ICIS: Německý odklonu od uhlí vypadá ve světle aktuálního vývoje „zastarale“

24. červenec 2020, 07:19
DomůNěmeckoICIS: Německý odklonu od uhlí vypadá ve světle aktuálního vývoje „zastarale“

Německá právní úprava odklonu od uhlí, která vstoupila v platnost v červenci, vypadá vzhledem k aktuálně slabému výhledu rentability uhelných elektráren v Evropě a politickému tlaku na odstavování uhelných zdrojů zastarale. Uvádí to analytická agentura ICIS.

Německá vláda následovala rozhodnutí své uhelné komise z ledna 2019, když v červnu schválila legislativu stanovující harmonogram postupného odklonu výroby elektřiny z uhlí s konečným datem odstavení veškerých uhelných elektráren v roce 2038, případně v roce 2035.

Od té doby však trh prošel turbulentním vývojem a aktuálně je výhled rentability uhelných elektráren vzhledem k vývoji cen plynu a emisních povolenek velmi slabý. Ceny plynu, paliva pro přímého konkurenta uhelných elektráren, elektrárny plynové, klesly na rekordní minima. Naopak cena emisních povolenek za emise oxidu uhličitého, kterého uhelné elektrárny ve srovnání s plynovými produkují na jednotku vyrobené elektřiny zhruba dvojnásobné množství, dosáhla minulý týden svého 14letého maxima.

Hnědouhelná elektrárna Neurath společnosti RWE. Zdroj: RWE

Výhled vývoje rentability uhelných elektráren tak nedává minimálně po zbytek letošního roku a pro rok následující nadějí na zlepšení, výroba elektřiny v plynových elektrárnách má zůstat výrazně výnosnější. A vzhledem k tomu, že Německo má ve své flotile elektráren velké množství velmi málo využívaných plynových elektráren, je pokračující nahrazování výroby elektřiny v uhelných elektrárnách otázkou pouze toho, zda ceny povolenek budou nadále stoupat, a kam až se mohou propadnout ceny plynu.

„Analýza ICIS, která uvažovala extrémně medvědí scénář vývoje ceny plynu, ukázala, že v Německu a dalších zemích je ještě mnoho prostoru pro další fuel switching [nahrazování uhelných elektráren ve výrobě elektřiny plynovými]. Očekáváme také, že vzestupné ceny uhlíku alespoň v první polovině desetiletí budou znamenat, že provozovatelé uhelných elektráren budou bojovat s tím udržet své zdroje profitabilními,“ uvádí ve své zprávě ICIS.

Politický tlak roste

I ve světle plánovaného odklonu od uhlí ostatních evropských zemí se jeví německý harmonogram jako velmi konzervativní. Německo plánuje ve srovnání s ostatními zeměmi, které oznámily termín ukončení výroby elektřiny z uhlí, provoz těchto zdrojů minimálně o osm let déle.

Konečné datum ukončení provozu uhelných elektráren v evropských zemích. Zdroj ICIS

Na druhou stranu je nezbytné vzít v potaz, že uhelné elektrárny tvoří v Německu stále významný podíl konvenčních zdrojů, které jsou nezbytné pro udržení stability přenosové soustavy. Německo navíc do konce roku 2022 odstaví své zbývající jaderné elektrárny, které se ještě v loňském roce podílely na celkové výrobě elektřiny v Německu 14 %. Obavy o zajištění stability soustavy jsou tak na místě, zejména pokud se vezme v potaz prohlubující se regionální nerovnováha ve výrobě a spotřebě elektřiny a nedostatečně rozvinutá přenosová soustava.

To nic nemění na tom, že tlak na Německo nadále poroste. Politika EU je velmi jasně vedena směrem ke zpřísňování klimatických cílů a v případě navýšení cíle snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 na 55 % proti hodnotám z roku 1990, které mnozí představitelé německé vlády sami podporují, bude muset i Německo, které se snaží profilovat jako lídr v klimatické politice, přidat.

„Německo, které nedávno převzalo předsednictví Rady EU, bude čelit rostoucímu tlaku ze strany členské států na uzavření svých uhelných elektráren dříve než v roce 2038. Současná dynamika trhu znamená, že uzavření uhelných elektráren nebylo nikdy snazší,“ uvádí ICIS.

Úvodní fotografie: Hnědouhelná elektrárna Niederaußem společnosti RWE. Zdroj: RWE