Shell očekává zdvojnásobení poptávky po zkapalněném zemním plynu do roku 2040

DomůKomoditní trhyShell očekává zdvojnásobení poptávky po zkapalněném zemním plynu do roku 2040

Globální poptávka po zkapalněném zemním plynu v loňském roce vrostla podle společnosti Shell o 12,5 % na 359 milionů tun. Dle společnosti se tak jedná o jednoznačný signál, že LNG bude hrát důležitou roli v přechodu k nízkoemisní energetice.

Dle společnosti Shell bylo v roce 2019 klíčové, že dodatečná nabídka 40 milionů tun byla trhem spotřebována. Víra v dlouhodobý růst poptávky vyvolala v sektoru rekordní investice do zkapalňovacích zařízení  o celkové produkční kapacitě 71 milionů tun. K vidění byl také nárůst rozmanitosti kontraktů na plyn, tzn. větší flexibilita v nabídce a tím výhodnější podmínky, potažmo ceny, pro kupce. Role zemního plynu v rámci přechodu z uhlí na plyn a tlaku na zlepšování kvality ovzduší tak nadále roste.

„Globální trh s LNG pokračoval v roce 2019 ve svém vývoji, přičemž poptávka po LNG a zemním plynu, jak v energetickém sektoru, tak i mimo energetický sektor, rostla,“ prohlásil Maarten Wetselaar ze společnosti Shell. „Rekordní investice do dodávek uspokojí rostoucí potřebu lidstva po nejflexibilnějším a nejčistěji se spalujícím fosilním palivu.“

Přestože dnes na trhu vidíme vlivem rekordních nových dodávek, dvou mírných zim za sebou a situace okolo koronaviru slabé podmínky, očekáváme návrat do rovnováhy, který bude poháněn kombinací pokračujícího růstu poptávky a snižujícího se přírůstku nových kapacit do poloviny 20. let,“ uvedl Wetselaar.

Role Evropy v loňském roce

Evropa absorbovala většinu dodávek ze zařízení, která byla v roce 2019 uvedena do provozu, a konkurenceschopné ceny tak podpořily přechod z uhlí na plyn v energetickém sektoru, přestože domácí produkce a dovoz skrze plynovody klesly.

Růstové možnosti jihovýchodní Asie

V Asii v roce 2019 došlo pouze k mírnému nárůstu dovozu vzhledem k mírnému počasí a rostoucí výrobě jaderných elektráren v Japonsku a Jižní Koreji, tedy dvou ze tří největších dovozců LNG na světě.

V Číně se dovoz zvýšil o 14 %, přestože zde panuje obava o budoucí růst poptávky v důsledku zvyšující se domácí produkce a dopravy skrze nový plynovod Síla Sibiře. V jižní Asii pak poptávka vzrostla značně, o 19 %, kdy Bangladéš, Pákistán a Indie celkově dovezly 36 milionů tun.

V dlouhodobějším horizontu, do roku 2040, pak Shell očekává zdvojnásobení globální poptávky po LNG na 700 milionů tun. Jihovýchodní Asii je pak připisována více než polovina nové poptávky.