Spotové obchodování se na globálním trhu s LNG podílí 25 %

DomůKomoditní trhySpotové obchodování se na globálním trhu s LNG podílí 25 %

Sdružení International Group of Liquefied Natural Gas Importers (GIIGNL) zveřejnilo zprávu o trhu se zkapalněným zemním plynem (LNG) za rok 2018. Globální importy LNG meziročně vzrostly o 8,3 % a dosáhly 313,8 milionů tun, z čehož bylo 82,5 milionů tun importováno do Japonska. Spotový obchod pak tvořil jednu čtvrtinu veškerých LNG importů s 78,7 miliony tun.

Trh s LNG v roce 2018

Podle zprávy GIIGNL v roce 2018 importy zkapalněného zemního plynu na celém světě dosáhly 313,8 milionů tun. Oproti roku 2017 se jedná o nárůst 8,3 %. Tento nárůst byl způsoben zejména nárůstem vývozu z Austrálie, Ruska a Spojených států amerických. Největším importérem bylo Japonsko s 82,5 miliony tun, na druhém místě je Čína s 54 miliony tun.

V roce 2018 bylo uvedeno do provozu osm nových zkapalňovacích zařízení, z čehož byly 3 v Austrálii, 3 v USA a 2 v Rusku. Největším zdrojem LNG je oblast Pacifiku s podílem 43,8 % na veškerých dodávkách na globální trh, na druhém místě je Blízký východ s 29,4 % a na třetím místě s 26,8 % oblast Atlantiku.

Důležité jsou dlouhodobé i spotové kontrakty

Spotový obchod, tedy dodávky doručené do 90 dní od uzavření obchodu, dosáhl v roce 2018 objemu 78,7 milionů tun, tedy 25 % celkových importů. V roce 2017 se spotové obchody na veškerých importech podílely 20 %. Nárůst spotových obchodů byl způsoben především nárůstem flexibilních dodávek z USA a Ruska a celkovým růstem obchodování se zkapalněným plynem. Největší podíl, konkrétně 52 %, spotových dodávek mířil na trhy v Číně, Japonsku a Jižní Koreji.

„V USA bude během následujících 2 let uvedeno do provozu několik dalších zařízení, což povede k tomu, že přírůstky dodávek LNG bez pevně dané destinace a bez cen indexovaných na ropu budou podstatné a povedou ke zvýšení likvidity trhu s LNG.“

Jean-Marie Dauger, prezident GIIGNL

Zároveň v loňském roce bylo uzavřeno 24 nových dlouhodobých kontraktů s délkou minimálně 10 let. To naznačuje, že bezpečnost dodávek je pro importéry LNG stále důležitá. Podle Daugera jsou pro importéry LNG důležitá dlouhodobá partnerství stejně jako destinační a objemová flexibilita dodávek.