Německé větrné elektrárny byly rekordně regulovány, v prvním čtvrtletí nebylo dodáno 8 % vyrobené elektřiny

DomůNěmeckoNěmecké větrné elektrárny byly rekordně regulovány, v prvním čtvrtletí nebylo dodáno 8 % vyrobené elektřiny

Podle údajů spolkového svazu energetiky a hospodářství (BDEW) nebylo v prvním čtvrtletí roku 2019 v Německu celkem 3,23 TWh elektřiny z větrných elektráren dodáno do elektrizační soustavy kvůli nutné regulaci soustavy. Celkem přitom za první čtvrtletí vyrobily větrné elektrárny přibližně 41 TWh elektrické energie.

Nedostatečný rozvoj přenosové soustavy začíná Německo dobíhat stále více. Výroba větrných elektráren sice neustále roste, s tím ale rostou i náklady na redispečink a udržování vyrovnané bilance soustavy.

V letošním roce se totiž zdá, že objem elektřiny z obnovitelných zdrojů, který kvůli přetížené soustavě nemohl být dodán do soustavy, bude rekordní. A s tím budou pravděpodobně i rekordní náklady na redispečink, které jsou z velké části vypláceny provozovatelům nuceně odstavených větrných elektráren.

Větrné elektrárny na poli, ilustrační foto.

Jen v prvním čtvrtletí roku 2019 muselo být takto odregulováno celkem 3,23 TWh elektřiny z větrných elektráren – za celý loňský rok přitom byla tato hodnota „pouze“ 5,4 TWh. Na celkové výrobě větrných elektráren v prvních třech měsících to dělá necelých 8 % výroby.

Nucené odstavení větrných elektráren se ovšem nedotýká jejich provozovatelů. Ti jsou za regulaci jejich výkonu kompenzování. V minulém roce přitom tvořily náklady na tyto kompenzace hlavní položku v celkových nákladech na stabilizaci přenosové soustavy. V loňském roce sice množství nedodané elektřiny do sítě mírně kleslo, přesto se náklady na vyplacené kompenzace zvýšily na 635 mil. EUR (pozn. celkové náklady na stabilizaci sítě byly 1,5 mld. EUR).

Důvod pro regulaci výroby větrných elektráren je přitom již dlouhou dobu jasný – hlavním problémem je totiž přenos elektřiny z místa výroby do místa spotřeby. Přes významnou snahu se Německu stále nedaří rozvíjet přenosovou soustavu dostatečně rychle.

Výroba větrných elektráren v Německu

Německu přitom nelze vytknout, že by pro výstavbu vedení nepodnikalo dostatečné kroky. Na národní úrovni existuje několik zákonů, které mají výstavbu klíčové infrastruktury urychlit.

Stejně tak na úrovní evropské legislativy existují projekty společného zájmu, které mají s výstavbou infrastruktury pomoci. Nicméně úspěch se zatím nedostavil. Hlavním důvodem totiž v Německu není pomalé povolovací řízení, jako je tomu v České republice, ale nesouhlas místních občanů v lokalitě, kde k výstavbě vedení dochází.

Monitoring
Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...Loading interface...