Domů
Jaderné elektrárny
Odpovídá podpora pro nové Dukovany návrhu změn trhu s elektřinou? Komise vybrala CfD, který vláda odmítla
Jaderná elektrárna temelín
Zdroj: ČEZ

Odpovídá podpora pro nové Dukovany návrhu změn trhu s elektřinou? Komise vybrala CfD, který vláda odmítla

Evropská komise plánuje v návrhu nového trhu s elektřinou podpořit tzv. rozdílové kontrakty. Pokud se tedy členský stát rozhodne podporovat nové obnovitelné nebo jaderné zdroje, měla by jejich podpora být právě formou tzv. rozdílového kontraktu, uvádí návrh změn trhu s elektřinou, který dnes zveřejnila Evropská komise. Vláda ovšem schválila pro podporu nových zdrojů v ČR jinou formu podpory - tzv. smlouvu o výkupu. Rozdílový kontrakt (resp. CfD) vláda odmítla.

Na půdě Evropské komise byly dokončeny přípravy pravidel pro nový trh s elektřinou. Základní myšlenkou návrhu je mírný odklon od liberalizovaného trhu s elektřinou k trhu, který bude více regulovaným. Takto více regulovaný trh by měl především zajistit, že se nebudou opakovat cenové šoky známé z posledních 2 let.

  • O představě Evropské komise o budoucím trhu s elektřinou jsme psali zde.
  • O představě Evropských regulátorů o budoucím trhu s elektřinou jsme psali zde.

Dnes Evropská komise zveřejnila první návrhy předpisů, které stanoví základní pravidla trhu s elektřinou. Již v minulém týdnu do médií unikly některé části nedokončeného materiálu, nicméně oficiálně zveřejněný návrh se od neveřejné verze v podstatné části liší.

Dlouhodobé zajištění výnosů výrobců elektrické energie

Jedním z problémů, kterým současný trh s elektřinou čelí, je absence dlouhodobých cenových signálů. Elektřina se na velkoobchodních trzích  obchoduje v časovém horizontu maximálně následujících tří let. Jednotky let ovšem nejsou dostačující, protože návratnost investic se v energetice pohybuje zpravidla v nižších desítkách let.

Dominantním obnovitelným zdrojem německé Energiewende je elektřina z větrných turbín na severu země. Na obrázku větrná farma Borkum Riffgrund 1. (Zdroj Dong Energy). Dominantním obnovitelným zdrojem německé Energiewende je elektřina z větrných turbín na severu země. Na obrázku větrná farma Borkum Riffgrund 1. (Zdroj Dong Energy).

Evropská komise proto navrhuje, aby byl více podporován rozvoj dlouhodobých tzv. PPA smluv (anglicky power purchase agreements). Státní podpora pro nové nízkouhlíkové zdroje by měla být přidělována prostřednictvím dvoustranných rozdílových smluv (anglicky two-way contract for difference).

Pomůže reforma trhu dostavbě jádra v ČR nebo naopak uškodí?

Jak bylo uvedeno i v nedokončené verzi z minulého týdne, podpora se může týkat také nových jaderných zdrojů. To je pro Českou republiku, která na výstavbu jaderných zdrojů spoléhá, velice pozitivní zpráva. Zejména s ohledem na vývoj v posledních letech, kdy bylo přiznání jakýchkoliv výhod jaderné energetice předmětem politických sporů.

Návrh nového trhu s elektřinou ovšem může mít potenciálně i negativní dopad. Návrh legislativy počítá s tím, že přímá podpora pro nové zdroje bude muset být formou dvoustranného rozdílového kontraktu. V České republice se ovšem - podle zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice - počítá s podporou tzv. smlouvou o výkupu. Podpora formou rozdílového kontraktu byla odmítnuta jako méně výhodná (viz např. bod 190 oznámení k notifikaci státní podpory).

Není tak zatím zcela jasné, jestli podpora ve formě, jak byla naplánována pro dostavbu Dukovan, bude odpovídat požadavkům trhu a především novému trhu s elektřinou. Obě formy podpory - tedy jak smlouva o výkupu, tak i rozdílový kontrakt - jsou totiž relativně podobné. Pokud by podpora odpovídala představě Evropské komise, zřejmě by byla její notifikace jednodušší.

Návrhy předpisů, které byly dnes zveřejněny, dosud nejsou finální. Musí být ještě schváleny Evropským parlamentem a Evropskou radou. Protože se jedná v energetice o zcela klíčové předpisy, lze očekávat, že před svým schválením budou finalizovány a některé části budou upraveny.

Podpora se bude moci týkat nejen nových zdrojů, ale i existujících za účelem prodloužení jejich životnosti

V průběhu veřejných konzultací se zvažovalo, zda bude možné vztáhnout podporu také na již existující zdroje elektřiny. Přestože tato možnost v návrhu z minulého týdne nebyla uvedena, dnes zveřejněná verze ji obsahuje.

Podle podmínek uvedených v nařízení se totiž za investici do nového zdroje považuje, mimo jiné, náhrada původního zdroje novým (tzv. repowering), rozšíření výrobny elektřiny nebo také prodloužení životnosti existující elektrárny.

Návrh nového trhu s elektřinou tak otevírá možnost, aby i existující elektrárny mohly být podporovány formou rozdílových kontraktů. I v tomto případě bude možné podpořit jaderné elektrárny.

Mohlo by vás zajímat:

Komentáře(1)
Zbyněk Poisl
14. březen 2023, 19:32

Brusel přitvrzuje v zavádění energetického socialismu. Více regulací, více dotací....

Komentáře pouze pro přihlášené uživatele

Komentáře v diskuzi mohou pouze přihlášení uživatelé. Pokud ještě účet nemáte, je možné si jej vytvořit na stránce registrace. Pokud již účet máte, přihlaste se do něj níže.

V uživatelské sekci pak můžete najít poslední vaše komentáře.

Přihlásit se