Domů
Jaderné elektrárny
JE Akkuyu: Významný prvek v turecké energetice
Kopule kontejnmentu turecké JE Akkuyu 1
Zdroj: Akkuyu

JE Akkuyu: Významný prvek v turecké energetice

Jaderná elektrárna Akkuyu, umístěná v jižní provincii Mersin v Turecku, představuje zásadní projekt v oblasti energetiky této země. Jako první jaderná elektrárna v Turecku se Akkuyu stává klíčovým krokem na cestě k diverzifikaci zdrojů energie a zvyšování energetické nezávislosti země. S plánovaným instalovaným výkonem 4x1200 MWe má elektrárna ambici pokrýt přibližně 10 % spotřeby elektřiny v Turecku.

Technické milníky a pokrok ve výstavbě

Turecký Úřad pro jadernou regulaci v prosinci udělil povolení k uvedení prvního reaktorového bloku do provozu. V tu dobu Rosatom, generální dodavatel elektrárny, oznámil že prostor kolem prvního bloku byl vyčištěn od stavebních materiálů a je připraven pro řízený pohyb personálu, standardní režim po celou životnost elektrárny, kterým je zajištěna nejvyšší možná úroveň bezpečnosti.

V současné době probíhá příprava na zavezení kontrolních palivových souborů do aktivní zóny reaktoru. Tato fáze signalizuje dokončení obecných stavebních prací a zahájení instalace klíčových komponent reaktoru.

Staveniště turecké jaderné elektrárny Akkuyu; Zdroj: Rosatom

Dalším technickým úspěchem je usazení statoru turbogenerátoru, který váží 430 tun, má délku 12 metrů a průměr 4,2 metru. Podle realizátora stavby jde o nejtěžší komponentu celé jaderné elektrárny. Jeho transport a instalace do předpřipravené pozice vyžadovaly použití hydraulického montážního systému a vybudování kolejové dráhy, což ilustruje složitost a rozsah prací na tomto projektu.

Budoucnost jaderné elektrárny Akkuyu

Vytvoření "čisté zóny" na staveništi čtyřblokové jaderné elektrárny a omezení přístupu personálu jsou příklady přísných bezpečnostních opatření, která jsou implementována během celého procesu výstavby a následně provozu. Turecký Úřad pro jadernou regulaci udělil v prosinci povolení ke spuštění prvního reaktorového bloku, což potvrzuje splnění všech nezbytných bezpečnostních a regulačních standardů.

Vizualizace jaderné elektrárny Akkuyu Vizualizace jaderné elektrárny Akkuyu. Zdroj: Rosatom

Projekt JE Akkuyu 1 je podle Rosatomu nyní dokončen z 90 % a blíží se oficiálnímu spuštění plánovanému v tomto roce. Původní termín spuštění byl však plánován již na rok 2023.

Podle podmínek mezivládní dohody mezi Ruskem a Tureckem musí být první blok elektrárny Akkuyu spuštěn do 7 let od obdržení všech povolení k zahájení výstavby.

Elektrárna Akkuyu je realizována podle modelu BOO (build-own-operate) společností Rosatom. Podle současného harmonogramu by měly být všechny čtyři bloky v provozu nejpozději do konce roku 2028.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(1)
Zdeves Pavel
17. únor 2024, 14:22

Kéž bychom my dokázaly za stejnou dobu a cenu postavit 4800 MWe . Máme ale jednu jistotu, cena bude astronomická ve srovnání s Tureckem.

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se