Obnovitelné zdroje historicky poprvé porazily rekordní výrobou německé uhlí

DomůNěmeckoObnovitelné zdroje historicky poprvé porazily rekordní výrobou německé uhlí

Obnovitelné zdroje v první polovině roku 2018 v Německu vyrobily více elektřiny než uhelné elektrárny. Toto je poprvé, kdy obnovitelné zdroje uhlí předčily v dlouhodobějším horizontu. I přes tyto pokroky se ale země stále potýká s problémem snižování emisí. Informoval o tom portál Euractiv.

Podle dat zveřejněných Spolkovým svazem energetiky a vodohospodářství (BDEW) v období od ledna do června 2018 měly uhelné elektrárny podíl 35,1 % na výrobě elektřině v Německu. Větrné, solární, vodní a bioplynové elektrárny se pak na výrobě elektřiny podílely 36,3 %. Pro srovnání, v první polovině roku 2017 elektrárny na obnovitelné zdroje vyrobily 32,5 % elektřiny a uhelné 38,5 %.

Výroba elektřiny v prvním pololetí let 2017 (nalevo) a 2018 (napravo) z různých zdrojů v Německu. Zdroj: BDEW

Nižší podíl uhlí byl způsobem především poklesem výroby elektřiny z černého uhlí. Využívání hnědého uhlí mezi roky 2017 a 2018 zůstalo na stejné úrovni.

Emise stále zůstávají problémem

I přes několik dílčích úspěchů se Německo stále potýká s významným problémem. Emise i přes rostoucí podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu země neklesají dostatečně rychle. Cílem Německa je snížit emise do roku 2020 o 40 % oproti roku 1990. V roce 2016 ovšem byly emise sníženy pouze o 27,3 %.

Snahy „zazelenit“ sektor dopravy doposud nebyly příliš úspěšné. Zároveň má na elektroenergetický sektor znatelné dopady rozhodnutí ukončit provoz jaderných elektráren do roku 2022. Uhelné elektrárny v zemi i napříč zelené politice zůstávají v provozu. Nedávná studie britské nevládní organizace Sandbag ukázala, že 7 německých elektráren na hnědé uhlí je v top 10 CO2 znečišťovatelů v Evropě.

V reakci na tyto skutečnosti v červnu tohoto roku německá vláda vytvořila zvláštní komisi, jejímž cílem bude přijít s plánem uzavření uhelných elektráren v zemi.

Změna přístupu Německa?

Během současného projednávání novelizace evropské legislativy v oblasti čisté energetiky vystupovala nová německá vláda spíše konzervativně a jako překážka progresivnějším členským státům. Nový ministr energetiky Peter Altmaier odmítal vyšší cíl podílu obnovitelných zdrojů v energetických mixech než 32 % do roku 2030.