2023, 00:41

Mohu poprosit o zdroj? Případně alespon o doplnění dat za EU?

Děkuji

Masunta
26. červen 2023, 23:26

EU se rozhodně nevydala správným směrem ohledně klimatické neutrality. Člověk nemá na kvalitu klimatu skoro žádný vliv. Například jak se píše o vlivu metanu, výměšků skotu a o uhlíkové stopě - to jsou jen výmysly, aby se muselo investovat. Prachové částice, mikročástice ovšem člověku škodí - dostávají až do jádra buněk.

Zdeněk
27. červen 2023, 05:39

Energetika podle plánu svazových republik:

- Odstavme stabilní zdroje.

- Dotujme stavbu a provoz OZE, které bez dotací nejde ekonomicky provozovat.

- I když máme levné OZE (dotace nepočítejme), tak máme drahou elektřinu.

- Dotujme energeticky náročný průmysl.

- Dotujme regulovatelné zdroje za to že budou vyrábět, když nebude elektřina z OZE.

- A Když OZE vyrábí, vyrábí nekontrolovaně moc.

- Dotujme výrobu vodíku, který zničí přebytky z OZE.

- Dotujme zdroje, které zpracují ten (i přes dotace) příliš drahý vodík.

- Celá ta bilance nefunguje/je moc drahá.

- Dotujme stavbu dalších OZE.

Kupředu levá !

Stanislav Mikeska
27. červen 2023, 06:40

Za řevu zelených hysterií, kráčí EU do hospodářské nicoty a totalitní společnosti! Zachraň se kdo můžeš...

Jiří Konečný
27. červen 2023, 06:53

A co když se všechna ta zelená hysterie zakládá na pravdě? Ono je totiž velký rozdíl, jestli průměrná teplota na Zemi vzroste o 2 stupně oproti době před průmyslovou revolucí, nebo o 5 stupňů.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1ln%C3%AD_oteplov%C3%A1n%C3%AD

Celá ta problematika je poměrně dost složitá a mně osobně nezbývá, než věřit vědcům - klimatologům, kteří se na příčinách rychlého nárůstu teplot na Zemi z 99 % shodnou.

Rostislav Žídek
28. červen 2023, 00:57

Pokud je to pravda, pak se obávám, že je po všem.

Co se týče CO2 emisí je totiž EU prakticky bezvýznamná a s industrializací Afriky to bude jen horší a horší.

Milan Hora
27. červen 2023, 19:12

Je potřebné ukončit používání elektrické energie od roku 2032 a půl a nahradit jí směsí temné energie a temné hmoty, jež umožní regulovat gravitaci a tím snižovat spotřebu energie až k nule. Schválení potřebné směrnice umožní urychlit technický vývoj v tomto směru.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se