Vyšla čtvrtletní zpráva o stavu trhu s elektřinou a plynem v Evropské unii

DomůKomoditní trhyVyšla čtvrtletní zpráva o stavu trhu s elektřinou a plynem v Evropské unii

Na konci června vyšla zpráva o stavu trhu s elektřinou a plynem v Evropské unii za první kvartál roku 2019. První kvartál na trhu s plynem byl ve znamení zvyšujícího se importu a snižujících se cen. Trh s elektřinou zažíval výrazný coal-to-gas switching společně se snižující se velkoobchodní cenou elektřiny.

Trendy na trhu s plynem (kompletní report)

 • Produkce plynu se za první kvartál oproti roku 2018 snížila o 8 % na 31 bcm. Primárním důvodem bylo pokračující snižování produkce ve Spojeném království a v Nizozemsku.
 • Drobně se snížila i spotřeba plynu a to o 4 % na 163 bcm, i přes to, že se díky snižující ceně zvýšila produkce elektřiny z plynu o 24 %. Clean spark spread, stanovující profitabilitu plynových elektráren, se ve Spojeném království zvýšil z 6,4 EUR/MWh na 14,1 EUR/MWh, což je v kontrastu s německým spreadem, který byl průměrně na úrovni 0,2 EUR/MWh. V březnu se německý clean spark spread dostal do záporných hodnot, kde byl ostatně i přes většinu roku 2018.
 • Cena plynu na spotu oproti stejnému období v roku 2018 klesla až o 16 %, přičemž ceny indexované na ropu nezaznamenaly výraznější pohyb. Ceny dlouhodobých kontraktů (1-3 year ahead) na nizozemském TTF v prvním kvartálu rovněž klesly. V průměru se ovšem držely 2 EUR nad cenou spotu. Lze tak očekávat možný pokračující pokles cen dlouhodobých kontraktů.
 • Obchodované objemy na evropských hubech se oproti Q1 2018 zvýšily o 24 %. Zobchodováno bylo přes 15 000 TWh. Podíl nizozemského hubu na celkovém obchodu se zvýšil na 64 %.
 • Celkový importu plynu vzrostl o 15 % na 100 bcm, přičemž hlavní příčinnou byl nárůst importu LNG až o 126 % ve srovnání s Q1 2018. Důvodem tohoto nárůstu je dle reportu snižující se cena plynu na asijských trzích, která se téměř vyrovnala té evropské. LNG se na celkovém importu zemního plynu do Evropy podílel 22 %.
 • Největší podíl na dovozu LNG měl Katar (22 %), Rusko (21 %) a Spojené státy americké (13 %). Největším importérem v Evropě je Francie, následovaná Spojeným královstvím.
 • Hlavním zdrojem zemního plynu pro Evropu zůstávají tranzitní plynovody. Z Ruska se v prvním kvartálu přepravilo 40 % celkového objemu, z Norska 31 % a ze Severní Afriky 7 %.
 • V oblasti skladování plynu jsou oproti minulému roku objemy v zásobnících průměrně vyšší o 22 %. Mezi zmiňované důvody patří mírná zima, snižující se cena plynu a zvyšující se import plynu.

Trendy na trhu s elektřinou (kompletní report)

 • Vzhledem k představené situaci na trhu s plynem a s rostoucí cenou emisních povolenek dochází k výraznému coal-to-gas switchingu. Z plynu bylo vyrobeno 148 TWh elektřiny, historický rekord pro první kvartál.
 • Cena emisních povolenek se v prvním kvartálu držela v pásmu 18-25 EUR/t.
 • Import uhlí byl v prvním kvartálu na úrovni 28,8 mil. tun. Při srovnání s rokem 2018 se snížil o 3 % (29,6 mil. tun) a při srovnání s rokem 2017 až o 11 % (32,2 mil. tun).
 • I přes snížení ceny uhlí (CIF ARA) až o 30 %, která se tak v prvním kvartálu dostala až k hranici 53,24 EUR/t, se objem vyrobené elektřiny z uhlí (černé a hnědé) v celkovém mixu EU postupně snížil až na úroveň 15,8 %. V roce 2018 bylo množství vyrobené elektřiny z uhlí na úrovni 19 %.
 • Obnovitelné zdroje se v prvním kvartálu podílely na výrobě elektřiny až 31 %, přičemž kvůli suchu je podíl vodních zdrojů i v rámci čtyř posledních let rekordně nízký (10,1 %). Naopak, větrné elektrárny vyprodukovaly oproti minulému roku rekordní množství elektřiny. Celkově se vítr podílel na výrobě elektřiny v EU 16 %.
 • Cena elektřiny v základním zatížení dosáhla ceny 48,9 EUR/MWh (EU benchmark). V prvním kvartálu se cena oproti Q4 2018 snížila až o 20,7 %, nicméně ve srovnání s Q1 2018 jde o zvýšení o 7,7 %.
 • Zobchodováno v prvním kvartálu bylo 2 978 TWh elektřiny, což je o 3 % méně v porovnání s Q1 2018. Zajímavostí je i 9% snížení OTC obchodů ve prospěch 14% růstu množství uzavřených kontraktů na burzách.