První jaderný reaktor v arabském světě dosáhl poprvé řízené řetězové reakce