Japonsko: Plány na vyřazení JE Ikata 2 byly předány státnímu regulátorovi

DomůJaderné elektrárnyJaponsko: Plány na vyřazení JE Ikata 2 byly předány státnímu regulátorovi

Japonská společnost Shikoku Electric Power Company (SEPC) předala plány na vyřazení druhého bloku své jaderné elektrárny Ikata. Svůj úmysl reaktor vyřadit společnost oznámila již v březnu tohoto roku. Energetická společnost podala svůj nástin procesu vyřazení reaktoru Úřadu pro jadernou regulaci (NRA) 10. října.

Druhý blok jaderné elektrárny Ikata s tlakovodním reaktorem o instalovaném výkonu 538 MWe byl uveden do provozu v březnu 1988. V roce 2012 byl reaktor odstaven z důvodu provedení periodické prohlídky. V březnu SEPC oznámil, že neplánuje reaktor restartovat. Důvodem pro toto rozhodnutí byla přílišná nákladnost a rozsáhlost modifikací, které by pro pokračování provozu 40 let starého reaktoru bylo zapotřebí provést. Pro pokračování provozu by reaktor musel splňovat přísnější bezpečnostní standardy.

Podle plánu má celý proces vyřazení z provozu trvat přibližně 40 let a má být proveden ve 4 fázích.

V první fázi, která má trvat přibližně deset let, má být reaktor postupně připraven na rozebrání. Během této fáze má dojít k vyjmutí veškerého paliva a sledování radioaktivity. Ve fázi druhé, která má trvat 15 let, má dojít k odinstalaci periferních zařízení z reaktoru a dalších hlavních přístrojů. Teprve ve třetí, osmileté etapě má dojít k demolici samotného reaktoru. V poslední etapě má být dokončena demolice všech zbývajících budov a uvolnění pozemků pro jiné účely.

Ikata 2 je 9. provozovatelným reaktorem v Japonsku, o jehož vyřazení z provozu se od havárie JE Fukushima rozhodlo

V polovině března 2015 se Agentura pro přírodní suroviny a energie, spadající pod japonské Ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu, rozhodla revidovat účetní ustanovení v Zákonu o podnikání v oblasti energetiky. Podle nového znění mohou elektrárenské společnosti určovat náklady na vyřazování ve splátkách až do deseti let. Toto opatření mělo za cíl podpořit vyřazování starších a menších bloků.

Již v březnu 2016 se SEPC rozhodl vyřadit z provozu první blok JE Ikata. Podle SEPCu by pro pokračování provozu v reaktoru za horizont 40 let bylo zapotřebí investovat víc jak 1,5 miliardy dolarů do modernizace zařízení. Tento úmysl byl posvěcen NRA v červnu minulého roku.

Zdroj úvodního obrázku: IAEA Imagebank